Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Gdańsk marzec 2007r.

2 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U SPADKI LICZBY BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W OKRESIE PAŹDZIERNIK 2005 – PAŹDZIERNIK RANKING -

3 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U STOPA BEZROBOCIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

4 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOPY BEZROBOCIA W WOJ. POMORSKIM I W POLSCE LATA

5 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Kształtowanie się liczby bezrobotnych województwo pomorskie lata

6 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Kształtowanie się liczby zgłoszonych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim w latach

7 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Prognoza demograficzna na lata , GUS, Warszawa 2004 Prognozowane zmiany w liczbie ludności wg ekonomicznych grup wieku w województwie pomorskim stan na 31.XII. 2006

8 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 2 Liczba ofert pracy i osób bezrobotnych w 2006 r. według sektorów ekonomicznych w woj. pomorskim

9 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 2 Oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy woj. pomorskiego w latach wg rodzaju prowadzonej działalności (PKD). Trzy działy o najwyższej liczbie ofert

10 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał zawodów o największym wskaźniku deficytowości w woj. pomorskim (nadwyżka liczby ofert pracy w stosunku do liczby osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) I półrocze 2006 rokuZawody Oferty pracy Bezrobotni zarejestrowani Wskaźnik intensywności Kontroler biletów ,4 Monter rusztowań ,1 Monter kadłubów okrętowych ,1 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym ,9 Monter rurociągów okrętowych ,8 Spawacz ręczny gazowy ,6 Brukarz ,3 Zbrojarz ,4 Kasjer handlowy ,2 Robotnik gospodarczy ,1

11 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań rynku pracy MPiPS – 01 zał. 3 Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach okrętowych kształconych w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim w 2005 i 2006 r.Zawód Zarejestrowani bezrobotni w 2005 r Oferty pracy zgłoszone w 2005 r. Zarejestrowani bezrobotni w 2006 r Oferty pracy zgłoszone w 2006 r. Technik elektryk Technik budownictwa okrętowego Monter rurociągów okrętowych Monter kadłubów okrętowych Ślusarz Operatorzy obrabiarek skrawających do metali

12 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Zatrudnienie wg czterocyfrowych grup zawodów w wyniku działalności agencji pośrednictwa pracy za granicą w 2005rLp. Nazwa grupy elementarnej zawodów czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą ogółem w tym kobiety Marynarze i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Pracownicy służb technicznych żeglugi Malarze budowlani i pokrewni Spawacze i pokrewni Kucharze Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej Stewardzi Kelnerzy i pokrewni Rybacy morscy Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Inżynierowie elektrycy Magazynierzy i pokrewni Operatorzy wózków podnośnikowych Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

13 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Szkoły kształcące w zawodach okrętowych (Gdańsk i Gdynia) I.Szkoły okrętowe i ogólnokształcące CONRADINUM w Gdańsku II.Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku III.Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni Szkoły te obecnie kształcą na następujących kierunkach: 1.Technik budownictwa okrętowego; 2.Technik elektryk 3.Monter kadłubów okrętowych; 4.Monter systemów rurociągowych; 5.Ślusarz w systemie wieczorowym; Od roku szkolnego 2007/08 nauka będzie wznowiona na następujących kierunkach: 1.Operator obrabiarek skrawających; 2.Ślusarz w systemie dziennym;

14 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U

15 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU spawacz PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU SYNTETYCZNY OPIS ZAWODU STANOWISKA PRACY ZADANIA ZAWODOWE SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KORELACJA MIĘDZY ZADANIAMI ZAWODOWYMI A SKŁADOWYMI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA ZAWODU

16 Dziękuję za uwagę Tadeusz Adamejtis Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Regionalny rynek pracy Popyt i podaż na zawody okrętowe W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y W G D A Ń S K U Konferencja Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google