Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie"— Zapis prezentacji:

1 Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Miasta Toruń Urząd Miasta Torunia

2 Programy pomocowe dla przedsiębiorców obowiązujące na terenie miasta Torunia
do dnia r. Inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy na terenie Torunia (w ramach pomocy de minimis) Uchwała nr 908/10 RMT Inwestorzy planujący zrealizować na terenie Torunia nową inwestycję lub tworzący nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji (w ramach pomocy regionalnej) Uchwała nr 436/08 RMT Urząd Miasta Torunia

3 Zainteresowanie programami pomocowymi obowiązującymi w latach 2008-2013
Uchwała Nr 436/08 Rady Miasta Torunia złożono 7 wniosków 4 podatników spełniło warunki do uzyskania prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała Nr 908/10 Złożono 31 wniosków 20 podatników spełniło warunki do uzyskania prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia

4 Ilość beneficjentów pomocy
Zainteresowanie programami pomocowymi obowiązującymi w latach Ilość podmiotów korzystających z programów pomocowych dla przedsiębiorców Rok Ilość beneficjentów pomocy 2008 5 2009 7 2010 9 2011 2012 13 2013 12 Urząd Miasta Torunia

5 Korzyści dla Gminy Miasta Toruń z obowiązujących programów pomocowych
Miejsca pracy utworzone na terenie miasta Torunia przez przedsiębiorców korzystających z gminnych programów pomocowych rok Utworzone miejsca pracy Utworzone i utrzymane miejsca pracy 1. 2. 3. 2008 24 21 2009 7 4 2010 11 2011 218 23 2012 19 2013 17 razem 296* 95 * dotyczy 4 podmiotów, które łącznie utworzyły 201 miejsc pracy, ale nie dopełniły warunku ich utrzymania Urząd Miasta Torunia

6 Skutki finansowe dla Gminy Miasta Toruń w związku z obowiązywaniem programów pomocowych w latach rok Skutki finansowe [w zł] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 razem Urząd Miasta Torunia

7 Proponowane pakiety zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Torunia
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zwolnienie od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na terenie Strefy Staromiejskiej Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy II. DLA POZOSTAŁYCH BENEFICJENTÓW Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego Urząd Miasta Torunia

8 Propozycje nowych programów pomocowych dla przedsiębiorców inwestujących i prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Torunia Na terenie Strefy Staromiejskiej Dla przedsiębiorców prowadzących działalność zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (pomoc de minimis) Dla przedsiębiorców którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na Starówce Na terenie całego miasta Dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje Dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy Urząd Miasta Torunia

9 Programy pomocowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Strefy Staromiejskiej
Głównym założeniem zaproponowanego pakietu zwolnień jest wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Strefy Staromiejskiej. Z uwagi na charakter Strefy Staromiejskiej zasadne jest stworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców i podniesienie atrakcyjności tej dzielnicy dla szeroko rozumianego biznesu. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które są instytucjami wpływającymi na rozwój gospodarczy miasta. Na terenie Strefy Staromiejskiej mali i średni przedsiębiorcy dostarczają potrzebnych dóbr i usług mieszkańcom i turystom. Zaproponowane preferencje podatkowe mogą stworzyć alternatywę dla przedsiębiorców, którzy masowo przenoszą swoje siedziby do innych dzielnic Torunia lub poza obręb miasta. Skutkować to powinno powrotem do tej części miasta małych sklepów i firm usługowych. Urząd Miasta Torunia

10 Obszar objęty programem wsparcia
Granice obszaru Strefy Staromiejskiej objętej programem wsparcia wyznaczają ulice: Od południa – ul. Bulwar Filadelfijski na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Wola Zamkowa Od zachodu – Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bulwar Filadelfijski do ul. Wały gen. Sikorskiego Od północy – ul. Wały gen. Sikorskiego oraz ul. Szumana i ul. Św. Katarzyny Od wschodu – ul. Wola Zamkowa Urząd Miasta Torunia

11 Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Kto może skorzystać ze zwolnienia? mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Staromiejskiej objętej wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie wskazanej w uchwale działalności gospodarczej Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku Urząd Miasta Torunia

12 Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Od kiedy przysługuje zwolnienie? od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zajęto nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż, o których mowa w załączniku nr 2 do projektu uchwały długość zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i nie ulega wydłużeniu o okresy, w których w danej nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza lub była prowadzona działalność gospodarcza nie uprawniająca do zwolnienia Jak długo można korzystać ze zwolnienia? Urząd Miasta Torunia

13 LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH 1. szewstwo naprawkowe 12. kaflarstwo 2. obuwnictwo miarowe 13. zduństwo 3. wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego 14. garncarstwo 4. krawiectwo naprawkowe 15. witrażownictwo 5. krawiectwo miarowe 16. organmistrzostwo 6. modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo 17. naprawa i konserwacja wag 7.gorseciarstwo na miarę 18. zegarmistrzostwo 8. naprawa sprzętu AGD i RTV 19. kowalstwo artystyczne 9. ślusarstwo 20. odlewnictwo artystyczne 10. stolarstwo 21. rymarstwo 11. tapicerstwo 22. złotnictwo artystyczne Urząd Miasta Torunia

14 LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH 23. introligatorstwo 32. rzeźba w drewnie 24. kuśnierstwo 33. usługi fotograficzne 25. szklarstwo 34. lutnictwo 26. sztukatorstwo 35. antykwariaty 27. grawerstwo /w kamieniu i metalu/ 36. księgarnie 28. brązownictwo i pozłotnictwo 37. magiel 29. kaletnictwo 38. renowacja zabytkowych przedmiotów 30. wyprawa skór futerkowych 39. filatelistyka 31. tokarstwo w drewnie Urząd Miasta Torunia

15 LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki sklasyfikowana w sekcji J w dziale 62 wg PKD (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dział ten obejmuje: dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem. Urząd Miasta Torunia

16 Program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na terenie Strefy Staromiejskiej (Druk Nr 771) Kto może skorzystać ze zwolnienia? właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Staromiejskiej wszystkie kategorie przedsiębiorców (mikro, małe, średnie, duże) Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, w których przedsiębiorca podjął po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej lub handlowej Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia

17 na terenie Strefy Staromiejskiej (Druk Nr 771)
Program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na terenie Strefy Staromiejskiej (Druk Nr 771) Od kiedy przysługuje zwolnienie? od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zajęto nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej długość zwolnienia wynosi 2 lata od dnia uzyskania zwolnienia Jak długo można korzystać ze zwolnienia? Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte na: działalność instytucji bankowych i instytucji finansowych działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego prowadzoną w budynkach lub ich częściach o powierzchni użytkowej powyżej 100 m² stacje paliw Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu? Urząd Miasta Torunia

18 Programy pomocowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze całego miasta Torunia. Programy te adresowane są nie tylko do nowych inwestorów, ale także do przedsiębiorców już działających w Toruniu. Celem zaproponowanych programów pomocowych jest : ■ przyciągnięcie do Torunia nowych inwestorów, którzy wybudują nowe budynki ■ zachęcenie toruńskich przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji ■ łagodzenie skutków bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy Urząd Miasta Torunia

19 Program pomocowy dla przedsiębiorców, realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Kto może skorzystać ze zwolnienia? przedsiębiorcy, którzy zrealizują inwestycję polegającą na budowie nowych budynków lub budowli. Co podlega zwolnieniu? grunty, na których rozpoczęto inwestycję po dniu 01 stycznia 2013r. nowo wybudowane budynki lub ich części nowo powstałe budowle lub ich części Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia

20 Program pomocowy dla przedsiębiorców, realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Jak długo można korzystać ze zwolnienia? 5 lat od dnia uzyskania prawa do zwolnienia Od kiedy przysługuje zwolnienie? dla gruntów – od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o zwolnienie dla nowo wybudowanych budynków – lub ich części – od 1 stycznia roku następnego, po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem dla nowo wybudowanych budowli lub ich części – od o 1 stycznia roku następnego, po roku, w którym budowla powstała Urząd Miasta Torunia

21 Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu?
Program pomocowy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu? Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte na: stacje paliw działalność w zakresie handlu detalicznego w obiektach o powierzchni użytkowej powyżej 100m² działalność w zakresie handlu hurtowego Urząd Miasta Torunia

22 Program pomocowy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Jakie są warunki korzystania ze zwolnienia ? inwestycję musi zrealizować podatnik podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia nowa inwestycja powinna być zakończona w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania ze zwolnienia wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2014r. złożyć oświadczenie o zakończeniu inwestycji tj. wybudowaniu nowego budynku lub budowli nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub jego części, rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem lub rozpoczęto użytkowanie budowli lub jej części Urząd Miasta Torunia

23 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Kto może skorzystać ze zwolnienia? Wszystkie kategorie przedsiębiorców (mikro, małe, średnie, duże) Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia Od kiedy przysługuje zwolnienie? Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy Urząd Miasta Torunia

24 Wielkość przedsiębiorcy
Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Jak długo można korzystać ze zwolnienia? długość zwolnienia wynosi co do zasady 2 lata i uzależniona jest od wielkości przedsiębiorcy jeżeli liczba utworzonych nowych miejsc pracy jest wyższa niż 100, zwolnienie przysługuje na okres 3 lat, bez względu na wielkość przedsiębiorcy Wielkość przedsiębiorcy Minimalna ilość nowych miejsc pracy, obligatoryjna do skorzystania ze zwolnienia Mikro 1 Mały 3 Średni 5 Duży 10 Urząd Miasta Torunia

25 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby korzystać ze zwolnienia? Złożyć wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości przed zatrudnieniem pracowników Utworzyć nowe miejsca pracy (zatrudnić pracowników) w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku Zawrzeć z pracownikami umowy o pracę na pełen etat Utrzymać nowe miejsca pracy oraz zwiększony stan zatrudnienia przez okres, w którym zwolnienie przysługuje Ponieść koszty utworzenia nowych miejsc pracy w wysokości wyższej niż wysokość otrzymanej pomocy tj. 2 – letnie koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowych składek związanych z zatrudnieniem pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy muszą być wyższe od kwoty 2 – letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości Jaka jest wysokość zwolnienia? Przy spełnieniu ww. przesłanek 100% należnego podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia

26 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu? Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte na: stacje paliw działalność instytucji bankowych działalność instytucji finansowych działalność w zakresie handlu detalicznego działalność w zakresie handlu hurtowego Urząd Miasta Torunia

27 Zwolnienie boisk, stadionów sportowych, basenów kąpielowych odkrytych i placów zabaw dla dzieci, udostępnionych do użytku publicznego (Druk Nr 804) Kto może skorzystać ze zwolnienia? podatnicy posiadający obiekty sportowe typu boiska, stadiony, baseny kąpielowe odkryte oraz place zabaw dla dzieci, które udostępniają do użytku publicznego Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części udostępnione do użytku publicznego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Co oznacza, że obiekt jest udostępniony do użytku publicznego? należy przez to rozumieć możliwość korzystania przez ogół społeczeństwa z obiektów rekreacyjnych lub sportowych Urząd Miasta Torunia

28 Zwolnienie boisk, stadionów sportowych, basenów kąpielowych odkrytych i placów zabaw dla dzieci, udostępnionych do użytku publicznego (Druk Nr 804) Od kiedy przysługuje zwolnienie? Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zwolnienie wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami lub w przypadku oddania do użytkowania budynku lub budowli w trakcie trwania zwolnienia – od 1 stycznia roku podatkowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkować ten budynek lub budowlę. Jak długo można korzystać ze zwolnienia? Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia nabycia prawa do zwolnienia Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia

29 ilość zwolnionych obiektów
Zainteresowanie i skutki finansowe dla Gminy Miasta Toruń zwolnieniem boisk, stadionów sportowych, basenów kąpielowych odkrytych i placów zabaw dla dzieci, udostępnionych do użytku publicznego w latach rok ilość podmiotów ilość zwolnionych obiektów wartość zwolnienia [w zł] 1. 2. 3. 4. 2011 6 110 2012 116 2013 113 razem Urząd Miasta Torunia

30 Proponowany harmonogram wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Toruń Dla przedsiębiorców: Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla Strefy Staromiejskiej – 2 projekty uchwał na sesję r. 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - projekt na sesję r. 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis – projekt na sesję r. II. Dla pozostałych beneficjentów: Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego – projekt na sesję r. Urząd Miasta Torunia


Pobierz ppt "Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google