Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE PROWADZENIA BADAŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE PROWADZENIA BADAŃ"— Zapis prezentacji:

1 CELE PROWADZENIA BADAŃ
RYNKU PRACY Rafał Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski Jaworzno, r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
Współczesny rynek pracy jest dynamicznym, szybko zmieniającym się układem. Zmiany te są szczególnie widoczne na poziomie lokalnych rynków pracy, gdzie wystarczy większa nowa inwestycja lub zwolnienia grupowe, aby mówić o istotnych jego przeobrażeniach zachodzących w stosunkowo krótkim okresie czasu – dlatego należy cyklicznie prowadzić badania i analizy rynku pracy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Badania rynku pracy (prowadzone na różnych płaszczyznach w oparciu o profesjonalnie przygotowaną metodologię - MZDiN nie sprawdza się) mają wymiar praktycznej użyteczności.

3 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZANYCH NA AKTYWIZACJĘ RYNKU PRACY Instytucje rynku pracy dysponując merytoryczną wiedzą o rzeczywistych procesach zachodzących na rynku pracy będą mogły trafniej gospodarować środkami na aktywizowanie poszukujących pracy i bezrobotnych. Wspierać będzie można te przedsiębiorstwa, gdzie jest duże prawdopodobieństwo tworzenia stabilnych miejsc pracy.

4 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
TWORZENIE PLANÓW SZKOLENIOWYCH W OPARCIU O POTRZEBY PRACODAWCÓW Posiadając wiedzę o aktualnym i spodziewanym popycie na kwalifikacje zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy będzie można szybko przygotowywać plany szkoleń (np. osób bezrobotnych). SEGMENTACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Badania przeprowadzone wśród osób bezrobotnych mogą okazać się przydatne przy proponowaniu im określonych działań aktywizujących.

5 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
MODYFIKACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Jednak na uwadze należy mieć fakt, że proces kształcenia zawodowego mający na celu przygotowanie jednostki do pełnienia określonej roli zawodowej zazwyczaj trwa co najmniej kilka lat. Natomiast dynamika zmian zachodzących na rynku pracy (szczególnie w układzie lokalnym) może być bardzo duża.

6 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
MERYTORYCZNE UZASADNIENIE PISANIA PROGRAMÓW W CELU POZYSKIWANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Komitety Oceny Projektów podczas merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie projektów przyznają wyższą punktację tym projektom, których realizacja wynika z trafnie postawionej diagnozy. Realizacja projektu, który odpowiada na rynkowe zapotrzebowanie przyniesie konkretne rezultaty.

7 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
UZYSKANIE INFORMACJI O KWALIFIKACJACH LOKALNYCH ZASOBÓW LUDZKICH DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW Potencjalni inwestorzy otrzymują informację o kwalifikacjach potencjalnych pracowników, co może być jednym z kluczowych czynników podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

8 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
USPRAWNIENIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA PRACY Profesjonalna diagnoza rynku pracy i zachodzących na nim procesów jest jednym z podstawowych warunków efektywnego poradnictwa zawodowego. W systemie szkolnictwa brakuje zajęć na temat zawodów deficytowych – brakuje tego typu informacji cyklicznie modyfikowanej. Informacje z zakładów pracy dotyczące planowanego wzrostu zatrudnienia usprawnią działania z zakresu pośrednictwa pracy.

9 CELE PROWADZENIA BADAŃ RYNKU PRACY
TWORZENIE/ MODYFIKACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA NAWIĄZANIE NOWYCH KONTAKTÓW Z PARTNERAMI RYNKU PRACY

10 DZIĘKUJĘ Rafał Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "CELE PROWADZENIA BADAŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google