Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet: ok. 11 mln złoty Okres realizacji: 09.2010-02.2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel projektu Przygotowanie rolników i domowników do podejmowania nowych aktywności zawodowych na obszarach wiejskich poprzez zdobycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu

4 Dla kogo projekt? 4000 rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS 60% kobiet, 40% mężczyzn Teren: województwo kujawsko-pomorskie: 127 gmin

5 Co oferujemy w ramach projektu ? Bezpłatne doradztwo ( określenie predyspozycji zawodowych, sprecyzowanie oczekiwań, określenie ścieżki kariery) Bezpłatne szkolenia i warsztaty: motywacyjne, przedsiębiorczości Skierowanie na kursy zawodowe (opłacamy koszty kursu)

6 Powiatowy Raport sytuacji na lokalnym rynku pracy narzędzie wspomagające doradców ds. reorientacji zawodowej rolników w ramach projektu pn NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza sporządzone zostało metodą uspołecznioną przez pracowników Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Rolniczego w każdym powiecie województw a.

7 Czemu służy Raport? Rozpoznanie sytuacji na rynku pracy oraz w gospodarstwach rolnych w powiecie Przede wszystkim mają sprzyjać współpracy między instytucjami pomagającymi rolnikom i mieszkańcom wsi w zdobyciu nowego zawodu i dywersyfikacji dochodu.

8 Skąd dane? strony internetowe (WUP w Toruniu, PUP w Radziejowie, Starostwo Powiatowe w Radziejowie, Urzędy Gmin, Urząd Marszałkowski) bezpośrednie lub telefoniczne rozmowy, tablice informacyjne, plakaty, ulotki. ( MCK, PPP przy OHP w Radziejowie, PUP w Radziejowie, Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie) Ankiety przeprowadzone podczas spotkań informacyjnych wśród uczestników Warsztatów przeprowadzonych podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami wszystkich gmin powiatu radziejowskiego dane dotyczą:X.2010/ I półrocze 2010/2009

9 Powiatowy Raport sytuacji na lokalnym rynku pracy. Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy (liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, najważniejsze problemy rynku pracy) Wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych Oferta szkoleniowa powiatu radziejowskiego (oferta kształcenia zawodowego PUP dla mieszkańców wsi) Oferty pracy

10 Powiatowy Raport sytuacji na lokalnym rynku pracy Każdy z 19 Powiatowych Raportów jest źródłem na bieżąco aktualizowanych informacji. Aktualizacja będzie dokonywana w części ofert szkoleniowych oraz ofert pracy przez doradców ds. reorientacji zawodowej.

11 Podsumowanie - po co Raport? ile gospodarstw, jaka średnia powierzchnia, z jakimi problemami się borykają, jaka przyszłość gospodarstw ile podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenach wiejskich, czym się zajmują przykłady podmiotów gospodarczych założonych przez rolnika lub domownika, Branże ( zawody) w których pracują rolnicy/domownicy poza swoim gospodarstwem Czy posiadane wykształcenie zawodowe rolnika/domownika jest odpowiednie do potrzeb rynku pracy Problemy jakie może napotkać rolnik/domownik, który stara się wyuczyć nowego zawodu

12 Podsumowanie – po co Raport. Jakiego typu zawody dawać mogą szansę zdobycia nowego/dodatkowego źródła dochodu w danym powiecie Jakie są nisze gospodarcze, które można wykorzystać zakładając działalność - jakich usług brakuje, jakie zakłady produkcyjne/przetwórcze mogłyby powstać Preferowane formy zatrudnienia, w jaki sposób uzyskują dodatkowy dochód ( etat, własna firma, praca dorywcza)

13 Dziękuję za uwagę Urszula Nowakowska doradca ds. reorientacji zawodowej : 723330633 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 ODDZIAŁ w PRZYSIEKU Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 611 09 00, fax 056 611 09 05 e-mail: przysiek@kpodr.pl ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3, tel. 054 237 13 01, fax 054 237 18 08 e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl 89-122 Minikowo k.Nakła nad Notecią, tel. 052 386 72 00, 386 72 14, fax 052 386 72 27 e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl


Pobierz ppt "Dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google