Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WIELOSTRONNY CZAS REALIZACJI: 01 SIERPNIA 2009 DO 31 LIPCA 2011 KWOTA DOFINANSOWANIA: 15 000 EURO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WIELOSTRONNY CZAS REALIZACJI: 01 SIERPNIA 2009 DO 31 LIPCA 2011 KWOTA DOFINANSOWANIA: 15 000 EURO."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WIELOSTRONNY CZAS REALIZACJI: 01 SIERPNIA 2009 DO 31 LIPCA 2011 KWOTA DOFINANSOWANIA: 15 000 EURO

2 NASI PARTNERZY: - BUŁGARIA – (Koordynator całego projektu) – Przedszkole Detska Vselena – miasto - Vratsa – 112 km od Sofii; - ANGLIA – Szkoła Podstawowa i przedszkole w Driffield 12 mil od wybrze ż a w East Yorkshire; - ISLANDIA – Szkoła Podstawowa i przedszkole w Dalvik (północna cz ęść Islandii); RUMUNIA – Przedszkole w Stei region Bihor (płn. Rumunii); - TURCJA – Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Isparta (miasto na północ od Antalya)

3 : - poznawanie, odkrywanie oraz wymiana informacji o wybranych tradycjach krajów uczestnicz ą cych w projekcie; (albumy, broszury, nagrania DVD, CD, stroje, ta ń ce, piosenki); - nawi ą zywanie kontaktów z ró ż nymi narodami, co sprzyja nie tylko integracji naszej kultury z innymi kulturami europejskimi, ale daje uczestnikom obraz i mo ż liwo ść porówna ń ; - eliminowanie ró ż nic spo ł ecznych, etnicznych, kulturowych;

4 - stymulowanie dzieci, nauczycieli do efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych w komunikacji mi ę dzy krajami; - motywowanie do nauki i u ż ywania j ę zyka angielskiego przez dzieci i nauczycieli; - projekt jest doskona łą okazj ą do rozwijania uczu ć patriotycznych, to ż samo ś ci narodowej Jestem Polakiem – Europejczykiem; - budzenia uznania i szacunku do mi ę dzynarodowych skarbów kultury.

5 - projekt jest okazj ą do uczenia mi ę dzykulturowej tolerancji, rozwijania przyja ź ni i współpracy; - uczenie dzieci, nauczycieli, rodziców tolerancji i akceptacji innych kultur, obcego folkloru, itp.

6 Działania podejmowane przez ka ż dego uczestnika, w tym nasze przedszkole w ramach projektu to mi ę dzy innymi: - nagranie i przedstawienie partnerom płyty DVD – Poznajmy si ę – JA - dla moich przyjaciół ; - opracowanie i przekazanie ka ż demu z partnerów broszury Polska - Ś rem – nasze przedszkole, miasto, okolica i kraj; (w j. polskim i j. angielskim); - opracowanie wybranych tradycji regionalnych w formie albumu Moje tradycje wielkopolskie; w dwóch wersjach j ę zykowych;

7 -pokaz krótkiego ta ń ca regionalnego; prezentacja w wybranym kraju (Rumunia); -pokaz stroju regionalnego; wystawa strojów partnerskich krajów -wystawa prac dzieci ę cych na temat tradycji naszych i innych krajów; -publikacja ksi ąż eczki Moja babcia opowiada mi… o wybranej tradycji regionalnej -wycieczki dzieci do muzeów regionalnych, wyjazdy do miejsc tradycji, na ciekawe wystawy i pokazy tradycji naszego regionu (np. Kluczewo, Szreniawa);

8 -ogl ą danie na DVD, multiprezentacjach tradycji innych krajów przez dzieci, nauczycieli, rodziców; -przedstawienia teatralne, ta ń ce, inne formy sceniczne w wykonaniu dzieci; -wyjazdy nauczycieli min. 12 do partnerskich krajów celem realizacji zaplanowanych działa ń oraz wspólne celebrowanie i uczestnictwo w okre ś lonej tradycji danego kraju np. Wielkie Ś wi ę to Ryby – Islandia); - przyjmowanie nauczycieli z partnerskich szkół w Ś remie – promowanie miasta i regionu w Europie.


Pobierz ppt "PROJEKT WIELOSTRONNY CZAS REALIZACJI: 01 SIERPNIA 2009 DO 31 LIPCA 2011 KWOTA DOFINANSOWANIA: 15 000 EURO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google