Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Prognoza istotnych parametrów rynku pracy Przemysław Zbierowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Prognoza istotnych parametrów rynku pracy Przemysław Zbierowski."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Prognoza istotnych parametrów rynku pracy Przemysław Zbierowski 1 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Struktura prezentacji Wprowadzenie Grupy docelowe Potrzeby informacyjne w zakresie prognoz parametrów rynku pracy Prognozy rynku pracy Zakres parametrów rynku pracy objętych i nieobjętych prognozami Podsumowanie 2 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Wprowadzenie Testowanie systemu prognozowania istotnych parametrów rynku pracy stworzonego w ramach Programu monitorowania regionalnego rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Testowanie systemu z perspektywy jego użytkowników: Powiatowych Urzędów Pracy Przedsiębiorstw (średnich i dużych) Instytucji rynku pracy – podmiotów pośredniczących 3 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Potrzeby w zakresie prognoz – PUP Dla PUP kluczowe są prognozy na poziomie powiatu 1.Liczebność absolwentów w poszczególnych zawodach 2.Liczebność bezrobotnych (w tym w szczególności z prawem do zasiłku, w układzie kobiety/mężczyźni, w grupach wiekowych do 25 lat oraz powyżej 50 lat) 3.Prognoza demograficzna na poziomie powiatu 4.Liczebność uczniów/absolwentów szkół zawodowych/średnich/wyższych 5.Popyt i podaż pracy w poszczególnych zawodach 6.Miejsca pracy – powstawanie i likwidacja 4 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Potrzeby w zakresie prognoz – średnie firmy 1.Liczba osób czynnych zawodowo w poszczególnych zawodach 2.Deficyt pracowników w poszczególnych zawodach (dotyczy kształtowania przez firmy polityki rekrutacji oraz szkoleń pracowników w poszczególnych specjalnościach) 3.Średni wiek osób czynnych zawodowo (dotyczy konieczności zmiany praktyk HR w odniesieniu do różnych grup wiekowych pracowników) 4.Średni poziom wynagrodzeń dla określonych grup (dotyczy kształtowania polityki wynagrodzeń w firmie) 5 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Potrzeby w zakresie prognoz – duże firmy Zapotrzebowanie na informacje niezbędne do podejmowania decyzji i kształtowania strategii w dziedzinie zatrudnienia i wynagradzania w przedsiębiorstwie. Najbardziej przydatne są informacje na poziomie regionu. 1.Stopa bezrobocia 2.Liczba zatrudnionych według klasyfikacji zawodów 3.Zmiana stanu liczbowego osób pozostających bez pracy (napływ/odpływ z bezrobocia) 6 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Potrzeby w zakresie prognoz – duże firmy cd. 4.Struktura wiekowa zatrudnionych/bezrobotnych 5.Struktura kształcenia (zawodowe, średnie, wyższe w tym techniczne) 6.Liczba osób wchodzących na rynek pracy według wykształcenia 7.Liczba osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy według wykształcenia 8.Trendy w zakresie zatrudnienia i kształtowania polityki płacowej przez średnie i duże firmy o ile możliwe w rozbiciu na klasyfikacje zawodów 7 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Potrzeby w zakresie prognoz – ACK 1.Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach, w tym na pracowników o konkretnych umiejętnościach (układ kompetencyjny) 2.Zapotrzebowanie pracodawców na usługi szkoleniowe – wyposażanie pracowników w umiejętności 3.Jaką część absolwentów uczelni zatrudniają pracodawcy? 4.Jakimi kanałami pracodawcy poszukują pracowników? 5.Popyt na pracę. 8 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Podzielane potrzeby iformacyjne 1.Popyt na pracę według zawodów 2.Podaż pracy według zawodów (z 1. i 2. informacja o nadwyżce/deficycie zawodów) 3.Zatrudnieni według zawodów 4.Liczebność absolwentów według zawodów 5.Stopa bezrobocia 6.Struktura kształcenia – liczebność uczniów studentów w szkołach zawodowych/średnich/wyższych w tym technicznych 9 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Szczegółowe potrzeby informacyjne 1.Liczebność bezrobotnych w różnych układach (PUP) 2.Prognoza demograficzna na poziomie powiatu (PUP) 3.Powstawanie i likwidacja miejsc pracy (PUP) 4.Struktura wiekowa zatrudnionych/bezrobotnych (firmy) 5.Trendy zatrudnienia i wynagradzania w firmach (firmy) 6.Napływ/odpływ z bezrobocia (firmy) 10 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szczegółowe potrzeby informacyjne cd. 7.Liczebność osób aktywnie poszukujących pracy według wykształcenia (firmy) 8.Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o konkretnych umiejętnościach (ACK) 9.Zapotrzebowanie pracodawców na usługi szkoleniowe (ACK) 10.Udział absolwentów uczelni w zatrudnieniu (ACK) 11.Kanały poszukiwania pracowników przez pracodawców (ACK) 11 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Prognozy istotnych parametrów rynku pracy 1.Bezrobotni (kobiety/mężczyźni, do 25/powyżej 50, powiaty, z prawem do zasiłku, bezrobocie rejestrowane, BAEL, odpływ) 2.Liczebności absolwentów, studentów i uczniów (według zawodu, kierunku, rodzaju szkoły) 3.Podaż i popyt na pracę według zawodów, zawody przyszłościowe i schyłkowe 4.Prognoza demograficzna 12 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Bezrobotni (BAEL) w województwie śląskim 13 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Bezrobotne kobiety w województwie śląskim 14 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Bezrobotni mężczyźni w województwie śląskim 15 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Bezrobotni z prawem do zasiłku w woj. śląskim 16 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Stopa bezrobocia rejestrowanego – woj. śląskie 17 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Liczba bezrobotnych rejestrowanych – podregion katowicki 18 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Udział osób do 25 roku życia wśród bezrobotnych rejestrowanych – podregion bytomski 19 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Udział osób powyżej 50 roku życia wśród bezrobotnych rejestrowanych – podregion tyski 20 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Udział osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej w grupie bezrobotnych rejestrowanych w województwie śląskim 21 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Udział osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia stażu lub szkolenia w grupie bezrobotnych rejestrowanych w województwie śląskim 22 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dynamika liczebności absolwentów w podregionach 23 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PodregionZawód Liczba absolwentów 2010 Liczba absolwentów 2014Zmiana Podregion 44 - bielskipozostali specjaliści8515 6322 -26% Podregion 44 - bielski nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych2522 1413 -44% Podregion 44 - bielski robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urzľdzeń1859 1545 -17% Podregion 44 - bielski pracownicy do spraw finansowych i handlowych1840 1746 -5% Podregion 44 - bielskiśredni personel techniczny1619 1073 -34% Podregion 45 – bytomskipozostali specjaliści8854 8090 -9% Podregion 45 - bytomski specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych3363 4035 20% Podregion 45 - bytomski nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych3083 2520 -18% Podregion 45 - bytomskiśredni personel techniczny1660 1517 -9% Podregion 45 - bytomski robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urzľdzeń1417 1171 -17%

24 Liczebność absolwentów w 2012 – podregion bielski 24 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Prognoza liczebności studentów – wybrane kierunki 25 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – podregion bielski 26 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

27 30 zawodów o największej podaży pracy w 2009 27 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAWÓD PODAŻPOPYTPODAŻ-POPYT (niedopasowanie) WartośćZmiana doWartośćZmiana doWartośćZmiana do 200920102014200920102014200920102014 "sprzedawcy i demonstratorzy'2196860,6%0,3%2016291,4%1,5%18057-8%-12% "robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urzľdzeń'1634210,2%-0,3%158532-0,6%-1,8%488926%48% "pozostali specjaliści'1095690,4%-1,1%1047861,0%0,8%4783-13%-42% "robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni'1021360,5% 93678-0,9%-2,3%845816%31% "kierowcy pojazdów'927940,2%-0,2%887451,0%0,9%4048-18%-25% "średni personel techniczny'761180,3%-0,7%73394-0,4%-1,4%272420%19% "kierownicy małych przedsięiorstw'732900,5%-0,2%704480,5%-0,2%2843-1%0% "pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani'705400,9%0,4%636410,9%0,7%68991%-3% "kierownicy dużych i średnich organizacji'679000,5%-1,0%658820,3%-0,3%20186%-24% "pracownicy do spraw finansowych i handlowych'655880,6%0,1%610991,1%1,0%4489-7%-13% "specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych'638670,0%-3,0%624980,2%-0,5%1370-9%-118% "średni personel biurowy'610600,8%0,1%581411,0%0,6%2919-3%-10% "robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni'599760,3%0,1%56464-1,0%-2,4%351122%41% "górnicy i robotnicy obróbki kamienia'583640,0%-0,7%57930-1,2%-2,9%433165%289% "pomoce domowe, sprzątaczki i praczki'525350,9%0,6%500671,1%0,9%2468-3%-6% "pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji'420270,3%-0,6%402750,5%-0,1%1751-3%-12% "pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów'388030,7%0,5%353261,3% 3477-5%-8% "pracownicy usług domowych i gastronomicznych'345650,7%0,5%313391,4%1,5%3226-6%-10% "operatorzy maszyn i urzľdzeń wydobywczych i przetwórczych'291430,4%-0,4%28417-1,0%-2,5%72653%82% "robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni'277990,7%0,4%25730-1,0%-2,5%206922%36% "pracownicy usług ochrony'271720,4%-0,7%258751,1%0,9%1296-14%-32% "robotnicy przy pracach prostych w przemyśle'257210,7%0,2%23499-0,9%-2,2%222217%25% "robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie'249790,5%0,1%23085-1,0%-2,4%189419%31% "operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni'235300,2%-0,5%22779-0,6%-2,1%75225%46% "pielęgniarki i położne'228480,7%-0,3%226311,5%1,7%217-77%-204% "rolnicy'222630,7%-0,2%21618-7,3%-30,0%645271%997% "nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych'221610,8%-1,8%214471,3% 714-16%-95% "monterzy'208900,3%-0,7%20063-0,9%-2,3%82730%40% "nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli'206581,0%-1,5%200401,3%1,2%618-10%-91% "malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni'181840,3%-0,3%16872-0,6%-1,9%131213%20%

28 10 zawodów o największej podaży pracy w 2009 28 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAWÓD PODAŻPOPYT PODAŻ-POPYT (niedopasowanie) WartośćZmiana doWartośćZmiana doWartośćZmiana do 200920102014200920102014200920102014 "sprzedawcy i demonstratorzy'2196860,6%0,3%2016291,4%1,5%18057-8%-12% "robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urzľdzeń'1634210,2%-0,3%158532-0,6%-1,8%488926%48% "pozostali specjaliści'1095690,4%-1,1%1047861,0%0,8%4783-13%-42% "robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni'1021360,5% 93678-0,9%-2,3%845816%31% "kierowcy pojazdów'927940,2%-0,2%887451,0%0,9%4048-18%-25% "średni personel techniczny'761180,3%-0,7%73394-0,4%-1,4%272420%19% "kierownicy małych przedsięiorstw'732900,5%-0,2%704480,5%-0,2%2843-1%0% "pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani'705400,9%0,4%636410,9%0,7%68991%-3% "kierownicy dużych i średnich organizacji'679000,5%-1,0%658820,3%-0,3%20186%-24% "pracownicy do spraw finansowych i handlowych'655880,6%0,1%610991,1%1,0%4489-7%-13%

29 10 zawodów przyszłościowych 29 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAWÓD Wzrost popytu w latach 2009 - 2014 BezwzględnyWzględny "sprzedawcy i demonstratorzy'29411,5% "pozostali specjaliści'8340,8% "kierowcy pojazdów'7640,9% "pracownicy do spraw finansowych i handlowych'6391,0% "pracownicy usług domowych i gastronomicznych'4771,5% "pomoce domowe, sprzątaczki i praczki'4610,9% "pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów'4571,3% "pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani'4310,7% "pielęgniarki i położne'3831,7% "średni personel biurowy'3560,6%

30 10 zawodów schyłkowych 30 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAWÓD Zmiana popytu w latach 2009 - 2014 BezwzględnaWzględna "rolnicy'-6480-30,0% "robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urzľdzeń'-2916-1,8% "robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni'-2132-2,3% "ogrodnicy'-1833-28,2% "górnicy i robotnicy obróbki kamienia'-1686-2,9% "robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni'-1370-2,4% "rolnicy i rybacy pracujľcy na własne potrzeby'-1275-30,8% "średni personel techniczny'-1057-1,4% "operatorzy maszyn i urzľdzeń wydobywczych i przetwórczych'-716-2,5% "robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni'-647-2,5%

31 Prognoza demograficzna – podregion katowicki 31 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Potrzeby w zakresie prognoz – PUP Dla PUP kluczowe są prognozy na poziomie powiatu 1.Liczebność absolwentów w poszczególnych zawodach 2.Liczebność bezrobotnych (w tym w szczególności z prawem do zasiłku, w układzie kobiety/mężczyźni, w grupach wiekowych do 25 lat oraz powyżej 50 lat) 3.Prognoza demograficzna na poziomie powiatu 4.Liczebność uczniów/absolwentów szkół zawodowych/średnich/wyższych 5.Popyt i podaż pracy w poszczególnych zawodach 6.Miejsca pracy – powstawanie i likwidacja 32 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Potrzeby w zakresie prognoz – średnie firmy 1.Liczba osób czynnych zawodowo w poszczególnych zawodach 2.Deficyt pracowników w poszczególnych zawodach (dotyczy kształtowania przez firmy polityki rekrutacji oraz szkoleń pracowników w poszczególnych specjalnościach) 3.Średni wiek osób czynnych zawodowo (dotyczy konieczności zmiany praktyk HR w odniesieniu do różnych grup wiekowych pracowników) 4.Średni poziom wynagrodzeń dla określonych grup (dotyczy kształtowania polityki wynagrodzeń w firmie) 33 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Potrzeby w zakresie prognoz – duże firmy Zapotrzebowanie na informacje niezbędne do podejmowania decyzji i kształtowania strategii w dziedzinie zatrudnienia i wynagradzania w przedsiębiorstwie. Najbardziej przydatne są informacje na poziomie regionu. 1.Stopa bezrobocia 2.Liczba zatrudnionych według klasyfikacji zawodów 3.Zmiana stanu liczbowego osób pozostających bez pracy (napływ/odpływ z bezrobocia) 34 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Potrzeby w zakresie prognoz – duże firmy cd. 4.Struktura wiekowa zatrudnionych/bezrobotnych 5.Struktura kształcenia (zawodowe, średnie, wyższe w tym techniczne) 6.Liczba osób wchodzących na rynek pracy według wykształcenia 7.Liczba osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy według wykształcenia 8.Trendy w zakresie zatrudnienia i kształtowania polityki płacowej przez średnie i duże firmy o ile możliwe w rozbiciu na klasyfikacje zawodów 35 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Potrzeby w zakresie prognoz – ACK 1.Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach, w tym na pracowników o konkretnych umiejętnościach (układ kompetencyjny) 2.Zapotrzebowanie pracodawców na usługi szkoleniowe – wyposażanie pracowników w umiejętności 3.Jaką część absolwentów uczelni zatrudniają pracodawcy? 4.Jakimi kanałami pracodawcy poszukują pracowników? 5.Popyt na pracę. 36 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Podsumowanie Zaspokajanie potrzeb prognostycznych PUP w wysokim stopniu Zaspokajanie potrzeb prognostycznych innych podmiotów w średnim stopniu Wysoki stopień agregacji prognoz zmniejszający ich użyteczność W niektórych przypadkach niska precyzja prognoz Niejasności techniczne związane z obsługą systemu 37 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

38 38 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Program monitorowania regionalnego rynku pracyhttp://mrp.wup-katowice.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Prognoza istotnych parametrów rynku pracy Przemysław Zbierowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google