Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY"— Zapis prezentacji:

1 ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY
I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI lokalizacja nominowanej przestrzeni na mapie umożliwiającej ocenę zagospodarowania i kontekstu urbanistycznego Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

2 ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY
I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

3 ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY
I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK SOLNY RYNEK WODNY Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

4 ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY
I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI opis instrumentów, narzędzi, przedsięwzięć, dzięki którym udało się doprowadzić nominowaną przestrzeń do aktualnego stanu w zakresie zagospodarowania przestrzeni (w tym mechanizmów finansowych)‏ W kwietniu 2008 r. Miasto Zamość złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkurs o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W październiku 2008 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego wniosek Miasta został przyjęty do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I – Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne RPO WL na lata Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 24 czerwca 2009 r. Realizacja powyższego projektu obejmowała następujące prace: remont Rynku Solnego, pobliskiego Placu Jaroszewicza, ulicy Pereca, ulicy Zamenhofa, ulicy Solnej, ulicy Ratuszowej, Rynku Wodnego, elewacji i schodów Ratusza. Dodatkowo wykonano system zabezpieczenia wizyjnego obiektów Starego Miasta w Zamościu oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu w obszarze Rynku Wodnego i Furty Wodnej oraz aranżacji i wyposażenia piwnic ratuszowych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6 430 932, 29 PLN, z czego dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich oraz dotacji rozwojowej wyniosło łącznie 5 466 292,44 PLN i stanowiło 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

5 ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY
I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI opis ewentualnego wpływu realizacji na sąsiednie tereny w zakresie porządkowania ich struktury przestrzennej, aktywizacji gospodarczej społeczności lokalnej, poprawy bezpieczeństwa itp. Rewitalizacja Rynku Solnego i Rynku Wodnego wraz z przyległymi ulicami przyczyniła się do podniesienia walorów i standardów krajobrazowych, zwiększając atrakcyjność turystyczną całego kompleksu staromiejskiego. Przestrzenie rynków zostały naświetlone, co przyczyniło się do maksymalnego eksponowania obiektów zabytkowych. Uporządkowanie zieleni polepszyło istniejący potencjał i szatę powierzchni biologicznie czynnej w obrębie panoramy. Sąsiadujące tereny zostały uporządkowane w zakresie ich struktury przestrzennej - pozostawiono rezerwę terenu pod zabudowę pierzejową, uporządkowano plac Jaroszewicza i sąsiedztwo Akademii Zamojskiej. Rewitalizacja obiektów pozwoliła wzbogacić i wzmocnić funkcje kulturowe, uatrakcyjnić zespół staromiejski poprzez wykorzystanie obiektów nieprawidłowo użytkowanych do tej pory. Przeprowadzone prace stworzyły impuls do następnych działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Rewitalizacja Rynku Solnego i Rynku Wodnego zmieniła zasadniczo wizerunek zamojskiego zespołu staromiejskiego, przyczyniła się do stymulowania życia społeczno-gospodarczego poprzez między innymi wzrost potencjału turystycznego miasta. W sferze bezpieczeństwa nastąpiła poprawa poprzez zaopatrzenie przestrzeni publicznej ulic i placów w system monitoringu. Pozwala to na kompleksową ochronę elewacji obiektów oraz elementów zagospodarowania przestrzeni przed aktami wandalizmu. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

6 RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU Prezentacja fotograficzna miejsca (o ile to możliwe sprzed i po realizacji)‏ Maksymalnie 10 slajdów Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

7 RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU

8 RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU

9 RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK WODNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU

10 RYNEK SOLNY W ZAMOŚCIU PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK SOLNY W ZAMOŚCIU PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU

11 RYNEK SOLNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI RYNEK SOLNY W ZAMOŚCIU PO REALIZACJI PROJEKTU

12 MIASTO ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ
ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY I RYNEK SOLNY Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI MIASTO ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 ZAMOŚĆ


Pobierz ppt "ZAMOJSKI ZESPÓŁ STAROMIEJSKI – RYNEK WODNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google