Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe
W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Gdańsk marzec 2007r.

2 SPADKI LICZBY BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
W OKRESIE PAŹDZIERNIK 2005 – PAŹDZIERNIK 2006 - RANKING - W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

3 STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

4 KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOPY BEZROBOCIA W WOJ. POMORSKIM I W POLSCE
LATA W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

5 Kształtowanie się liczby bezrobotnych województwo pomorskie
lata Od 2003 roku obserwuje się dynamiczny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa pomorskiego. W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

6 Kształtowanie się liczby zgłoszonych ofert pracy
do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim w latach Liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy wykazuje tendencję rosnącą z miesięcznymi wahaniami sezonowymi. W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

7 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U
Prognozowane zmiany w liczbie ludności wg ekonomicznych grup wieku w województwie pomorskim stan na 31.XII. 2006 Źródło: Prognoza demograficzna na lata , GUS, Warszawa 2004 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

8 Liczba ofert pracy i osób bezrobotnych w 2006 r.
według sektorów ekonomicznych w woj. pomorskim Liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy wykazuje tendencję rosnącą z miesięcznymi wahaniami sezonowymi. Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 2 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

9 Trzy działy o najwyższej liczbie ofert
Oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy woj. pomorskiego w latach wg rodzaju prowadzonej działalności (PKD). Trzy działy o najwyższej liczbie ofert Liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy wykazuje tendencję rosnącą z miesięcznymi wahaniami sezonowymi. Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 2 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

10 10 zawodów o największym wskaźniku deficytowości w woj. pomorskim
(nadwyżka liczby ofert pracy w stosunku do liczby osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) I półrocze 2006 roku Zawody Oferty pracy Bezrobotni zarejestrowani Wskaźnik intensywności Kontroler biletów 492 23 21,4 Monter rusztowań 465 22 21,1 Monter kadłubów okrętowych 1681 238 7,1 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 1324 487 6,9 Monter rurociągów okrętowych 512 89 5,8 Spawacz ręczny gazowy 1456 259 5,6 Brukarz 806 152 5,3 Zbrojarz 539 160 3,4 Kasjer handlowy 922 292 3,2 Robotnik gospodarczy 7123 2306 3,1 Liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy wykazuje tendencję rosnącą z miesięcznymi wahaniami sezonowymi. Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 3 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

11 Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach okrętowych kształconych w szkołach ponadgimnazjalnych
w woj. pomorskim w 2005 i 2006 r. Zawód Zarejestrowani bezrobotni w 2005 r Oferty pracy zgłoszone w 2005 r. Zarejestrowani bezrobotni w 2006 r Oferty pracy zgłoszone w 2006 r. Technik elektryk 871 128 707 170 Technik budownictwa okrętowego 53 4 59 Monter rurociągów okrętowych 97 431 89 512 Monter kadłubów okrętowych 275 1139 238 1681 Ślusarz 4373 1236 3693 1672 Operatorzy obrabiarek skrawających do metali 1296 460 1156 635 Liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy wykazuje tendencję rosnącą z miesięcznymi wahaniami sezonowymi. Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 3 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

12 Zatrudnienie wg czterocyfrowych grup zawodów w wyniku działalności agencji pośrednictwa pracy za granicą w 2005r Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą ogółem w tym kobiety 1 2 3 4 Marynarze i pokrewni 8341 8178 227 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 3142 4901 13 Pracownicy służb technicznych żeglugi 3141 4211 Malarze budowlani i pokrewni 7141 1488 5 Spawacze i pokrewni 7212 976 6 Kucharze 5122 692 7 Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń 7233 544 8 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 3461 462 278 9 Stewardzi 5111 423 27 10 Kelnerzy i pokrewni 5123 348 218 11 Rybacy morscy 6331 255 12 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 5139 254 200 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i 7411 195 14 Inżynierowie elektrycy 2143 193 15 Magazynierzy i pokrewni 4131 125 50 16 Operatorzy wózków podnośnikowych 8334 111 17 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni 7123 110 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

13 Szkoły kształcące w zawodach okrętowych (Gdańsk i Gdynia)
Szkoły okrętowe i ogólnokształcące CONRADINUM w Gdańsku Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni Szkoły te obecnie kształcą na następujących kierunkach: Technik budownictwa okrętowego; Technik elektryk Monter kadłubów okrętowych; Monter systemów rurociągowych; Ślusarz w systemie wieczorowym; Od roku szkolnego 2007/08 nauka będzie wznowiona na następujących kierunkach: Operator obrabiarek skrawających; Ślusarz w systemie dziennym; W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

14 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

15 STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
DLA ZAWODU spawacz PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU SYNTETYCZNY OPIS ZAWODU STANOWISKA PRACY ZADANIA ZAWODOWE SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KORELACJA MIĘDZY ZADANIAMI ZAWODOWYMI A SKŁADOWYMI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA ZAWODU W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

16 Dziękuję za uwagę Tadeusz Adamejtis Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google