Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

2 Informacje o Projekcie
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Informacje o Projekcie W dniu 26 lipca 2010 roku Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS /09-00 dla Projektu "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

3 Informacje o Projekcie
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Informacje o Projekcie Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,29 PLN brutto, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią ,56 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obejmuje koszty netto i wynosi 15  ,32 PLN. Pozostałe koszty Pokrywa Gmina Brzesko i Spółka. 3 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

4 W skład Projektu wchodzą następujące zadania:
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W skład Projektu wchodzą następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska etap I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania Projekt „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej 4 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

5 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Planowany koniec inwestycji
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "INS-BUD„ Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 27 Tarnów Koszt inwestycji ,54 PLN Planowany koniec inwestycji 31 grudzień 2012 rok 5 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna, os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku Wykonano: 6 946,4 m sieci o Ø200 PVC 702,7 m sieci o Ø160 PVC 425,4 m sieci o Ø90 PE Plan 8 979,0 1 220,0 531,0 Wykonanie 6 946,4 702,7 425,4 6 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Planowany koniec inwestycji
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie etap II i III 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eltar” Spółka z o.o. ul. Starodąbrowska 20 Tarnów Koszt inwestycji 1) ,97 PLN 2) ,24 PLN Planowany koniec inwestycji Planowany koniec realizacji robót ) 31 marzec 2012 roku 2) do końca II kwartału 2013 roku 7 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.- JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskie etap II i III – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku Wykonano: 1 300,0 m sieci o Ø200 PVC 150,0 m sieci o Ø160 PVC Plan 1 423,0 174,0 Wykonanie 1 300,0 150,0 8 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku Wykonano: 260,0 m sieci o Ø200 PVC Plan 4 891,0 600,0 278,0 Wykonanie 260,0 9 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

10 Planowany koniec inwestycji
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I Wykonawca ABM Solid S.A. ul. Bartla 3 Tarnów Koszt inwestycji ,40 PLN Planowany koniec inwestycji Planowany koniec realizacji robót do końca II kwartału 2013 roku 10 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

11 – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I – postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku Wykonano: 320,0 m sieci o Ø200 PVC 10,0 m sieci o Ø160 PVC Plan 766,0 4 525,0 100,0 1 271,0 Wykonanie 320,0 10,0 11 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „INŻ-BUD” Sp. z o.o. ul. Chyszowska 12 Tarnów Koszt inwestycji ,00 PLN Planowany koniec inwestycji 31 grudzień 2011 rok 12 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

13 Wykonano: 876,2 m sieci o Ø250 PVC 655,8 m sieci o Ø200 PVC
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz w Brzesku – ul. Starowiejska, ul. Bujaka - postęp prac na dzień 30 czerwca 2011 roku Wykonano: 876,2 m sieci o Ø250 PVC 655,8 m sieci o Ø200 PVC 186,8 m sieci o Ø160 PVC Plan 499,0 884,0 1 153,0 990,0 Wykonanie 0,0 876,2 655,8 186,8 13 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

14 Planowany koniec inwestycji
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania Wykonawca MWM Spółka z o.o. ul. Grottgera 35 44 – 100 Gliwice Koszt inwestycji ,80 PLN Planowany koniec inwestycji 30 czerwiec 2013 roku 14 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

15 Prace realizowane są na terenie Gmin: Brzesko, Wojnicz i Dębno.
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania Zadanie Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania obiektów i urządzeń systemu wodociągowego, w tym ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych obejmuje: Wykonanie systemu monitoringu na zasadzie systemu online przy zastosowaniu transmisji danych pomiarowych poprzez użycie radiomodemów; Przebudowę istniejącego ogrodzenia na SUW Łukanowice (do dnia 30 czerwca 2011 roku zadanie wykonano); Wykonanie monitoringu przemysłowego na terenie ujęcia wody Łukanowice – Isep i SUW Łukanowice. Prace realizowane są na terenie Gmin: Brzesko, Wojnicz i Dębno. 15 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

16 Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Planowany koniec inwestycji
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej Wykonawca Budkomplex Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Spółka Jawna ul. Gazowa 10 Bochnia Koszt inwestycji ,55 PLN Planowany koniec inwestycji 31 grudnia 2011 roku 16 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu W ramach promocji projektu została utworzona podstrona internetowa do strony na której można znaleźć m. in. informacje o stanie realizacji Projektu, procedurę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Adres strony: Powyżej prezentujemy wygląd strony głównej. 17 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu Zamontowano tablice informacyjne w Brzesku na ul. Szczepanowskiej, ul. Młyńskiej i ul. Wiejskiej, w Jadownikach na ul. Środkowej, w Jasieniu na ul. Jodłowska oraz na SUW Łukanowice 18 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu W dniach 24 i 25 marca 2011 roku na osiedlach: Kopaliny – Jagiełły i Słotwina odbyły się spotkania z mieszkańcami osiedli objętych projektem W spotkaniach brali udział Prezesi Spółki oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt (JRP), obecnych było około 150 mieszkańców osiedli Na spotkaniach przedstawiona została prezentacja, w której pokrótce omówiono zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz procedurę wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu. Mieszkańcy mogli również zapoznać się z projektem budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wkreślonych przyłączy. 19 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Promocja Projektu W związku z przekazaniem do użytku odcinków kanalizacji sanitarnej w Brzesku w miejscu przedłużenia ul. Kossaka (ulica prostopadła do ul. Kossaka) – pomiędzy ul. Wiejską i ul. Jasną, oraz w Jadownikach na ul. Środkowej przygotowane zostały ulotki informujące o procedurze wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu. Ulotki były rozdawane na spotkaniach z mieszkańcami oraz rozwiezione w terenie, dostępne są również w siedzibie Spółki – pokój 204. 20 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

21 Instytucje zaangażowane w Projekt
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Instytucje zaangażowane w Projekt Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Warszawa Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska Ul. Wawelska 52/54 Warszawa Instytucja Wdrażająca: WFOŚ i GW w Krakowie Ul. Kanonicza 12 Kraków Beneficjent: RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. Ul. Solskiego 13 Brzesko tel./fax 21 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - JRP Brzesko, 01 lipiec 2011 rok

22 Dziękujemy za uwagę! Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękujemy za uwagę! Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Solskiego 13 Pokój 204 32 – 800 Brzesko realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Pobierz ppt "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google