Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 XXIV Doroczna Konferencja Finansowanie innowacji i rozwój regionalny Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 XXIV Doroczna Konferencja Finansowanie innowacji i rozwój regionalny Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 2013 XXIV Doroczna Konferencja Finansowanie innowacji i rozwój regionalny Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Łódź, 23-25.05.2013 r. Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP dr Berenika Marciniec Zastępca Dyrektora Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki

2 Instytucje Otoczenia Biznesu w Polsce (2012) 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych; 29 inkubatorów technologicznych; 69 centrów transferu technologii; 73 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości; 68 funduszy kapitału zalążkowego; 10 sieci aniołów biznesu; 58 inkubatorów przedsiębiorczości; 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych; 55 funduszy poręczeń kredytowych; 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji. Ponad 800 Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce

3 Rozkład geograficzny parków technologicznych (a.d. 2012) Parki funkcjonujące Parki w fazie organizacji

4 Działania infrastrukturalne wspierające tworzenie oraz rozwój inkubatorów i parków Polsce Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006 Działanie I.3 Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013

5 Działanie 5.3 PO IG Wspieranie ośrodków innowacyjności Liczba projektów = podpisanych umów: 12 o wartości całkowitej projektów – 1,49 mld PLN ze wsparciem w wysokości - 1,03 mld PLN Wydatkowanie dotacji narastająco od początku do końca marca - 540 mln PLN Zaawansowanie projektów – 53 % Projekty zakończone - 0 Poziom wsparcia - do 85% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu – 40 mln PLN Projekty nie objęte pomocą publiczną Działanie I.3 PO RPW Wspieranie innowacji Liczba projektów = podpisanych umów: 11 o wartości całkowitej projektów - 787 mln PLN ze wsparciem w wysokości - 574 mln PLN Wydatkowanie dotacji narastająco od początku do końca marca – 425 mln PLN Zaawansowanie projektów – 74 % Projekty zakończone - 1 Poziom wsparcia - do 90% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu - 12 mln PLN Projekty nie objęte pomocą publiczną Finansowanie parkowych projektów infrastrukturalnych

6

7 Wydatki projektów parkowych Wyposażenie laboratoriów w ogólnych kosztach kwalifikowanych projektów parkowych (%) – badania własne PARP/POIG

8 Wydatki projektów parkowych Wyposażenie laboratoriów w parkach wg branż (w %) – badania własne PARP/POIG+PORPW

9 Wydatki projektów parkowych Wyposażenie laboratoriów wg typów badań (%) – badania własne PARP/POIG+PORPW

10 Wielofunkcyjność parków w Polsce (2012) Elementy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości występujące w parkach (% parków wyposażonych w poszczególne funkcje):

11 Wielofunkcyjność parków na świecie (dane IASP 2012) Elementy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości występujące w parkach (% parków wyposażonych w poszczególne funkcje):

12 Transformacja parków technologicznych inicjatywa lokalna komplementarność działań koncentracja kompetencji specjalizacja internacjonalizacja PROMOCJA BUDOWANIE POTENCJAŁU W REGIONIE INTEGRACJA

13 Strategie rozwoju parków technologicznych Integracja z inteligentną specjalizacją regionalną Udział i kreowanie sieci współpracy Specjalizacja samych parków technologicznych

14 dobre zarządzanie rozwój współpracy umiędzynarodowienie Wyzwania parków technologicznych

15 2013 berenika_marciniec@parp.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2013 XXIV Doroczna Konferencja Finansowanie innowacji i rozwój regionalny Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google