Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Konopiska Projekt pod tytułem „Język angielski dla najmłodszych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Konopiska Projekt pod tytułem „Język angielski dla najmłodszych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Konopiska Projekt pod tytułem „Język angielski dla najmłodszych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 - Zespół Szkół w im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,
Gmina Konopiska Projektodawcą jest Gmina Konopiska. Jest to wspólnota samorządowa licząca 10 483 mieszkańców (stan na r.). Gmina Konopiska leży w południowo-zachodniej części powiatu częstochowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. Położona jest w odległości 7 km od trasy Katowice – Warszawa. Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice; Częstochowa – Koszęcin; Kamienica Polska – Blachownia. Gmina składa się z 12 sołectw. Na terenie gminy działają szkoły: - Zespół Szkół w im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku, - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni. Funkcję Wójta Gminy Konopiska od 2002 roku pełni mgr inż. Jerzy Socha. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sekretariat@konopiska.pl , www.konopiska.pl
Gmina Konopiska Dane kontaktowe: Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5, Konopiska tel. 034  fax 034  , Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Gmina Konopiska Zalew „Pająk” Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Gmina Konopiska Pole golfowe Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Stadion sportowy nad zalewem „Pająk”
Gmina Konopiska Stadion sportowy nad zalewem „Pająk” Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 - 42 336,80 PLN (85 %) środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
Gmina Konopiska - Projekt „Język angielski dla najmłodszych” realizowany jest w okresie od r. do r. na terenie całej gminy Konopiska. Bierze w nim udział 82. dzieci z siedmiu przedszkoli z miejscowości: Konopiska, Jamki-Korzonek, Łaziec, Aleksandria, Hutki, Rększowice i Kopalnia. - Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 49 808,00 PLN, w tym: - 42 336,80 PLN (85 %) środki Europejskiego Funduszu Społecznego, - 7 471,20 PLN (15 %) budżet państwa. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Gmina Konopiska Głównym celem projektu jest zaznajomienie przedszkolaków z podstawami języka angielskiego w formie zabawy, poprzez kolorowe ilustracje, rozwiązywanie rebusów, oglądanie bajek oraz naukę piosenek w języku angielskim. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Gmina Konopiska W ramach projektu „Język angielski dla najmłodszych” realizowane są następujące działania: 1. Promocja projektu - kierowana do mieszkańców gminy realizowana poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy Konopiska przygotowanie plakatów (10 szt.), przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych (80 szt.) w miejscach publicznych (sklepy, apteki, ośrodki zdrowia, urząd gminy, GOPS, GCI,) na tablicach informacyjnych, w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konopiska "PASMA". 2. Zajęcia z języka angielskiego - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 30 minut w siedmiu przedszkolach na terenie gminy Konopiska w okresie od r.do r. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Gmina Konopiska Zajęcia polegają głównie na uczeniu się poprzez zabawę. Przedszkolaki uczą się wierszyków, gier, piosenek, bawią się w sklep, teatr, kino, zoo, zgadywanki, prowadzą proste dialogi oraz wykonywają polecenia nauczyciela automatycznie podczas zabawy. Na tym poziomie nauczania dzieci mają możliwość osłuchania się z językiem angielskim za pomocą wierszyków, gier i rymowanek, poznania obcego akcentu, przełamania nieśmiałość przed mówieniem. W trakcie całego kursu dzieci poznają około 400 słów, 20 piosenek i wierszyków, zaczną tworzyć proste zdania w języku angielskim oraz polubią go. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach
Gmina Konopiska Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach
Gmina Konopiska Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach
Gmina Konopiska Zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Konopiskach Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Gmina Konopiska 3. Zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – w ramach projektu zakupiono dla każdego dziecka biorącego udział w projekcie zestaw materiałów biurowych (kredki, flamastry, ołówek. gumka, temperówka, blok rysunkowy itp.) oraz książki do języka angielskiego wraz z ćwiczeniami 4. Organizacja uroczystej akademii – realizacja projektu zakończy się uroczystym przedstawieniem dla rodziców, podczas którego dzieci przedstawią część zdobytych umiejętności oraz zostaną im wręczone dyplomy i upominki (książki języka angielskiego, słowniki). Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Gmina Konopiska 5. Zarządzanie projektem – w ramach projektu opłacane jest wynagrodzenie dwóch koordynatorów oraz pokrywane są koszty obsługi konta bankowego. Do zadań koordynatorów projektu należą: kontakt z Instytucją Wdrażającą i Pośredniczącą, prowadzenie biura projektu, przygotowywanie materiałów promocyjnych, bieżący kontakt z dyrektorami przedszkoli, pracownikiem Gminnego Centrum Informacji, zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Gmina Konopiska 6. Koszty pośrednie – w wysokości 6,86 % poniesionych i udokumentowanych bezpośrednich wydatków projektu przeznaczane są na wynagrodzenie księgowej oraz na zakup środków czystości do sprzątania sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia językowe. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Zajęcia w ZSP w Aleksandrii
Gmina Konopiska Zajęcia w ZSP w Aleksandrii Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Zajęcia w ZSP w Aleksandrii
Gmina Konopiska Zajęcia w ZSP w Aleksandrii Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Zajęcia w ZSP w Aleksandrii
Gmina Konopiska Zajęcia w ZSP w Aleksandrii Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Gmina Konopiska Rezultaty projektu Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 2. Wydrukowanie 80 szt. ulotek i 10 szt. plakatów.
Gmina Konopiska Rezultaty projektu a) rezultaty twarde: 1. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do siedmiu przedszkoli w gminie Konopiska. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną (30 minut), łącznie 770 godziny lekcyjne (30 minutowe). 2. Wydrukowanie 80 szt. ulotek i 10 szt. plakatów. 5. Zakup książek i słowników do nauki języka angielskiego 6. Zakup materiałów biurowych. 7. Organizacja uroczystego przedstawienia w siedmiu przedszkolach. 8. Przygotowanie 82 sztuk dyplomów. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Gmina Konopiska b) rezultaty miękkie: Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 2. Nabycie umiejętności pracy w zespole.
Gmina Konopiska b) rezultaty miękkie: 1. Zapoznanie dzieci z podstawami języka angielskiego, zainteresowanie ich dalszą edukacją i doskonaleniem umiejętności językowych. 2. Nabycie umiejętności pracy w zespole. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Gmina Konopiska Promocja projektu odbywa się poprzez druk i dystrybucję plakatów i ulotek z informacją o realizacji projektu, zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konopiska „PASMA”, na stronie internetowej gminy Konopiska Ponadto wszystkie zakupione w ramach projektu przedmioty (książki, materiały dydaktyczne) zostały opatrzone naklejkami zawierającymi informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobne informacje zamieszczone zostały w każdym przedszkolu i sali wykładowej, w której realizowany jest projekt oraz w biurze projektu. Projekt pt. „Język angielski dla najmłodszych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Gmina Konopiska Projekt pod tytułem „Język angielski dla najmłodszych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google