Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie profilu trasy za pomocą ciśnienia atmosferycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie profilu trasy za pomocą ciśnienia atmosferycznego"— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie profilu trasy za pomocą ciśnienia atmosferycznego
Wykonali: Karolina Florek Kuba Napora Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu Opiekun: mgr Marian Talar

2 Cel projektu: Celem naszego projektu jest przedstawienie profilu szlaku turystycznego za pomocą ciśnienia atmosferycznego. Wybranym szlakiem jest szlak wiodący spod naszej szkoły na „Orkanówkę” – Muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej, po drodze na Turbacz.

3 Historia Pierwszą wzmiankę o ciśnieniu atmosferycznym znajdujemy w liście z dnia r.,który napisał do Galileusza Giovanni Battista Baliani ( r.): „Wydaje mi się, że znajdujemy się na dnie oceanu powietrza nie zdając sobie z tego sprawy; nie odczuwam ciśnienia działającego na nas ze wszystkich stron, ponieważ nasze ciało tak zostało stworzone, aby bezboleśnie przeciwstawiać się temu ciśnieniu… Gdybyśmy jednak znajdowali się w próżni i mieli nad głową warstwę powietrza, to poczulibyśmy jego ciężar, bardzo duży, ale nie nieskończony” Andrzej Kajetan Wróblewski, „Historia fizyki”,

4 Metoda Wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne. Poniższy wykres otrzymany na podstawie danych z tablic fizyczno astronomicznych ilustruje to twierdzenie. Widać z tego wykresu, że do wysokości około 2 km ciśnienie spada proporcjonalnie do wysokości. Poruszając się jednostajnie wzdłuż trasy wycieczki i rejestrując ciśnienie w miarę upływu czasu możemy wykreślić zmiany wysokości w zależności od przebytej drogi. W tym celu musimy jeszcze znać: 1. spadek ciśnienia na 1 metr wysokości, 2. średnią prędkość poruszania się.

5 Przyrządy, które zastosowano:
Barometr- nim posługiwaliśmy się aby sprawdzić czy ciśnienie atm. się zmienia. Jedna osoba pozostawała w punkcie wyjścia i sprawdzała, czy ciśnienie się zmienia. Barometr elektroniczny - Ekolog- rejestruje ciśnienie w zaprogramowanym czasie i w zaprogramowanych odstępach czasu i zapisuje w swojej pamięci. Programowanie barometru i odczyt danych odbywa się po podłączeniu urządzenia do komputera i przy wykorzystaniu programu Ecolab

6 Wyznaczenie spadku ciśnienia na 1 m wysokości:
W tym celu wybraliśmy się na wycieczkę na Tobołów wzdłuż trasy kolejki linowej, z włączonym Ekologiem, który rejestrował ciśnienie co minutę. Wybraliśmy Tobołów ponieważ znana jest różnica wysokości pomiędzy stacjami kolejki i jest ona dość znaczna, co pozwalało na dość dokładny pomiar. Oto wyniki naszego pomiaru: ∆h=309m (na podstawie danych o kolejce linowej, ) ∆ p=933mB - 899mB = 34mB- zmierzona różnica ciśnień pomiędzy górną i dolną stacją. 34 mB / 309 m = 0,11 mB/m- spadek ciśnienia na 1 metr wysokości.

7 Obliczenie średniej prędkości jazdy w celu określenia położenia liczonego od szkoły w zależności od czasu: Całkowita droga od szkoły do „Orkanówki”: Zmierzyliśmy ją za pomocą programu Google Earth Czas jazdy: 600 sekund Średnia prędkość = 3160 m : 600 s = 5,3 m/s

8 Wykres zmian ciśnienia wzdłuż drogi na „Orkanówkę” w zależności od czasu:
Samochodem wybraliśmy się ze szkoły na Orkanówkę, aby zmierzyć spadek ciśnienia atm. względem wzrostu wysokości. Jeden barometr zostawiliśmy w szkole, aby sprawdzić czy ciśnienie jest stałe, a drugi wzięliśmy ze sobą. Ekologa zaprogramowaliśmy w szkole, tak aby mierzył ciśnienie co sekundę.

9 Obliczenie wysokości względnej względem szkoły wzdłuż drogi na „Orkanówkę”.
Znając średnią szybkość: 5,3 m/s obliczamy położenie względem szkoły, czyli przebytą drogę według wzoru: położenie = szybkość * czas Spadek ciśnienia ∆ p względem ciśnienia na poziomie szkoły, które wynosiło 972 mB obliczamy odejmując ciśnienie w danym położeniu od ciśnienia na poziomie szkoły: ∆ p = p Wysokość w danym położeniu obliczamy dzieląc ∆ p przez wyznaczony wcześniej spadek ciśnienia na 1 metr: wysokość = ∆ p / 0,11 Obliczenia i wykres wykonaliśmy za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.

10 Wyniki: Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu
Muzeum Władysława Orkana, „Orkanówka”


Pobierz ppt "Przedstawienie profilu trasy za pomocą ciśnienia atmosferycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google