Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pod tytułem Język angielski dla najmłodszych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pod tytułem Język angielski dla najmłodszych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pod tytułem Język angielski dla najmłodszych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Konopiska

2 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawcą jest Gmina Konopiska. Jest to wspólnota samorządowa licząca 10 483 mieszkańców (stan na 31.12.2008r.). Gmina Konopiska leży w południowo- zachodniej części powiatu częstochowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. Położona jest w odległości 7 km od trasy Katowice – Warszawa. Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice; Częstochowa – Koszęcin; Kamienica Polska – Blachownia. Gmina składa się z 12 sołectw. Na terenie gminy działają szkoły: - Zespół Szkół w im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku, - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni. Funkcję Wójta Gminy Konopiska od 2002 roku pełni mgr inż. Jerzy Socha. Gmina Konopiska

3 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dane kontaktowe: Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska tel. 034 328 20 57 fax 034 344 19 35 sekretariat@konopiska.plsekretariat@konopiska.pl, www.konopiska.plwww.konopiska.pl Gmina Konopiska

4 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zalew Pająk Gmina Konopiska

5 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pole golfowe Gmina Konopiska

6 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stadion sportowy nad zalewem Pająk Gmina Konopiska

7 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Język angielski dla najmłodszych realizowany jest w okresie od 01.09.2008 r. do 31.05.2009 r. na terenie całej gminy Konopiska. Bierze w nim udział 82. dzieci z siedmiu przedszkoli z miejscowości: Konopiska, Jamki-Korzonek, Łaziec, Aleksandria, Hutki, Rększowice i Kopalnia. - Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 49 808,00 PLN, w tym: - 42 336,80 PLN (85 %) środki Europejskiego Funduszu Społecznego, - 7 471,20 PLN (15 %) budżet państwa. Gmina Konopiska

8 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem projektu jest zaznajomienie przedszkolaków z podstawami języka angielskiego w formie zabawy, poprzez kolorowe ilustracje, rozwiązywanie rebusów, oglądanie bajek oraz naukę piosenek w języku angielskim. Gmina Konopiska

9 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu Język angielski dla najmłodszych realizowane są następujące działania: 1. Promocja projektu - kierowana do mieszkańców gminy realizowana poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy Konopiska www.konopiska.pl, przygotowanie plakatów (10 szt.), przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych (80 szt.) w miejscach publicznych (sklepy, apteki, ośrodki zdrowia, urząd gminy, GOPS, GCI,) na tablicach informacyjnych, w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konopiska "PASMA". 2. Zajęcia z języka angielskiego - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 30 minut w siedmiu przedszkolach na terenie gminy Konopiska w okresie od 01.09.2008r.do 31.05.2009r. Gmina Konopiska

10 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia polegają głównie na uczeniu się poprzez zabawę. Przedszkolaki uczą się wierszyków, gier, piosenek, bawią się w sklep, teatr, kino, zoo, zgadywanki, prowadzą proste dialogi oraz wykonywają polecenia nauczyciela automatycznie podczas zabawy. Na tym poziomie nauczania dzieci mają możliwość osłuchania się z językiem angielskim za pomocą wierszyków, gier i rymowanek, poznania obcego akcentu, przełamania nieśmiałość przed mówieniem. W trakcie całego kursu dzieci poznają około 400 słów, 20 piosenek i wierszyków, zaczną tworzyć proste zdania w języku angielskim oraz polubią go. Gmina Konopiska

11 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach Gmina Konopiska

12 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach Gmina Konopiska

13 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach Gmina Konopiska

14 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – w ramach projektu zakupiono dla każdego dziecka biorącego udział w projekcie zestaw materiałów biurowych (kredki, flamastry, ołówek. gumka, temperówka, blok rysunkowy itp.) oraz książki do języka angielskiego wraz z ćwiczeniami 4. Organizacja uroczystej akademii – realizacja projektu zakończy się uroczystym przedstawieniem dla rodziców, podczas którego dzieci przedstawią część zdobytych umiejętności oraz zostaną im wręczone dyplomy i upominki (książki języka angielskiego, słowniki). Gmina Konopiska

15 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Zarządzanie projektem – w ramach projektu opłacane jest wynagrodzenie dwóch koordynatorów oraz pokrywane są koszty obsługi konta bankowego. Do zadań koordynatorów projektu należą: kontakt z Instytucją Wdrażającą i Pośredniczącą, prowadzenie biura projektu, przygotowywanie materiałów promocyjnych, bieżący kontakt z dyrektorami przedszkoli, pracownikiem Gminnego Centrum Informacji, zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Gmina Konopiska

16 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Konopiska 6. Koszty pośrednie – w wysokości 6,86 % poniesionych i udokumentowanych bezpośrednich wydatków projektu przeznaczane są na wynagrodzenie księgowej oraz na zakup środków czystości do sprzątania sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia językowe.

17 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia w ZSP w Aleksandrii Gmina Konopiska

18 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia w ZSP w Aleksandrii Gmina Konopiska

19 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia w ZSP w Aleksandrii Gmina Konopiska

20 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu Gmina Konopiska

21 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu a) rezultaty twarde: 1. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do siedmiu przedszkoli w gminie Konopiska. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną (30 minut), łącznie 770 godziny lekcyjne (30 minutowe). 2. Wydrukowanie 80 szt. ulotek i 10 szt. plakatów. 5. Zakup książek i słowników do nauki języka angielskiego 6. Zakup materiałów biurowych. 7.Organizacja uroczystego przedstawienia w siedmiu przedszkolach. 8.Przygotowanie 82 sztuk dyplomów. Gmina Konopiska

22 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego b) rezultaty miękkie: Gmina Konopiska

23 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego b) rezultaty miękkie: 1. Zapoznanie dzieci z podstawami języka angielskiego, zainteresowanie ich dalszą edukacją i doskonaleniem umiejętności językowych. 2. Nabycie umiejętności pracy w zespole. Gmina Konopiska

24 Projekt pt. Język angielski dla najmłodszych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja projektu odbywa się poprzez druk i dystrybucję plakatów i ulotek z informacją o realizacji projektu, zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konopiska PASMA, na stronie internetowej gminy Konopiska www.konopiska.pl. Ponadto wszystkie zakupione w ramach projektu przedmioty (książki, materiały dydaktyczne) zostały opatrzone naklejkami zawierającymi informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobne informacje zamieszczone zostały w każdym przedszkolu i sali wykładowej, w której realizowany jest projekt oraz w biurze projektu.www.konopiska.pl Gmina Konopiska


Pobierz ppt "Projekt pod tytułem Język angielski dla najmłodszych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google