Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Standard modelu postępowania dotyczącego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Standard modelu postępowania dotyczącego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Standard modelu postępowania dotyczącego osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. Prace zespołu standaryzacyjnego.

2 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Projekt Czas trwania: VII 2005 – III 2008 Realizowany przez 12 partnerów (samorząd, organizacje pozarządowe, firmy prywatne) pod przewodnictwem Caritas Archidiecezji Gdańskiej Miejsce: Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w Sopocie Cel: wypracowanie nowatorskiej metody walki z długotrwałym bezrobociem, między innymi poprzez wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej

3 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Zespół standaryzacyjny Facylitator: Jerzy Boczoń (Fundacja RC) Trzeci sektor: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Fundacja RC, Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Agenda Bezdomności, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko, Gdańska Fundacja Inicjatyw Społecznych, Fundacja Gospodarcza. Administracja samorządowa: Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Urząd Miasta Gdańska. Przedsiębiorcy: Sopockie Przedszkole Niepubliczne, Kancelaria Schulz i Wspólnicy, Centrum Językowe Faster.

4 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Podstawowe pytania: CZY SPÓŁDZIENIA SOCJALNA JEST POMYSŁEM/ROZWIĄZANIEM DLA WSZYSTKICH ? CZY SPÓŁDZIENIA SOCJALNA JEST ETAPEM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW CZY ROZWIĄZANIEM DOCELOWYM ? CZY SPÓŁDZIENIA SOCJALNA JEST INSTYTUCJĄ ŚWIATA BIZNESU CZY INSTYTUCJĄ POMOCY SPOŁECZNEJ? GDZIE PRZEBIEGA GRANICA? Prace zespołu

5 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Obszary wsparcia: Prace zespołu Kadra profesjonalna Bank pomysłów Klub wsparcia Dokumenty pomocnicze elementy niezbędne w funkcjonowaniu System grantowy Organizacja opiekująca się spółdzielnią Modelowe szkolenia Koalicja Organizowanie rynku Spółdzielnia socjalna

6 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" 1. Kadra profesjonalna: - lider - menadżer - księgowy - fundraiser - konsultant(ci) - opiekun – anioł biznesu - psycholog - mediator 2. Dokumenty pomocnicze - wzorcowy statut - wzorcowe regulaminy - biznes plan - procedury biurokratyczne przy zakładaniu (są opisane w: 3 W – Jak założyć Sp.S., Beata Kwiatkowska, Monika Chrzczonowicz). Obszary wsparcia: Prace zespołu

7 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" 3. Modelowe szkolenia (tematyka, ilość godzin, itp.): - dla Lidera - dla menadżera - członkowie Sp. S. - klubowicze - aniołowie biznesu - instytucje otoczenia Sp. S. 4. Organizowanie rynku (odbiorcy/klienci): - biznes (układ rynkowy) - idea (układ organizowany) Obszary wsparcia: Prace zespołu

8 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" 5. Klub wsparcia: - osoby indywidualne - firmy biznesowe - administracja publ. - NGOs 6. Organizacja opiekująca się spółdzielnią socjalną: -OWSS -organizacja popierająca działania w sferze ES 7. Bank pomysłów: - warunki jakie muszą spełniać pomysły, aby trafić do BP - zasady korzystania z BP Obszary wsparcia:

9 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" 8. Koalicja: - Porozumienia między samorządem a organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (np. "Programy Wspierania Ekonomii Społecznej" z powiatu Wałbrzyskiego) 9. Elementy niezbędne w funkcjonowaniu: -planowanie strategiczne, operacyjne -standaryzacja usług 10. System grantowy: -dostępność -wysokość -na jakie elementy funkcjonowania Obszary wsparcia: Prace zespołu

10 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Wartości związane ze spółdzielnią socjalną. 1.PRZYJAZNE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY I ROZWOJU 2.WSPÓLNOTA – RODZINA, BUDOWANIE WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH I ZAUFANIA 3.MIEJSCE GODNEGO ZAROBKOWANIA 4.MIEJSCE REALIZACJI WŁASNYCH POMYSŁÓW 5.WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ 6.SAMORZĄDNOŚĆ 7.INTEGRACJA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ 8.ODBUDOWYWANIE ROLI, POZYCJI W RODZINIE I SPOŁECZNOŚCI 9.DZIAŁALNOŚĆ W WARUNKACH RYNKOWYCH 10.DOBRA JAKOŚĆ USŁUGI, TOWARU 11.ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU 12.RÓŻNORODNOŚĆ FORM ZATRUDNIENIA 13.INNOWACYJNOŚĆ – SPECYFICZNY TYP USŁUG 14.MOŻLIWOIŚĆ KORZYSTANIA ZE WSPARCIA Prace zespołu

11 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Misja spółdzielni socjalnej SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA jest formą porozumienia zespołu osób wymagających długofalowego wsparcia, wyrażających wolę działania na rzecz zapewnienia (sobie) przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy i rozwoju oraz odbudowania własnej pozycji ekonomicznej, społecznej i zawodowej w oparciu o zasadę współodpowiedzialności, samorządności oraz otwartości społecznej. Dążąc do działania w warunkach rynkowych, oferuje dobrą jakość usług, dbając o ciągłe doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji swoich członków, zachowując elastyczność oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania. Prace zespołu

12 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" 1) Podmiotowy - Osoby defaworyzowane, wymagające długotrwałego wsparcia, wykazujące podobny poziom determinacji życiowej. Grupa ta jest dużo węższa niż założono w ustawie!! 2) Rzeczowy a)Aspekt ekonomiczny -Świadczenie dochodowych usług, handlu lub produkcji -Otwartość na innowacje b) Aspekt społeczny: -Reintegracja – odnajdywanie siebie -Stanowienie grupy wsparcia dla innych spółdzielców -Wspieranie społeczności lokalnej -Promowanie aktywności społecznej, w tym idei przedsiębiorczości społecznej. Prace zespołu Zakresy standardu

13 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" c) Aspekt zawodowy -Stały rozwój kompetencji i umiejętności (p raktyki, staże, szkolenia, wizyty studialne) -Nagradzanie kreatywności – motywacja 3) Terytorialny -Społeczność lokalna w rozumieniu funkcjonalnych powiązań (zarówno dzielnica jak i gmina, miasto czy powiat) -Rekrutacja członków spółdzielni – terytorium nie jest decydującym kryterium, decyduje poziom motywacji i determinacji życiowej. Prace zespołu Zakresy standardu

14 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Spółdzielnia socjalna jest rozwiązaniem dla osób wymagających długofalowego wsparcia Spółdzielnie socjalne powinny korzystać z nisz i klienta z III sektora W spółdzielni socjalnej pracownik jest mniej efektywny, stąd może otrzymywać dotację na wyrównywanie tej efektywności, choć pozyskiwanie dotacji jest samo w sobie bardzo trudne, pracochłonne i czasochłonne. Spółdzielnia socjalna jest rozwiązaniem docelowym dla osób szczególnie dotkniętych wykluczeniem. Dla osób wymagających mniejszej pomocy spółdzielnia będzie etapem pośrednim, po którym osoba usamodzielniona będzie w stanie powrócić na w pełni konkurencyjny rynek pracy (znajdzie zatrudnienie bądź założy własną działalność gospodarczą). Prace zespołu Wnioski

15 Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Wnioski Prace zespołu Pomimo częściowej fluktuacji członków spółdzielnia będzie trwać jako podmiot ekonomiczny. W skrajnie sprzyjającej sytuacji będzie mogła przekształcić się w normalną firmę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zewnętrznych ekspertów spółdzielni. Należy dążyć do sytuacji, gdy są oni konsultantami a nie członkami spółdzielni. Istnieje ryzyko, że szczególnie przedsiębiorcze jednostki mogłyby przejąć kontrolę nad spółdzielnią i wykorzystywać jej szczególną formę do osiągania własnych korzyści (podobnie jak było w przypadku zakładów pracy chronionej). Wraz ze usamodzielnianiem się rynkowym spółdzielni usługi ekspertów zewnętrznych powinny stawać się stopniowo odpłatne, tak aby korzystanie z nich stało się elementem decyzji ekonomicznych spółdzielni.

16 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Na Fali Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej im. Św. Benedykta w Sopocie Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Al. Niepodległości 778 81-805 Sopot Tel. 0 58 555 78 78 e-mail: nafali@caritas.pl


Pobierz ppt "Projekt finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL" Standard modelu postępowania dotyczącego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google