Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Gdańsk marzec 2007r.

2 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U SPADKI LICZBY BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W OKRESIE PAŹDZIERNIK 2005 – PAŹDZIERNIK 2006 - RANKING -

3 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

4 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOPY BEZROBOCIA W WOJ. POMORSKIM I W POLSCE LATA 2002 - 2006

5 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Kształtowanie się liczby bezrobotnych województwo pomorskie lata 1999 - 2006

6 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Kształtowanie się liczby zgłoszonych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim w latach 2002- 2006

7 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, GUS, Warszawa 2004 Prognozowane zmiany w liczbie ludności wg ekonomicznych grup wieku w województwie pomorskim stan na 31.XII. 2006

8 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 2 Liczba ofert pracy i osób bezrobotnych w 2006 r. według sektorów ekonomicznych w woj. pomorskim

9 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 2 Oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy woj. pomorskiego w latach 2004-2006 wg rodzaju prowadzonej działalności (PKD). Trzy działy o najwyższej liczbie ofert

10 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 3 10 zawodów o największym wskaźniku deficytowości w woj. pomorskim (nadwyżka liczby ofert pracy w stosunku do liczby osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) I półrocze 2006 rokuZawody Oferty pracy Bezrobotni zarejestrowani Wskaźnik intensywności Kontroler biletów 4922321,4 Monter rusztowań 4652221,1 Monter kadłubów okrętowych 16812387,1 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 13244876,9 Monter rurociągów okrętowych 512895,8 Spawacz ręczny gazowy 14562595,6 Brukarz8061525,3 Zbrojarz5391603,4 Kasjer handlowy 9222923,2 Robotnik gospodarczy 712323063,1

11 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 3 Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach okrętowych kształconych w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim w 2005 i 2006 r.Zawód Zarejestrowani bezrobotni w 2005 r Oferty pracy zgłoszone w 2005 r. Zarejestrowani bezrobotni w 2006 r Oferty pracy zgłoszone w 2006 r. Technik elektryk 871128707170 Technik budownictwa okrętowego 534594 Monter rurociągów okrętowych 9743189512 Monter kadłubów okrętowych 27511392381681 Ślusarz4373123636931672 Operatorzy obrabiarek skrawających do metali 12964601156635

12 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Zatrudnienie wg czterocyfrowych grup zawodów w wyniku działalności agencji pośrednictwa pracy za granicą w 2005rLp. Nazwa grupy elementarnej zawodów czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą ogółem w tym kobiety 1234 1 Marynarze i pokrewni 83418178227 2 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni3142490113 3 Pracownicy służb technicznych żeglugi 314142110 4 Malarze budowlani i pokrewni 714114880 5 Spawacze i pokrewni 72129760 6Kucharze51226925 7 Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń 72335440 8 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej3461462278 9Stewardzi511142327 10 Kelnerzy i pokrewni 5123348218 11 Rybacy morscy 63312550 12 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 5139254200 13 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni741119514 14 Inżynierowie elektrycy 21431930 15 Magazynierzy i pokrewni 413112550 16 Operatorzy wózków podnośnikowych 83341110 17 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni 71231100

13 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Szkoły kształcące w zawodach okrętowych (Gdańsk i Gdynia) I.Szkoły okrętowe i ogólnokształcące CONRADINUM w Gdańsku II.Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku III.Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni Szkoły te obecnie kształcą na następujących kierunkach: 1.Technik budownictwa okrętowego; 2.Technik elektryk 3.Monter kadłubów okrętowych; 4.Monter systemów rurociągowych; 5.Ślusarz w systemie wieczorowym; Od roku szkolnego 2007/08 nauka będzie wznowiona na następujących kierunkach: 1.Operator obrabiarek skrawających; 2.Ślusarz w systemie dziennym;

14 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

15 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU spawacz PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU SYNTETYCZNY OPIS ZAWODU STANOWISKA PRACY ZADANIA ZAWODOWE SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KORELACJA MIĘDZY ZADANIAMI ZAWODOWYMI A SKŁADOWYMI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA ZAWODU

16 Dziękuję za uwagę Tadeusz Adamejtis Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku www.wup.gdansk.pl


Pobierz ppt "Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google