Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustka (kasz. Ùskô, niem. Stolpmünde) – miasto i gmina w pó ł nocnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie s ł upskim. Siedziba gminy wiejskiej Ustka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustka (kasz. Ùskô, niem. Stolpmünde) – miasto i gmina w pó ł nocnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie s ł upskim. Siedziba gminy wiejskiej Ustka."— Zapis prezentacji:

1 Ustka (kasz. Ùskô, niem. Stolpmünde) – miasto i gmina w pó ł nocnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie s ł upskim. Siedziba gminy wiejskiej Ustka. Ustka jest po ł o ż ona u uj ś cia rzeki S ł upi do Morza Ba ł tyckiego. Jest miastem portowym, uzdrowiskiem z k ą pieliskiem morskim. Miasto graniczy z gmin ą Ustka. Wed ł ug danych z 31 marca 2011 r. miasto mia ł o 16 560 mieszka ń ców. Od 13 lipca 2003 Ustk ę i S ł upsk łą czy porozumienie zwane Dwumiastem. Oba miasta s ą po łą czone komunikacj ą kolejow ą i autobusow ą. W L ę dowie ko ł o Ustki zlokalizowane jest Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, b ę d ą ce g ł ównym o ś rodkiem szkoleniowym dla potrzeb Marynarki Wojennej.

2

3

4 Latarnia z duchem Latarnia z duchem Muzeum Ziemi Usteckiej Muzeum Ziemi Usteckiej Promenada Promenada Uzdrowisko Uzdrowisko Znikaj ą ce pla ż e Znikaj ą ce pla ż e Muzeum Chleba Muzeum Chleba Bunkry Bunkry

5

6 Muzeum Ziemi Usteckiej Museum Ustkaers Region W 2000 r., po kilkuletnich staraniach Towarzystwa Przyjació ł Ustki, otwarte zosta ł o Muzeum Ziemi Usteckiej. Wspólny wysi ł ek i spo ł eczna praca mieszka ń ców miasta doprowadzi ł y do powstania wa ż nego o ś rodka kulturalnego, miejsca sta ł ej wystawy regionalnej, wernisa ż y i wystaw czasowych. W muzeum prezentowane s ą eksponaty i fotografie z prze ł omu XIX i XX wieku, powojenne dokumenty oraz pami ą tki po zlikwidowanej Stoczni "Ustka". Mo ż na tu zobaczy ć m.in. stary sprz ę t fotograficzny, maszyny do pisania i szycia, 100-letni ą ł y ż w ę czy te ż strój k ą pielowy z pocz. XX wieku. Pami ą tki po stoczni obejmuj ą modele trawlerów, kutrów, ł odzi z laminatu oraz medale pami ą tkowe, sztandary, zdj ę cia i kroniki. W 2000 r., po kilkuletnich staraniach Towarzystwa Przyjació ł Ustki, otwarte zosta ł o Muzeum Ziemi Usteckiej. Wspólny wysi ł ek i spo ł eczna praca mieszka ń ców miasta doprowadzi ł y do powstania wa ż nego o ś rodka kulturalnego, miejsca sta ł ej wystawy regionalnej, wernisa ż y i wystaw czasowych. W muzeum prezentowane s ą eksponaty i fotografie z prze ł omu XIX i XX wieku, powojenne dokumenty oraz pami ą tki po zlikwidowanej Stoczni "Ustka". Mo ż na tu zobaczy ć m.in. stary sprz ę t fotograficzny, maszyny do pisania i szycia, 100-letni ą ł y ż w ę czy te ż strój k ą pielowy z pocz. XX wieku. Pami ą tki po stoczni obejmuj ą modele trawlerów, kutrów, ł odzi z laminatu oraz medale pami ą tkowe, sztandary, zdj ę cia i kroniki.

7

8

9

10

11

12


Pobierz ppt "Ustka (kasz. Ùskô, niem. Stolpmünde) – miasto i gmina w pó ł nocnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie s ł upskim. Siedziba gminy wiejskiej Ustka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google