Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim – prezentacja dobrych praktyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim – prezentacja dobrych praktyk."— Zapis prezentacji:

1 E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim – prezentacja dobrych praktyk

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

3 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU ,36 zł

4 OKRES REALIZACJI PROJEKTU 1 wrzesień 2010 r. – 28 grudzień 2012 r.

5 BENEFICJENT Projekt realizowany jest przez Gminę Dzierzgoń, lidera projektu, we współpracy z gminami: Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum.

6 GRUPA DOCELOWA 225 dzieci w wieku 3-5 lat wyłącznie z obszarów wiejskich wszystkich 5 gmin powiatu sztumskiego wraz z rodzicami/ opiekunami.

7 PRZEDMIOT PROJEKTU W ramach realizacji projektu w 15 miejscowościach powiatu sztumskiego, tj. w Ankamatach, Buku, Cieszymowie, Gościszewie, Jasnej, Mikołajkach Pomorskich, Moranach, Myślicach, Nowej Wsi Sztumskiej, Piekle, Postolinie, Stanowie, Starym Targu, Szropach, funkcjonują zespoły przedszkolne, umożliwiające dzieciom z obszarów wiejskich udział w bezpłatnych zajęciach.

8 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Zajęcia odbywają się w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. z przerwą wakacyjną w lipcu: zajęcia przedszkolne z trenerem wychowawcą – 4 godz. dziennie, 3 razy w tygodniu, zajęcia logopedyczne – 2 godz. tygodniowo, zajęcia rytmiczno – taneczne – 1 godz. tygodniowo, zajęcia z nauczycielem języka angielskiego – 1 godz. tygodniowo.

9 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Dzieci, ich rodzice/ opiekunowie, a także nauczyciele objęci są wsparciem psychologicznym udzielanym przez psychologa, p. Adama Bubrowieckiego. Nad prawidłowym prowadzeniem części dydaktycznej czuwa nadzór dydaktyczny. W trakcie trwania zajęć dzieci otrzymują bezpłatny poczęstunek.

10 STRONA INTERNETOWA Podczas zajęć nauczyciele robią zdjęcia, które wspólnie z opisem tego, co działo się w przedszkolu, umieszczają na stronie internetowej projektu: Dzięki temu rodzice/ opiekunowie dzieci mogą na bieżąco śledzić postępy swoich pociech, a także komunikować się z zespołem projektowym i innymi rodzicami na forum umieszczonym na stronie.

11 UROCZYSTOŚCI PEŁNE RADOŚCI… Kiedy tylko zdarza się ku temu okazja, maluchy przygotowują programy artystyczne, które z radością przedstawiają swoim rodzicom i dziadkom….

12

13

14 UROCZYSTOŚCI PEŁNE RADOŚCI… Także na małych przedszkolaków czekają niespodzianki, np. w postaci edukacyjnych spektakli teatralnych, w których nierzadko sami biorą udział…

15

16

17

18 UROCZYSTOŚCI PEŁNE RADOŚCI… Czy też w postaci pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, któremu atrakcyjności dodał występ Majki Jeżowskiej…

19

20

21

22

23

24 PROJEKT MA NA CELU: zmianę świadomości i nastawienia rodziców/opiekunów do edukacji wczesnoszkolnej i płynących z niej korzyści, wzbudzenie zainteresowania edukacją przedszkolną i zachęcanie do korzystania z tej formy edukacji, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, podniesienie jakości kształcenia, wspieranie rozwoju małych dzieci, aktywizowanie środków wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, dążenie do efektywnego wykorzystania bazy szkolnej i świetlic na obszarach wiejskich.

25 MIŁA, CIEPŁA I SERDECZNA ATMOSFERA W PRZEDSZKOLU, SYSTEMATYCZNA PRACA NAUCZYCIELI, LOGOPEDÓW I PSYCHOLOGA Z DZIEĆMI, JASNE DLA NICH ZASADY WSPÓŁŻYCIA I WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE, POTRZEBA KOMUNIKOWANIA SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI SPRAWIŁY M.IN. ŻE: dzieci mające trudności z mówieniem zaczęły porozumiewać się z innymi po krótkim czasie dzieci chodzące w pampersach nabyły nawyk sygnalizowania o potrzebie skorzystania z łazienki, a obecnie samodzielnie korzystają z toalety. nauczyły się samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

26 nauczyły się funkcjonować i współpracować w grupie - potrafią dzielić się zabawkami, wspólnie się bawić i uczyć. wiedzą i pamiętają, że po zakończonej zabawie należy odłożyć zabawki na swoje miejsce, że należy dbać o nie. są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w zerówce. nauczyły się wielu piosenek, które są prezentowane na uroczystościach przedszkolnych. poprzez okazjonalne zajęcia integracyjne ze swoimi starszymi kolegami z zerówki, przedszkolaki stały się pewne siebie i samodzielne. chętnie przychodzą do przedszkola, nie płaczą przy rozstawaniu z rodzicami.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Danuta Haber Pełniąca nadzór dydaktyczny w ramach projektu E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim


Pobierz ppt "E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim – prezentacja dobrych praktyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google