Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZATORZY PROJEKTU Lider projektu KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Partner GMINA MIELNO Partner STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZATORZY PROJEKTU Lider projektu KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Partner GMINA MIELNO Partner STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU."— Zapis prezentacji:

1

2 REALIZATORZY PROJEKTU Lider projektu KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Partner GMINA MIELNO Partner STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

3 CEL PROJEKTU Głównym celem Ośrodka jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego oraz Miasta Koszalina poprzez inicjowanie partnerstw lokalnych oraz kompleksowe wsparcie informacyjno-szkoleniowo-doradczo-usługowe osób działających w sektorze Ekonomii Społecznej.

4 Do udziału w projekcie zapraszamy: Osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria Osoby mające trudności na rynku pracy (bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni socjalnej, Osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) Osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego. Podmioty Ekonomii Społecznej z regionu koszalińskiego: Organizacje pozarządowe (stowarzyszenie, fundacja) Spółdzielnie Socjalne Spółdzielnie pracy Spółdzielnie inwalidów i niewidomych Kluby integracji społecznej Centra integracji społecznej Warsztaty terapii zajęciowej Zakłady aktywności zawodowej Spółki non-profit. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, Jednostki samorządu terytorialnego, Media, Przedsiębiorców.

5 Ze wsparcia OWES skorzystali: Osoby fizyczne 316 Podmioty Ekonomii Społecznej z regionu koszalińskiego: 85, w tym: 68 stowarzyszeń 11 fundacji 1 WTZ 5 spółdzielni socjalnych Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej 50

6 Oferujemy bezpłatnie: SzkoleniaDoradztwo Specjalistyczne usługi dla PES Animację partnerstw lokalnych Promocję ekonomii społecznej

7 Doradztwo Osobom fizycznym oraz podmiotom ES zapewniamy doradztwo indywidualne oraz grupowe m.in. z zakresu zakładania oraz prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Formy oferowanego doradztwa: doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną (e-mail) doradztwo bezpośrednie - doradztwo świadczone osobiście przez doradcę w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu.

8 Przebieg doradztwa do XI 2013: Liczba PES objętych doradztwem: 61 Liczba godzin doradztwa: 550 Liczba klientów doradztwa: 180

9 Szkolenia zrealizowane w 2013 roku ZREALIZOWANO 14 SZKOLEŃ, 23 DNI SZKOLENIOWE ORAZ PRZESZKOLONO 163 OSOBY Z 53 PODMIOTÓW 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I MERYTORYCZNA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 2. ŹRÓDŁA I METODY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 3. TWORZENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES), W TYM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 4. PRACA Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM- SZKOLENIE W CETUNIU 5. POZYSKIWANIE ZLECEŃ DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 6. POZAPROJEKTOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 7. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 8. BIZNES W PES 9. MAŁY FUNDRAISING – CZYLI SZTUKA POZYSKIWANIA LOKALNYCH ŚRODKÓW 10. SUKCES ROBIN HOODA- JAK ZBUDOWAĆ MARKĘ W OPARCIU O WARTOŚCI 11. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM SPOŁECZNYM 12. KSIĘGOWY PES 13. PIENIĄDZE DLA PES LEŻĄ NA ULICY

10 Szkolenia zrealizowane w 2013 roku DO KOŃCA ROKU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA: MY i ONI- jak przygotować ofertę na realizację zadania publicznego Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność PES Stowarzyszenie czy Fundacja- krok po kroku: założenie, prowadzenie i zamknięcie

11 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 1.PRAWNE2.MARKETINGOWE 3.KSIĘGOWE 4.DORADZTWO BIZNESOWE USŁUGI

12 1.Usługi prawne Zmiany w statucie podmiotu Zmiany w KRS Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej Zmiany w strukturach podmiotów Bieżące sprawy związane z działalnością Z usług prawnych skorzystało 45 podmiotów

13 2.Usługi marketingowe koszulki, banery, roll-upy, wizytówki, Foldery Z usług skorzystało 51 podmiotów

14 3.Usługi księgowe prowadzenie bieżącej dokumentacji księgowej PES i sprawozdawczości, weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej, Tworzenie schematu księgowania dla poszczególnych operacji, Tworzenie polityki rachunkowości, i in. Z usług skorzystało 55 podmiotów.

15 4.Doradztwo biznesowe Oferujemy wsparcie: w zakresie zarządzania strategicznego w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania w zakresie zarządzania relacjami z klientem coaching biznesowy Z usług skorzystało 60 podmiotów.

16 Animujemy powstawanie partnerstw oraz promujemy ekonomię społeczną pośredniczymy w wymianie informacji pomiędzy Podmiotami Ekonomii Społecznej a podmiotami otoczenia ekonomii społecznej, organizujemy konferencje oraz spotkania tematyczne Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawicieli samorządu lokalnego, mediów, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy i integracji społecznej, publikujemy kwartalny biuletyn informacyjny z zakresu ekonomii społecznej, prowadzimy diagnozę środowisk lokalnych i tworzymy plany działania, tworzymy i wspieramy partnerstwa lokalne na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, kreujemy i wspieramy partnerstwa lokalne oraz sieci współpracy, promujemy działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej jako skutecznego narzędzia aktywizacji osób pozostających bez pracy.

17 Animujemy powstawanie partnerstw oraz promujemy ekonomię społeczną Przeprowadzono blisko 80 spotkań animacyjnych z przedstawicielami JST, MOPS, GOSP, NGO, szkół i osób fizycznych; Wsparcie osób fizycznych zaowocowało powstaniem kilku NGO oraz jednej spółdzielni socjalnej; Do końca roku podpisane zostaną 3 umowy partnerskie.

18 BIURO PROJEKTU: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin tel. 94 341 10 98 lub 94 341 63 30 Siedziba projektu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. www.owes.koszalin.pl

19 Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

20 Dziękujemy za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Pobierz ppt "REALIZATORZY PROJEKTU Lider projektu KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Partner GMINA MIELNO Partner STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google