Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dla rozwoju infrastruktury i środowiskaDla rozwoju infrastruktury i środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dla rozwoju infrastruktury i środowiskaDla rozwoju infrastruktury i środowiska."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dla rozwoju infrastruktury i środowiskaDla rozwoju infrastruktury i środowiska

2 Brzesko, 01 lipiec 2011 rok 2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Informacje o Projekcie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP W dniu 26 lipca 2010 roku Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-190/09-00 dla Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

3 3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 32 153 988,29 PLN brutto, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 18 715 581,56 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obejmuje koszty netto i wynosi 15 908 244,32 PLN. Pozostałe koszty Pokrywa Gmina Brzesko i Spółka. Informacje o Projekcie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

4 W skład Projektu wchodzą następujące zadania: 4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Projekt Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

5 31 grudzień 2012 rok 4 925 005,54 PLN Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "INS-BUD Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP5 Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku Wykonawca Koszt inwestycji Planowany koniec inwestycji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

6 6 Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wykonano: 6 946,4 m sieci o Ø200 PVC 702,7 m sieci o Ø160 PVC 425,4 m sieci o Ø90 PE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

7 Planowany koniec realizacji robót 1) 31 marzec 2012 roku 2) do końca II kwartału 2013 roku 1) 449 817,97 PLN 2) 2 598 815,24 PLN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltar Spółka z o.o. ul. Starodąbrowska 20 33-100 Tarnów Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.- JRP7 Wykonawca Koszt inwestycji Planowany koniec inwestycji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie etap II i III 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

8 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie etap II i III – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wykonano: 1 300,0 m sieci o Ø200 PVC 150,0 m sieci o Ø160 PVC Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

9 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wykonano: 260,0 m sieci o Ø200 PVC Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

10 Planowany koniec realizacji robót do końca II kwartału 2013 roku 5 938 931,40 PLN ABM Solid S.A. ul. Bartla 3 33-100 Tarnów Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. - JRP10 Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I Wykonawca Koszt inwestycji Planowany koniec inwestycji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

11 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wykonano: 320,0 m sieci o Ø200 PVC 10,0 m sieci o Ø160 PVC Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

12 31 grudzień 2011 rok 950 000,00 PLN Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych INŻ-BUD Sp. z o.o. ul. Chyszowska 12 33-100 Tarnów Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka Wykonawca Koszt inwestycji Planowany koniec inwestycji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

13 13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wykonano: 876,2 m sieci o Ø250 PVC 655,8 m sieci o Ø200 PVC 186,8 m sieci o Ø160 PVC Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka - postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

14 30 czerwiec 2013 roku 1 844 822,80 PLN MWM Spółka z o.o. ul. Grottgera 35 44 – 100 Gliwice Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP14 Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania Wykonawca Koszt inwestycji Planowany koniec inwestycji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

15 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP15 Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zadanie Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania obiektów i urządzeń systemu wodociągowego, w tym ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych obejmuje: Wykonanie systemu monitoringu na zasadzie systemu online przy zastosowaniu transmisji danych pomiarowych poprzez użycie radiomodemów; Przebudowę istniejącego ogrodzenia na SUW Łukanowice (do dnia 30 czerwca 2011 roku zadanie wykonano); Wykonanie monitoringu przemysłowego na terenie ujęcia wody Łukanowice – Isep i SUW Łukanowice. Prace realizowane są na terenie Gmin: Brzesko, Wojnicz i Dębno. Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

16 31 grudnia 2011 roku 129 527,55 PLN Budkomplex Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Spółka Jawna ul. Gazowa 10 32-700 Bochnia Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP16 Wykonawca Koszt inwestycji Planowany koniec inwestycji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

17 17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. - JRP W ramach promocji projektu została utworzona podstrona internetowa do strony www.rpwikbrzesko.com.pl na której można znaleźć m. in. informacje o stanie realizacji Projektu, procedurę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Adres strony: www.pois-brzesko.pl Powyżej prezentujemy wygląd strony głównej. Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

18 18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu Zamontowano tablice informacyjne w Brzesku na ul. Szczepanowskiej, ul. Młyńskiej i ul. Wiejskiej, w Jadownikach na ul. Środkowej, w Jasieniu na ul. Jodłowska oraz na SUW Łukanowice Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

19 19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu W dniach 24 i 25 marca 2011 roku na osiedlach: Kopaliny – Jagiełły i Słotwina odbyły się spotkania z mieszkańcami osiedli objętych projektem. W spotkaniach brali udział Prezesi Spółki oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt (JRP), obecnych było około 150 mieszkańców osiedli. Na spotkaniach przedstawiona została prezentacja, w której pokrótce omówiono zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz procedurę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu. Mieszkańcy mogli również zapoznać się z projektem budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wkreślonych przyłączy. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

20 20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu W związku z przekazaniem do użytku odcinków kanalizacji sanitarnej w Brzesku w miejscu przedłużenia ul. Kossaka (ulica prostopadła do ul. Kossaka) – pomiędzy ul. Wiejską i ul. Jasną, oraz w Jadownikach na ul. Środkowej przygotowane zostały ulotki informujące o procedurze wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu. Ulotki były rozdawane na spotkaniach z mieszkańcami oraz rozwiezione w terenie, dostępne są również w siedzibie Spółki – pokój 204. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

21 21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Instytucje zaangażowane w Projekt Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

22 INFRASTRUKTURA I Ś RODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO Ś CI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dla rozwoju infrastruktury i środowiskaDla rozwoju infrastruktury i środowiska


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dla rozwoju infrastruktury i środowiskaDla rozwoju infrastruktury i środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google