Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Torunia Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Toruń 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Torunia Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Toruń 1."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Torunia Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Toruń 1

2 Programy pomocowe dla przedsiębiorców obowiązujące na terenie miasta Torunia do dnia 31.12.2013r. Inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy na terenie Torunia (w ramach pomocy de minimis) Uchwała nr 908/10 RMT Inwestorzy planujący zrealizować na terenie Torunia nową inwestycję lub tworzący nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji (w ramach pomocy regionalnej) Uchwała nr 436/08 RMT Urząd Miasta Torunia 2

3 Zainteresowanie programami pomocowymi obowiązującymi w latach 2008-2013 Uchwała Nr 436/08 Rady Miasta Torunia złożono 7 wniosków 4 podatników spełniło warunki do uzyskania prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała Nr 908/10 Rady Miasta Torunia Złożono 31 wniosków 20 podatników spełniło warunki do uzyskania prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia 3

4 Zainteresowanie programami pomocowymi obowiązującymi w latach 2008-2013 Ilość podmiotów korzystających z programów pomocowych dla przedsiębiorców Rok Ilość beneficjentów pomocy 2008 5 2009 7 2010 9 2011 9 2012 13 201312 Urząd Miasta Torunia 4

5 Miejsca pracy utworzone na terenie miasta Torunia przez przedsiębiorców korzystających z gminnych programów pomocowych Korzyści dla Gminy Miasta Toruń z obowiązujących programów pomocowych Urząd Miasta Torunia 5 rokUtworzone miejsca pracyUtworzone i utrzymane miejsca pracy 1.2.3. 20082421 200974 201011 201121823 201219 201317 razem296*95 * dotyczy 4 podmiotów, które łącznie utworzyły 201 miejsc pracy, ale nie dopełniły warunku ich utrzymania

6 Skutki finansowe dla Gminy Miasta Toruń w związku z obowiązywaniem programów pomocowych w latach 2008-2013 rokSkutki finansowe [w zł] 2008303.566 2009406.078 2010546.321 2011921.038 20121.934.942 20131.686.279 razem5.798.224 Urząd Miasta Torunia 6

7 Proponowane pakiety zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Torunia I.DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1.Zwolnienie od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych 2.Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na terenie Strefy Staromiejskiej 3.Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis 4.Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy II. DLA POZOSTAŁYCH BENEFICJENTÓW 1.Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego 7 Urząd Miasta Torunia

8 Propozycje nowych programów pomocowych dla przedsiębiorców inwestujących i prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Torunia Na terenie Strefy Staromiejskiej Dla przedsiębiorców prowadzących działalność zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (pomoc de minimis) Dla przedsiębiorców którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na Starówce (pomoc de minimis) Na terenie całego miasta Dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (pomoc de minimis) Dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy (pomoc de minimis) Urząd Miasta Torunia 8

9 Programy pomocowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Strefy Staromiejskiej Głównym założeniem zaproponowanego pakietu zwolnień jest wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Strefy Staromiejskiej. Z uwagi na charakter Strefy Staromiejskiej zasadne jest stworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców i podniesienie atrakcyjności tej dzielnicy dla szeroko rozumianego biznesu. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które są instytucjami wpływającymi na rozwój gospodarczy miasta. Na terenie Strefy Staromiejskiej mali i średni przedsiębiorcy dostarczają potrzebnych dóbr i usług mieszkańcom i turystom. Zaproponowane preferencje podatkowe mogą stworzyć alternatywę dla przedsiębiorców, którzy masowo przenoszą swoje siedziby do innych dzielnic Torunia lub poza obręb miasta. Skutkować to powinno powrotem do tej części miasta małych sklepów i firm usługowych. Urząd Miasta Torunia 9

10 Obszar objęty programem wsparcia Granice obszaru Strefy Staromiejskiej objętej programem wsparcia wyznaczają ulice: Od południa – ul. Bulwar Filadelfijski na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Wola Zamkowa Od zachodu – Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bulwar Filadelfijski do ul. Wały gen. Sikorskiego Od północy – ul. Wały gen. Sikorskiego oraz ul. Szumana i ul. Św. Katarzyny Od wschodu – ul. Wola Zamkowa Urząd Miasta Torunia 10

11 Kto może skorzystać ze zwolnienia? mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Staromiejskiej objętej wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie wskazanej w uchwale działalności gospodarczej Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Urząd Miasta Torunia 11

12 długość zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i nie ulega wydłużeniu o okresy, w których w danej nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza lub była prowadzona działalność gospodarcza nie uprawniająca do zwolnienia Jak długo można korzystać ze zwolnienia? Od kiedy przysługuje zwolnienie? od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zajęto nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż, o których mowa w załączniku nr 2 do projektu uchwały Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Urząd Miasta Torunia 12

13 LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH 1. szewstwo naprawkowe12. kaflarstwo 2. obuwnictwo miarowe13. zduństwo 3. wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego 14. garncarstwo 4. krawiectwo naprawkowe15. witrażownictwo 5. krawiectwo miarowe16. organmistrzostwo 6. modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo17. naprawa i konserwacja wag 7.gorseciarstwo na miarę18. zegarmistrzostwo 8. naprawa sprzętu AGD i RTV19. kowalstwo artystyczne 9. ślusarstwo20. odlewnictwo artystyczne 10. stolarstwo21. rymarstwo 11. tapicerstwo22. złotnictwo artystyczne Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Urząd Miasta Torunia 13

14 23. introligatorstwo32. rzeźba w drewnie 24. kuśnierstwo33. usługi fotograficzne 25. szklarstwo34. lutnictwo 26. sztukatorstwo35. antykwariaty 27. grawerstwo /w kamieniu i metalu/36. księgarnie 28. brązownictwo i pozłotnictwo37. magiel 29. kaletnictwo38. renowacja zabytkowych przedmiotów 30. wyprawa skór futerkowych39. filatelistyka 31. tokarstwo w drewnie LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Urząd Miasta Torunia 14

15 LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH 40.działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki sklasyfikowana w sekcji J w dziale 62 wg PKD (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dział ten obejmuje: dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem. 40.działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki sklasyfikowana w sekcji J w dziale 62 wg PKD (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). Dział ten obejmuje: dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem. Program pomocowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Druk Nr 770) Urząd Miasta Torunia 15

16 Kto może skorzystać ze zwolnienia? właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Staromiejskiej wszystkie kategorie przedsiębiorców (mikro, małe, średnie, duże) Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, w których przedsiębiorca podjął po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej lub handlowej Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku od nieruchomości Program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na terenie Strefy Staromiejskiej (Druk Nr 771) Urząd Miasta Torunia 16

17 Od kiedy przysługuje zwolnienie? od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zajęto nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej długość zwolnienia wynosi 2 lata od dnia uzyskania zwolnienia Jak długo można korzystać ze zwolnienia? Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte na: działalność instytucji bankowych i instytucji finansowych działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego prowadzoną w budynkach lub ich częściach o powierzchni użytkowej powyżej 100 m² stacje paliw Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu? Program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy będą prowadzili działalność gospodarczą w lokalach położonych na terenie Strefy Staromiejskiej (Druk Nr 771) Urząd Miasta Torunia 17

18 Programy pomocowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze całego miasta Torunia. Programy te adresowane są nie tylko do nowych inwestorów, ale także do przedsiębiorców już działających w Toruniu. Celem zaproponowanych programów pomocowych jest : przyciągnięcie do Torunia nowych inwestorów, którzy wybudują nowe budynki zachęcenie toruńskich przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji łagodzenie skutków bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy Urząd Miasta Torunia 18

19 Program pomocowy dla przedsiębiorców, realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Kto może skorzystać ze zwolnienia? przedsiębiorcy, którzy zrealizują inwestycję polegającą na budowie nowych budynków lub budowli. Co podlega zwolnieniu? grunty, na których rozpoczęto inwestycję po dniu 01 stycznia 2013r. nowo wybudowane budynki lub ich części nowo powstałe budowle lub ich części Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia 19

20 Program pomocowy dla przedsiębiorców, realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Jak długo można korzystać ze zwolnienia? 5 lat od dnia uzyskania prawa do zwolnienia Od kiedy przysługuje zwolnienie? dla gruntów – od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o zwolnienie dla nowo wybudowanych budynków – lub ich części – od 1 stycznia roku następnego, po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem dla nowo wybudowanych budowli lub ich części – od o 1 stycznia roku następnego, po roku, w którym budowla powstała Urząd Miasta Torunia 20

21 Program pomocowy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu? Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte na: stacje paliw działalność w zakresie handlu detalicznego w obiektach o powierzchni użytkowej powyżej 100m² działalność w zakresie handlu hurtowego Urząd Miasta Torunia 21

22 Program pomocowy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Torunia (Druk Nr 802) Jakie są warunki korzystania ze zwolnienia ? inwestycję musi zrealizować podatnik podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia nowa inwestycja powinna być zakończona w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania ze zwolnienia wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2014r. złożyć oświadczenie o zakończeniu inwestycji tj. wybudowaniu nowego budynku lub budowli nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub jego części, rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem lub rozpoczęto użytkowanie budowli lub jej części Urząd Miasta Torunia 22

23 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Kto może skorzystać ze zwolnienia? Wszystkie kategorie przedsiębiorców (mikro, małe, średnie, duże) Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia Od kiedy przysługuje zwolnienie? Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy Urząd Miasta Torunia 23

24 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Jak długo można korzystać ze zwolnienia? długość zwolnienia wynosi co do zasady 2 lata i uzależniona jest od wielkości przedsiębiorcy jeżeli liczba utworzonych nowych miejsc pracy jest wyższa niż 100, zwolnienie przysługuje na okres 3 lat, bez względu na wielkość przedsiębiorcy Wielkość przedsiębiorcy Minimalna ilość nowych miejsc pracy, obligatoryjna do skorzystania ze zwolnienia Mikro1 Mały3 Średni5 Duży10 Urząd Miasta Torunia 24

25 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby korzystać ze zwolnienia? Złożyć wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości przed zatrudnieniem pracowników Utworzyć nowe miejsca pracy (zatrudnić pracowników) w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku Zawrzeć z pracownikami umowy o pracę na pełen etat Utrzymać nowe miejsca pracy oraz zwiększony stan zatrudnienia przez okres, w którym zwolnienie przysługuje Ponieść koszty utworzenia nowych miejsc pracy w wysokości wyższej niż wysokość otrzymanej pomocy tj. 2 – letnie koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowych składek związanych z zatrudnieniem pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy muszą być wyższe od kwoty 2 – letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości Jaka jest wysokość zwolnienia? Przy spełnieniu ww. przesłanek 100% należnego podatku od nieruchomości Urząd Miasta Torunia 25

26 Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia (Druk Nr 803) Jakie nieruchomości nie będą podlegać zwolnieniu? Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte na: stacje paliw działalność instytucji bankowych działalność instytucji finansowych działalność w zakresie handlu detalicznego działalność w zakresie handlu hurtowego Urząd Miasta Torunia 26

27 Zwolnienie boisk, stadionów sportowych, basenów kąpielowych odkrytych i placów zabaw dla dzieci, udostępnionych do użytku publicznego (Druk Nr 804) Kto może skorzystać ze zwolnienia? podatnicy posiadający obiekty sportowe typu boiska, stadiony, baseny kąpielowe odkryte oraz place zabaw dla dzieci, które udostępniają do użytku publicznego Co podlega zwolnieniu? grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części udostępnione do użytku publicznego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Co oznacza, że obiekt jest udostępniony do użytku publicznego? należy przez to rozumieć możliwość korzystania przez ogół społeczeństwa z obiektów rekreacyjnych lub sportowych 27 Urząd Miasta Torunia

28 Zwolnienie boisk, stadionów sportowych, basenów kąpielowych odkrytych i placów zabaw dla dzieci, udostępnionych do użytku publicznego (Druk Nr 804) Od kiedy przysługuje zwolnienie? Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zwolnienie wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami lub w przypadku oddania do użytkowania budynku lub budowli w trakcie trwania zwolnienia – od 1 stycznia roku podatkowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkować ten budynek lub budowlę. Jak długo można korzystać ze zwolnienia? Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia nabycia prawa do zwolnienia Jaka jest wysokość zwolnienia? 100% należnego podatku od nieruchomości 28 Urząd Miasta Torunia

29 Zainteresowanie i skutki finansowe dla Gminy Miasta Toruń zwolnieniem boisk, stadionów sportowych, basenów kąpielowych odkrytych i placów zabaw dla dzieci, udostępnionych do użytku publicznego w latach 2011-2013 29 Urząd Miasta Torunia rok ilość podmiotów ilość zwolnionych obiektów wartość zwolnienia [w zł] 1.2.3.4. 20116110457.820 20126116262.651 20136113276.709 razem997.180

30 Proponowany harmonogram wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Toruń I.Dla przedsiębiorców: 1.Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla Strefy Staromiejskiej – 2 projekty uchwał na sesję 21.11.2013r. 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - projekt na sesję 21.11.2013r. 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis – projekt na sesję 21.11.2013r. II. Dla pozostałych beneficjentów: 1.Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego – projekt na sesję 21.11.2013r. 30 Urząd Miasta Torunia


Pobierz ppt "Urząd Miasta Torunia Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Toruń 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google