Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy cz.2 Dr Anna Kwiatkowska Instytut Informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy cz.2 Dr Anna Kwiatkowska Instytut Informatyki."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy cz.2 Dr Anna Kwiatkowska Instytut Informatyki

2 i>2 Instrukcja iteracyjna warunkowa wykonuj aż do momentu gdy i=1 wyświetl wartość i na ekranie 1 2 i= i+1 2 FALSE i>2 2 3 TRUE KONIEC iteracji!! Ciąg dalszy algorytmu 2+13

3 instrukcja grupująca instrukcja ta zamiast słów kluczowych używa symboli nawiasu klamrowego i ma postać: { instrukcja 1 a następnie instrukcja 2 a następnie... instrukcja n }

4 instrukcja grupująca służy do zaznaczenia, że daną grupę instrukcji trzeba traktować jako całość służy do zaznaczenia, że daną grupę instrukcji trzeba traktować jako całość używana w sytuacji, gdy w danym miejscu reguły zapisu wymagają tylko jednego zdania, a potrzebna jest więcej niż jedna instrukcja używana w sytuacji, gdy w danym miejscu reguły zapisu wymagają tylko jednego zdania, a potrzebna jest więcej niż jedna instrukcja

5 Instrukcja grupująca dla wykonuj { pobudka! śniadanie zajęcia spotkanie towarzyskie dobranoc! } dzień=dziśjutro koniec dni powszednich= koniec iteracji! treść iteracji

6 Zapis graficzny Zapis graficzny algorytmu można zrealizować w postaci: schematu blokowego zorientowanego; schematu blokowego zorientowanego; schematu zwartego NS schematu zwartego NS (Nassi – Shneidermana ) (Nassi – Shneidermana )

7 Schemat zorientowany nie używa się go od 30 lat nie używa się go od 30 lat umożliwia niestrukturalny zapis algorytmu umożliwia niestrukturalny zapis algorytmu możliwy jest skok w dowolne miejsce schematu możliwy jest skok w dowolne miejsce schematu

8 TAK NIE WY STOP WE klatka początku algorytmu klatka kończąca algorytm pobieranie danych do przetwarzania, wyprowadzanie wyników, klatka operacji bezwarunkowej, klatka decyzyjna, klatka iteracyjna, START

9 Schemat blokowy zorientowany Poszczególne klatki schematu łączy się strzałkami, których zwrot określa kolejność wykonywanych kroków algorytmu Poszczególne klatki schematu łączy się strzałkami, których zwrot określa kolejność wykonywanych kroków algorytmu Zapis w postaci schematu zorientowanego może prowadzić do programów niestrukturalnych, gdyż umożliwia przeskok z dowolnego miejsca algorytmu w inne Zapis w postaci schematu zorientowanego może prowadzić do programów niestrukturalnych, gdyż umożliwia przeskok z dowolnego miejsca algorytmu w inne Dlatego też powstały schematy zwarte NS, które zastąpiły schematy blokowe zorientowane Dlatego też powstały schematy zwarte NS, które zastąpiły schematy blokowe zorientowane

10 Schematy NS Schematy zwarte NS poprzez to, że składają się ze zwartych bloków uniemożliwiają zapis skoków wewnątrz algorytmu, zmuszając programistę do myślenia strukturalnego Schematy zwarte NS poprzez to, że składają się ze zwartych bloków uniemożliwiają zapis skoków wewnątrz algorytmu, zmuszając programistę do myślenia strukturalnego Sposób rozwiązania danego problemu zapisany w postaci schematu zwartego jest łatwiejszy do zrozumienia przez osoby postronne Sposób rozwiązania danego problemu zapisany w postaci schematu zwartego jest łatwiejszy do zrozumienia przez osoby postronne Zapis algorytmu w postaci schematu NS ułatwia sprawdzenie jego poprawności, a co za tym idzie, programy pisane według tego typu schematów zawierają mniej błędów Zapis algorytmu w postaci schematu NS ułatwia sprawdzenie jego poprawności, a co za tym idzie, programy pisane według tego typu schematów zawierają mniej błędów

11 instrukcja imperatywna, określająca czynność do wykonania, której opis wpisuje się wewnątrz klatki wprowadzanie danych, wykaz danych do wprowadzenia wpisuje się wewnątrz klatki, w trójkącie można wpisać numer urządzenia wejścia wyprowadzanie wyników, wykaz wartości do wyprowadzenia wpisuje się wewnątrz klatki, w trójkącie można wpisać numer urządzenia wyjścia instrukcja decyzyjna (wyboru) jeśli, warunek Tak Nie instr1 instr2 warunek refren instrukcje refrenu wykonują się wtedy, gdy warunek jest spełniony refren warunek instrukcje refrenu wykonują się aż do chwili, gdy warunek zostanie spełniony czynność dane wyniki

12 Schematy NS zadanie, dla którego zostaną przedstawione algorytmy jego rozwiązania przy użyciu każdej z opisanych wyżej instrukcji iteracyjnych zadanie, dla którego zostaną przedstawione algorytmy jego rozwiązania przy użyciu każdej z opisanych wyżej instrukcji iteracyjnych dzięki temu widoczne będą różnice w zastosowaniu każdej z nich dzięki temu widoczne będą różnice w zastosowaniu każdej z nich należy zaznaczyć, iż są zadania, których algorytmy rozwiązań nie dadzą się zrealizować przy użyciu instrukcji iteracyjnej dla należy zaznaczyć, iż są zadania, których algorytmy rozwiązań nie dadzą się zrealizować przy użyciu instrukcji iteracyjnej dla instrukcja ta jest więc węższa w zastosowaniu w porównaniu z dwoma pozostałymi instrukcjami iteracyjnymi instrukcja ta jest więc węższa w zastosowaniu w porównaniu z dwoma pozostałymi instrukcjami iteracyjnymi

13 Schemat NS Obliczyć sumę i iloczyn podanych 4 liczb. Schemat zwarty algorytmu, który generuje żądany wynik przy użyciu: instrukcji iteracyjnej while rozwiązanie 1 instrukcji iteracyjnej while rozwiązanie 1 instr. iteracyjnej dopóki rozwiązanie 2 instr. iteracyjnej dopóki rozwiązanie 2 instrukcji iteracyjnej dla rozwiązanie 3 instrukcji iteracyjnej dla rozwiązanie 3

14 S:=0,Il:=1 n:=1 n <= 3 Il:=Il*a S:= S+a a Podaj liczbę: n:= n+1 Rozwiązanie 1. Schemat obliczania sumy i iloczynu podanych trzech liczb {2,5,10} z wykorzystaniem pętli podczas gdy S Il n a 0 1 1 2 2 2 2 ? n<=3 5 12 7 10 3 17 100 4TRUEFALSE Suma=17 Iloczyn=100 KONIEC warunek pętli 3 4

15 S:=0,Il:=1 n:= n+1 n > 3 Il:=Il*a S:= S+a a Podaj liczbę: n:=1 Rozwiązanie 2. Schemat obliczania sumy i iloczynu podanych trzech liczb { 2,5,10} z wykorzystaniem pętli dopóki S Il n a warunek pętli 0 1 1 2 2 2 2 n>3 2 5 7 10 3 3 FALSE 10 17 100 4 4 TRUE Suma=17 Iloczyn=100 KONIEC

16 Il:=Il*a S:=S+a a Podaj liczbę: n = 1.. 3 Il:=1 S:=0, Rozwiązanie 3.Schemat obliczania sumy i iloczynu podanych 3 liczb {2,5,10} z wykorzystaniem pętli dla licznik pętli n 1 a S Il 0 1 2 2 2 2 5 7 10 3 17 100 skończyły się liczby Suma=17 Iloczyn=100 KONIEC


Pobierz ppt "Algorytmy cz.2 Dr Anna Kwiatkowska Instytut Informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google