Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń 26 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń 26 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń 26 marca 2012 r.

2 Analiza rynku szkoleniowego – podsumowanie badania z 2011 r.

3 Zakres oraz źródła danych Szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy: - przesłane do WUP plany szkoleniowe na rok 2011 - dane o zorganizowanych szkoleniach w 2010 r. – Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Dane o szkoleniach organizowanych przez instytucje szkoleniowe na podstawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) (przygotowanie przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) Dane z ankietyzacji instytucji szkoleniowych: - szkolenia zorganizowane w 2010 r. - plany szkoleń na rok 2011 Szkolenia organizowane w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. (przygotowane przez Wydział Rynku Pracy)

4 Szkolenia zorganizowane przez PUP w 2010 r. W 2010 r. PUP zorganizowały 2898 szkoleń grupowych i indywidualnych; Szkolenia ukończyło 12 250 bezrobotnych i poszukujących pracy, najwięcej w obszarach: Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy – 1418 osób; Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami – 1280 osób; Zarządzanie i administrowanie – 972 osoby.

5 Plany szkoleń organizowanych przez PUP w 2011 r. Ze względu na zmniejszenie środków na szkolenia, plany PUP na 2011 r. przewidywały zorganizowanie 148 szkoleń grupowych oraz szkolenia indywidualne, na wniosek zainteresowanego Planowane było przeszkolenie ok. 4713 bezrobotnych i osób poszukujących pracy, najwięcej w obszarach: Aktywnego poszukiwania pracy – 1396 osób; Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej – 677 osób; Usługi transportowe, w tym prawo jazdy – 590 osób.

6 Rejestr Instytucji Szkoleniowych w 2010 r. 547 zarejestrowanych instytucji (z czego 45 – instytucje publiczne); 264 (48%) instytucje mają podpisaną umowę z pracodawcą na przeprowadzenie części praktycznej; Przeszkolono 126 144 osoby; Zorganizowano 3884 szkolenia, najwięcej w obszarach: Usługi transportowe, w tym prawo jazdy – 466 szkoleń; Informatyka i wykorzystanie komputerów – 298 szkoleń; Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – 296 szkoleń.

7 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji Ankieta została wysłana do 408 instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego drogą elektroniczną 97 instytucji odesłało wypełnioną ankietę; 5 instytucji przysłało odpowiedź, że nie organizowało szkoleń w 2010 r. i nie przewiduje zmian

8 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji W 2010 r. 97 instytucji szkoleniowych zorganizowało 962 szkolenia (zliczone na podstawie tytułów), najwięcej w obszarach: Edukacja – 137 tytułów; Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – 104 tytuły; Operatorzy maszyn – 57 tytułów. Przeszkolono 61 717 osób (24 969 [40%] kobiet i 36 748 [60%] mężczyzn).

9 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji Na 2011 r. 97 instytucji zaplanowało zorganizowanie 596 szkoleń (zliczonych na podstawie tytułów) Planowano przeszkolić 20 617 osób, najwięcej w obszarach: Usługi transportowe, w tym prawo jazdy – 3479 osób Edukacja – 2425 osób Języki obce – 1560 osób

10 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji 53 (52%) instytucje szkoleniowe poszerzyły swoją ofertą w stosunku do roku 2010; W sumie oferta szkoleniowa została poszerzona o 216 szkoleń, najwięcej w obszarze: Zarządzanie i administracja - 26 nowych tytułów Rozwój osobowościowy i zawodowy - 19 nowych szkoleń Rachunkowość, księgowość - 19 nowych szkoleń.

11 Szkolenia organizowane w ramach POKL w 2010 r. W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Odbyło się 239 szkoleń i 5 bloków szkoleniowych Łącznie uczestniczyło 5051 osób (3742 [74%] kobiety i 1309 [26%] mężczyzn) najwięcej w: Kursach j. angielskiego (158 osób) Melioracja i konserwacja terenów zielonych (128 osób) Pracownik biurowy (101 osób).

12 Analiza rynku szkoleniowego – edycja 2012 r. Kwestionariusz ankiety został zaktualizowany uzupełniony o: - instrukcję wypełniania kwestionariusza; - pytanie: czy dane szkolenie jest finansowane ze środków unijnych; - pytanie: dlaczego jest w ofercie; o zrezygnowano z: - określenia lokalizacji odbywania się szkolenia - pytania o szkolenia zorganizowane w 2011 r. Zaktualizowano adresy meilowe do instytucji szkoleniowych

13 Analiza rynku szkoleniowego – edycja 2012 r. Planowany harmonogram prac: koniec marca: - przesłanie pisma do PUP z prośbą o przekazanie planów szkoleniowych; - wysłanie kwestionariusza ankiety do instytucji szkoleniowych; marzec – kwiecień: zbieranie danych; maj: opracowanie raportu.

14 Raport Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 r. oraz informacje dotyczące badania rynku szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej: http://podlupa.wup.torun.pl/ http://podlupa.wup.torun.pl/ w zakładce: Analiza rynku szkoleniowego w kolejnych zakładach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące szkoleń w podziale na obszary szkoleniowe

15

16 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń tel. 56 66 93 900 E-mail: wup@wup.torun.pl wup@wup.torun.pl analizy@wup.torun.pl analizy@wup.torun.pl http://www.wup.torun.pl


Pobierz ppt "Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń 26 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google