Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk 8.05.2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk 8.05.2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk 8.05.2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 OWES – MISJA I WARTOŚCI Korzystając z usług PES tworzymy społecznie odpowiedzialny rynek zbytu i pracy Zespół OWES

3 OWES klimat + skuteczność przedsiębiorczości społecznej

4 Kto skorzysta z OWES? NGO- ekonomizacja Sp. Socjalna Osób Prawnych Dotrudnienie osób NGO Sp. SocjalnaEkonomizacja Instytucje III sektora (WTZ, NGO, Sp.Socjalne) Osoby indywidualne Osoby prawne (JST, NGO, Sp.Socjalne) Spółdzielnie socjalne – już istniejące

5 OSOBY INDYWIDUALNE Do grupy należą osoby indywidualne oraz grupy osób chcące założyć wspólnie podmiot ekonomii społecznej (Sp.S. lub NGO) oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej, które chciałyby zostać zatrudnione w podmiocie ekonomii społecznej

6 OSOBY INDYWIDUALNE WSPARCIE MERYTORYCZNE: Poradnictwo zawodowe Poradnictwo psychologiczne Doradztwo biznesowe Doradztwo formalno-prawne Szkolenia dla potencjalnych spółdzielców Szkolenia z zakresu: HR, planowania strategicznego, podstaw księgowości dla organizacji, tworzenia planu marketingowego, biznes planu Stałe wsparcie animatora działającego w środowisku lokalnym oraz edukatora dbającego o dobrą współpracę międzysektorową Osoby, które założą spółdzielnię socjalną mogą także otrzymać dotację na każdego z zakładających spółdzielnię członków.

7 OSOBY PRAWNE Grupę tą tworzą jednostki samorządu terytorialnego, istniejące spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, które chcą utworzyć spółdzielnię socjalną lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

8 OSOBY PRAWNE WSPARCIE MERYTORYCZNE: Poradnictwo psychologiczne - zdiagnozowanie problemów organizacji Poradnictwo zawodowe Usługi księgowe Usługi marketingowe – pakiet 2000 zł na promocję organizacji Usługi prawne Coaching rozwojowy dla organizacji Doradztwo biznesowe – z zakresu planowania strategii marketingowej, możliwości zewnętrznego finansowania działań, itp. Szkolenia dla potencjalnych spółdzielców Szkolenia z zakresu: HR, planowania strategicznego, podstaw księgowości dla organizacji, tworzenia planu marketingowego, biznes planu, fundraisingu, (otwarty katalog szkoleń) Stałe wsparcie animatora działającego w środowisku lokalnym oraz edukatora dbającego o dobrą współpracę międzysektorową Założona przez osoby prawne spółdzielnia na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie lub dla osób przyłączających się do niej może otrzymać dotację.

9 ISTNIEJĄCE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE WSPARCIE MERYTORYCZNE: Poradnictwo psychologiczne - zdiagnozowanie problemów organizacji Poradnictwo zawodowe Usługi księgowe Usługi marketingowe – pakiet 2000 zł na promocję organizacji Usługi prawne Coaching rozwojowy dla organizacji Mentoring doświadczonego przedsiębiorcy Doradztwo biznesowe – z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania i planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Szkolenia z zakresu: HR, planowania strategicznego, podstaw księgowości dla organizacji, tworzenia planu marketingowego, biznes planu, pracy zespołowej, (otwarty katalog szkoleń) Stałe wsparcie animatora działającego w środowisku lokalnym oraz edukatora dbającego o dobrą współpracę międzysektorową Spółdzielnia dla osób przyłączających się do niej może otrzymać dotację.

10 INSTYTUCJE III SEKTORA Grupę tą tworzą organizacje pozarządowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Spółdzielnie Socjalne które chcą podjąć działania ekonomizujące swoje podmioty.

11 INSTYTUCJE III SEKTORA WSPARCIE MERYTORYCZNE: Poradnictwo psychologiczne - zdiagnozowanie problemów organizacji Poradnictwo zawodowe Usługi księgowe Usługi marketingowe – pakiet 2000 zł na promocję organizacji Usługi prawne Coaching rozwojowy dla organizacji Mentoring doświadczonego przedsiębiorcy Doradztwo biznesowe – z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania i planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Szkolenia z zakresu: HR, planowania strategicznego, podstaw księgowości dla organizacji, tworzenia planu marketingowego, biznes planu, pracy zespólwej, (otwarty katalog szkoleń) Stałe wsparcie animatora działającego w środowisku lokalnym oraz edukatora dbającego o dobrą współpracę międzysektorową

12 SKŁAD KOMITETU STERUJĄCEGO GOMMichał Glaser PSSEMarcin Żukowski CARITASKs Janusz Steć PRACODAWCY POMORZA Tomasz Limon FUNDACJA RCJerzy Boczoń

13

14 OWES w liczbach 700 osób objętych wsparciem Wzmocnienie 200 podmiotów ekonomii społecznej (ekonomizacja, wsparcie merytoryczne) 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych kompleksowym wsparciem Utworzenie co najmniej 10 Spółdzielni Socjalnych Utworzenie 40 podmiotów ekonomii społecznej Powstanie 8 Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej

15 103 dotacje dla nowopowstałych podmiotów lub osób zatrudnianych w PES 20 000 zł - pojedyncza dotacja (1 osoba) 3 790 400 zł na wsparcie finansowe dla nowych PES 20 szkoleń wstępnych, 180 szkoleń podstawowych i specjalistycznych, 90 usług księgowych, prawnych, marketingowych, 3 fora biznesowe, 7mentorów biznesowych, 2 katalogi produktów i usług 1000 h doradztwa biznesowego, 800 h coachingu biznesowego 20 wizyt studyjnych 3 edycje Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej

16 TOŻSAMOŚĆ OWES …

17 DZIĘKUJEMY ZA WYSŁUCHANIE


Pobierz ppt "Gdańsk 8.05.2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google