Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka da się lubić Wykonanie i realizacja Adam Stachurski i Kaja Surdy XXV LO im. Stefana Baczyńskiego w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka da się lubić Wykonanie i realizacja Adam Stachurski i Kaja Surdy XXV LO im. Stefana Baczyńskiego w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka da się lubić Wykonanie i realizacja Adam Stachurski i Kaja Surdy XXV LO im. Stefana Baczyńskiego w Łodzi

2 Czas – start ! Przygotowania rozpoczęliśmy od sporządzenia planu działania, uzgodnienia spotkań oraz od dokładnego przeczytania regulaminu i pomocy naukowych. Zgromadziliśmy potrzebne nam przedmioty takie jak: termometr, puszka, świeczki. Udało nam się szybko uzgodnić jak będzie wyglądała cała aparatura naszego doświadczenia. Zrobiliśmy to dosyć orientalnie. Kartki i długopisy przygotowane – zabraliśmy się do pracy.

3 Przygotowania

4 Realizacja

5 Wzory Wzór na ciepło wytwarzane przez świeczkę w czasie t: kΔQ = c m ΔT Wzór określający podane/ wywnioskowane dane w danym przedziale czasu: Wzór na zmianę energii w czasie, czyli moc: Wzór na szybkość ubywania mocy: Wzór na szybkość wytwarzania ciepła: Wzór na obliczenie współczynnika k:

6

7

8 KROK 1 Jako pierwszą wzięliśmy wodę. Dzięki specjalnej aparaturze, w której była umieszczona świeczka (oczywiście pamiętając o zasadach bezpieczeństwa oraz o tym, że żeby doświadczenie się powiodło musimy pamiętać o dopływie powietrza w miejscu gdzie jest znajduję się świeczka), oraz przygotowanym wcześniej rzeczom/ przedmiotom, szybko i sprawie rozpoczęliśmy badania. W puszcze znajdowało się 100 ml wody oraz zanurzony termometr, by szybko i sprawie kontrolować zwiększającą się temperaturę.

9 KROK 2 Ponawialiśmy próbę trzykrotnie by później wyliczyć z tego potrzebną nam średnią. Później mogliśmy zabrać się za pierwszy wzór, który będzie potrzebny w kilku obliczeniach. Otóż ΔQ / Δt umieściliśmy wraz ze wszystkimi danymi do tabeli numer 1. Ten wzór pojawi się również w tabeli numer 3.

10 KROK 3 Kolejnym ważnym elementem doświadczenia było zmierzenie masy świeczki w danym przedziale czasu oraz wyliczenie z tego średniej. Te wyniki pojawiają się w tabeli numer 2.

11 Fizyka też może być zabawna

12 Ciąg dalszy Po zgromadzeniu odpowiednich danych mogliśmy zacząć sporządzać notatki, diagramy, tabelki i dochodzić do wniosków. Czyż nie na tym polegają doświadczenia?

13 Tabela numer 1 t (s)T 1 ( o C)T 2 ( o C)T 3 ( o C)T ŚR ( o C)ΔQ / Δt 0.024.0 0.2524.424.624.024.(3)50.24 0.5424.825.325.125.06109.79 1.0325.325.725.125.3625.63 1.2325.726.625.926.06146.6

14 Tabela numer 2 mt1t1 t2t2 t3t3 t ŚR 5g0000 10g8 min8min 29s7min 52s8min 33s 15g60min59min 47s61min60min 12s 10g108min107min106min108min

15 Tabela numer 3 ΔQ / ΔtqΔm / Δtk ------ 50.240.061480.5 109.820.0053795.8 25.63 ------308.7 146.6 ------2826.2 141.100.021073.9 31.9 ------

16 Adnotacja do tabeli numer 3 W środkowej kolumnie tabeli numer 3 znajdują się luki. Powodem luk jest problematyka z wartością Δm. Gdy wynosiła ona 0 liczenie dalej stawało się bezsensowne (wynik całego wzoru wynosiłoby 0).

17 Adnotacja do szacowania niepewności wyniku końcowego Zamiast zasugerowanej techniki podsumowania (szacowania niepewności wyniku końcowego) – krzywej Gaussa użyliśmy techniki odchylenia standardowego, oczywiście dzięki pomocy naszej nauczycielki od fizyki. Ze względu na zbyt małą liczę pomiarów, stwierdziliśmy, że ten sposób będzie bardziej logiczny. t - współczynnik rozkładu studenta

18 Adnotacja do błędu wyliczeń Większość wyników jest przybliżana bądź podawana do drugiego miejsca po przecinku. Przy tak dużych liczbach i wielu obliczeniach. Liczby niezmiernie się zmieniają. Dlatego uprzedzamy o możliwości różnych wyników przy sprawdzaniu naszej pracy.

19 Podsumowanie Głównym powodem wykonania tego doświadczenia było wyliczenie mocy świeczki. Wyników wyszło 5 gdyż tyle byliśmy wstanie po podstawiać wartości pod wzór. P 1 = 1480.5 * 50.24 = 74380.32 P 2 = 3795.8 * 109.82 = 416854.75 P 3 = 308.7 * 25.63 = 7911.98 P 4 = 2826.2 * 146.6 = 414320.92 P 5 = 1073.9 * 141.10 = 151527.29

20 Dziękujemy za poświęconą uwagę. Zachęcamy do nauki fizyki, ponieważ da się ją lubić! Adam Stachurski i Kaja Surdy


Pobierz ppt "Fizyka da się lubić Wykonanie i realizacja Adam Stachurski i Kaja Surdy XXV LO im. Stefana Baczyńskiego w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google