Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota krajobrazu miasta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota krajobrazu miasta"— Zapis prezentacji:

1 Istota krajobrazu miasta
Janina Kopietz-Unger Uniwersytet Zielonogórski

2 Chrońmy krajobraz europejski - Berlin - Rummelsburger Bucht

3 Sztokholm - Oestermalm - Strandvagen

4 San Francisco- widok z lotu ptaka

5 Bez nadania krajobrazowi jasno określonych struktur osiedla rozrastają się, przestrzenie otulin maleją i zacierają się miasta pożerają najpiękniejsze naturalne krajobrazy

6 Urbanizacji nie zahamujemy, możemy złagodzić jej szkodliwe skutki -ograniczyć rozlewanie się miasta-
Połowa mieszkańców planety mieszka w miastach, w Rosji jest to ¾ ludności. Skutki : zanieczyszczenie powietrza, zakorkowane ulice, hałas, śmieci.

7 Istota planowania zapewnić przewietrzanie miast
Róża wiatru Cyrkulacja powietrza Ciągi wodne Ciągi (sieci) terenów zielonych Zagęszczanie zabudowy Ochrona terenów wolnych od zabudowy Gospodarstwa rolne i Parki Narodowe integrować w planach rozwoju metropolii Ochrona zdrowia mieszkańców – planowanie rozwoju miast i krajobrazu proponuje interesujące obszary rekreacyjne, gdzie mieszkańcy mogą wyjść na długi spacer

8 Plan ochrony krajobrazu
Ma za zadanie łagodzić skutki inwestycji w aspekcie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu. Wymaga działań łagodnych i kompensacyjnych- wszystkie skutki interwencji powinny być rekompensowane w granicach nieruchomości - ilość drzew i krzewów zwiększona, rozległa łąka zastąpiona np. malowniczym krajobrazem w okolicy zbiornika retencyjnego

9 Inwentaryzacja obejmuje możliwie wszystkie funkcje przestrzeni od sieci telekomunikacji komórkowej, poprzez gospodarkę rolną, funkcje rekreacyjne, komunikację, do rozwoju urbanizacji. Celem jest ocena konfliktów i znalezienie alternatyw i kompromisów

10 Krajobraz kulturowy To wynik przekształceń dokonanych przez ludzi
Zachowanie produkcji wymaga ciągłych zmian

11 wyzwania Dla utrzymania atrakcyjności i żywotności obszarów wiejskich ochrona krajobrazu jest równie potrzebna dziś i w przyszłości. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania zmian strukturalnych, klimatycznych i demograficznych, wymagane są nowe sposoby myślenia i działania w oparciu o zintegrowane koncepcje.

12 Krajobraz górniczy jest formą krajobrazu kulturowego, który charakteryzuje się dominującą funkcją górniczego wydobycia. Krajobrazy górnicze wydobycia odkrywkowego są generalnie bardziej otwarte- wydobycie fizjonomicznie wyczuwalne. Krajobraz wydobycia podziemnego jest często odczuwalny tylko pod wpływem funkcji poszczególnych systemów (np. wieże wiertnicze, hałdy), ale są niewidoczne skutki (np. tąpnięcia) charakterystyczne dla krajobrazu górniczego.

13 Krajobraz górniczy Kornwalii i Zachodniego Devonu z zachowanymi zabytkami górnictwa metali kolorowych: miedzi i cyny. W roku 2006 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Kopalnia cyny Ostatnią kopalnię cyny (również w Europie) zamknięto w Kornwalii w 1998 r.

14 Teren federalnej wystawy ogrodniczej
Rekultywacja krajobrazu po odkrywce węgla brunatnego w ramach projektów strukturalnych o charakterze międzynarodowym

15

16

17

18 Wolność kształtowania krajobrazu

19 Kultura kształtowania krajobrazu Burano koło Wenecji

20 Dworzec przeładunkowy nad Renem

21 Most Karls-Lehrer w Duiburgu/Niemcy, w głębi największy port śródlądowy Europy

22 Istotą ochrony krajobrazu jest
Ochrona krajobrazu jest zadaniem planowania krajobrazu. Obejmuje walory estetyki i interesy : ochrony przyrody, ochrony środowiska, korzystania z zasobów naturalnych, zapobiegania zniszczeniom jak i odzyskiwania historycznych założeń Ochrona krajobrazu dotyczy również ochrony dóbr kultury, takich jak kaplice, wraz z infrastrukturą rekreacyjną (np. szlaki piesze, konne wyposażenie) oraz realizacji planów dotyczących "zielonej turystyki”, ponadto całokształtu przestrzeni publicznych. Istotą ochrony krajobrazu jest Zachować całokształt elementów przestrzennych uformowanych na powierzchni ziemi zarówno przez przyrodę jak i w wyniku działalności człowieka. Krajobraz chronimy poprzez DZIAŁANIA zgodnie z zasadami ekologii  oraz organizacji działań gospodarczych i minimalizacji naruszeń równowagi przyrodniczej.

23 Istotą krajobrazu miejskiego
jest dzieło (sztuki) o temacie i charakterze w odniesieniu do miejsca i jego przeszłości

24 Landmarke Obiekt "Tiger & Turtle – Magic Mountain” -autorzy Heike Mutter oraz Ulrich Genth – Miasto Duisburg w parku Angerpark zbudowało sobie swój znak w Metropolii Ruhr - diabelską kolejkę ze stali i cynku o wys. 85 m. Po torze nie jeżdzą wózeczki – po torze się chodzi.

25 Program landu NRW -kształtujmy metropolie-
Obejmuje trzy obszary Baukultur; Interwencje sztuki; Sztukę oświetlenia

26 IBA Emscher Park 1989 - 1999 2009 Kulturhauptstadt IBA Emscher Park
Region węgla i stali zmienia swoje oblicze. Program rozwoju przyszłości landu NRW znacznie pomógł. (Zukunftsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen) wprowadził impulsy rozwojowe nowymi ideami i projektami. Cel: poprawa jakości życia, zamieszkania, przedsięwzięcia nowej architektury, urbanistyki, polityki społecznej i ekologicznej -stanowią do dziś podstawę zmian gospodarczych. W ciągu 10 lat zrealizowano 120 przedsięwzięć w 17 miastach między Duisburgiem i Bergkamen. Region otrzymał nową strukturę - pomysły stały się rzeczywistością.

27 Dziękuję za uwagę Janina Kopietz-Unger
Profesor Uniwersytet Zielonogórski Kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska


Pobierz ppt "Istota krajobrazu miasta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google