Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. KOZIOŁKOWO MAŁE Prezentacja w ramach dobrych praktyk Agnieszka Szyszkowska Warszawa,18.11.2009r.

2 Małe Koziołki, ale nie matołki CEL: Podniesienie wykształcenia dzieci na terenach wiejskich, podniesienie świadomości konieczności edukacji wśród członków środowisk wiejskich, zbadanie potrzeb środowiska lokalnego pod kontem przedszkola integracyjnego

3 Małe Koziołki, ale nie matołki 1. Zajęcia z języka angielskiego 2. Zajęcia z rytmiki 3. Zajęcia plastyczno- ceramiczne 4. Zajęcia ruchowo-rozwojowe 5. Zajęcia teatralne 6. Zajęcia logopedyczne 7. Wycieczki edukacyjne 8. Zajęcia z psychologiem dla rodziców 9. Zajęcia z pedagogiem dla rodziców 10. Zajęcia z lekarzem pediatrą 11. Zajęcia z pracownikiem socjalnym

4 Małe Koziołki, ale nie matołki Zajęcia dla rodziców Wycieczka do kina

5 Koziołki na Wigilii Stowarzyszenia

6 Małe Koziołki, ale nie matołki Projekt na kwotę 50 tys. Realizowany przez 9 m-cy

7 Koziołkowo małe Kwota projektu: 2 948 429,20 Czas realizacji: sierpień 2009 - kwiecień 2012 Miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach

8 Koziołkowo małe CEL: Rozszerzenie działalności przedszkola samorządowego W Kozłach o dodatkowe miejsca dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie godzin pracy przedszkola, dostosowanie zajęć i budynku do potrzeb niepełnosprawnych

9 Projekt partnerski Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja Gmina Tłuszcz

10 Zadania partnerów Stowarzyszenie Nadzieja 1. Realizacja projektu pod względem merytorycznym 2. Rozliczenie finansowe 3. Wnioski o płatność Gmina Tłuszcz 1. Użyczenie lokalu i zaplecza technicznego, placu zabaw 2. Wsparcie finansowe w momencie braku płynności finansowej w projekcie 3. Zapewnienie wkładu własnego

11 Korzyści z partnerstwa – dobra praktyka Stowarzyszenie Nadzieja 1. Możliwość realizacji tak dużego projektu 2. Prestiż i zaufanie 3. Nawiązanie współpracy (doświadczenie partnerskie) 4. Zabezpieczenie finansowe realizacji projektu 5. Możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń Gminy na realizację projektu. 6. Możliwość wzbudzenia zaufania przy realizacji ewentualnych zadań zleconych w przyszłości. Gmina Tłuszcz 1. Wysoka jakość usług świadczonych dla dzieci mieszkańców Gminy Tłuszcz za stosunkowo niski wkład finansowy Gminy. 2. Zapewnienie dodatkowych miejsc w przedszkolu. 3. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym możliwości korzystania z przedszkola na terenie Gminy, co zmniejsza koszty dojazdu do placówek poza Gminą. 4. Promocja Gminy 5. Zmniejszenie bezrobocia na terenie Gminy

12 Koziołkowo małe Przedszkole integracyjne Zajęcia ogólnorozwojowe w przedszkolu dla 54 dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkola i klasy 0, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych

13 Koziołkowo małe Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzi czterech nauczycieli wychowania przedszkolnego, dwóch oligofernopedagogów pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi

14 Koziołkowo małe Zajęcia logopedyczne odbywają się 4 razy w tygodniu. Są to zajęcia indywidualne i grupowe. Logopeda jest zatrudniony na pełen etat.

15 Koziołkowo małe Każdego dnia dzieci mają zajęcia z języka angielskiego, uczą się poprzez zabawę.

16 Koziołkowo małe Pani kucharka gotuje wspaniałe posiłki i dba o pełne brzuszki naszych milusińskich.

17 Koziołkowo małe Babcie przedszkolne – kochające, ciepłe, kojarzone z domem przytulaniem i czytaniem bajek

18 Koziołkowo małe Mamy fachową pomoc: -psychologa -pedagoga

19 Koziołkowo małe Tęczowe warsztaty plastyczne artterapia –wyzwala spontaniczność, ekspresję, pozwala na zaspokajanie potrzeb, akceptację, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym

20 Koziołkowo małe Rytmika Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności poprzez kontakt z muzyką w zabawie

21 Koziołkowo małe Edukacja ekologiczna w przedszkolu

22 Koziołkowo małe Rehabilitacja dla dzieci i dla rodziców

23 Koziołkowo małe Opiekę medyczną połączoną z edukacją medyczną sprawuje w przedszkolu nasza Pani pielęgniarka zatrudniona w projekcie

24 Koziołkowo małe Hipoterapia – obecność naszego kucyka Kariny – sprawia, że ta terapia jest niepowtarzalna i wyjątkowa

25 Koziołkowo małe

26

27 Co miesiąc odbywają się koncerty edukacyjne na terenie przedszkola

28 Koziołkowo małe Co tydzień niepełnosprawny wolontariusz odwiedza dzieci, nie mogą się doczekać wspólnych spotkań

29 Koziołkowo małe Meble i elementy placu zabaw Sprzęt rehabilitacyjny Podręczniki i pomoce dla dzieci Środki medyczne pierwszej pomocy Sprzęt nagłaśniający Strój Koziołka Matołka Oprzyrządowanie konia i bryczka Podjazd dla niepełnosprawnych

30 Koziołkowo małe Piknik dla rodzin Przegląd grup muzycznych z innych przedszkoli Zajęcia dla rodziców Szkolenia dla nauczycieli Bal karnawałowy dla dzieci

31 Koziołkowo małe Rezultaty projektu: -powstanie przedszkole integracyjne, -54 dzieci skorzysta z zajęć w przedszkolu, -zostaną wydłużone godziny pracy przedszkola, -20 rodziców skorzysta ze szkoleń, -4 nauczycieli pogłębi swoją wiedzę w zakresie wychowania przedszkolnego na kursach.

32 Koziołkowo małe Rezultaty projektu: -podniesienie świadomości rodziców w zakresie wagi edukacji przedszkolnej, -zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, -wyrównanie szans edukacyjnych dzieci -dostosowanie oferty przedszkola do rzeczywistych potrzeb dzieci i rodziców

33 Strona internetowa projektu Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.koziolkowomale.pl

34 Korzystajmy z Funduszy Europejskich – naprawdę warto!!! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google