Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3 Rozkład próbkowy dla średniej z rozkładu normalnego Próba o rozmiarze n z populacji normalnej Obserwujemy średnią próbkową Jak daleko od może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3 Rozkład próbkowy dla średniej z rozkładu normalnego Próba o rozmiarze n z populacji normalnej Obserwujemy średnią próbkową Jak daleko od może."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 3 Rozkład próbkowy dla średniej z rozkładu normalnego Próba o rozmiarze n z populacji normalnej Obserwujemy średnią próbkową Jak daleko od może być ? Odpowiemy na to pytanie znajdując rozkład próbkowy.

2 Wyobraźmy sobie wielokrotne powtarzanie próbkowania. Za każdym razem liczymy. Możemy o tym myśleć jak o nowym eksperymencie w którym obserwacjami są średnie.

3 Jaki będzie rozkład (histogram) tych średnich ? FAKT 1 : Suma dwóch zmiennych niezależnych o rozkładzie normalnym ma rozkład normalny. FAKT 2 : Jeżeli X ma rozkład normalny to Y=aX+b, gdzie a 0, ma również rozkład normalny. ZADANIE: Oblicz rozkład.

4 Rozwiązanie:

5 Histogramy średnich z rozkładu standardowego normalnego Rozmiary pojedynczych prób n=1 and n=50. Liczba powtórzeń eksperymentu N=1000.

6 Przykład: Y ~ N(30, 6). Bierzemy 10 próbek o rozmiarze n = 9: s s

7 Sprawdzenie: Rozkład ma wartość oczekiwaną= i odchylenie standardowe SD= Oczekujemy, że średnia próbkowa: Z p-stwem 0.95 będzie w odległości nie większej niż 1.96 SD od, tzn. pomiędzy..... a Z p-stwem 0.8 będzie w odległości nie większej niż 1.28 SD od, tzn. pomiędzy 27.4 a … 0.68 … 1 SD … tzn. pomiędzy 28 a 32.

8 Niech X będzie liczbą tych próbek (z 10) dla których średnie różnią się od o nie więcej niż 1 SD. Podaj rozkład X.

9 Centralne Twierdzenie Graniczne Jeżeli Y ma rozkład normalny to rozkład (próbkowy) jest też normalny (z mniejszym SD). Nawet jeżeli Y nie ma rozkładu normalnego to dla dużych n rozkład jest bliski normalnemu (warunek dostateczny – rozkład Y ma skończoną wariancję ). Niezależnie od rozkładu Y wartość oczekiwana średniej próbkowej= a odchylenie standardowe średniej=.

10 Szybkość zbieżności w CTG: Co to znaczy ``duże n ? To zależy od tego jak bliski rozkładowi normalnemu jest rozkład Y i jak dużej dokładności przybliżenia oczekujemy. Jeżeli Y ma rozkład normalny to wystarczy n=. Jeżeli rozkład Y jest w przybliżeniu symetryczny i nie ma ``ciężkich ogonów to n=30 jest dość duże.

11

12 Wniosek Techniki prezentowane dalej na tym kursie, dotyczące konstrukcji przedziałów ufności dla i testowania hipotez o średnich, mogą być również stosowane, gdy rozkład pojedynczych obserwacji nie jest normalny, o ile tylko rozmiar prób jest wystarczająco duży i rozkład nie ma ciężkich ogonów. Założenie o niezależności poszczególnych obserwacji jest niezbędne.

13 Rozkłady innych estymatorów - patrz tablica Rozkład estymatora wariancji rozkładu normalnego Informacja Fischera Nierówność Rao-Cramera Własności estymatorów największej wiarogodności


Pobierz ppt "Wykład 3 Rozkład próbkowy dla średniej z rozkładu normalnego Próba o rozmiarze n z populacji normalnej Obserwujemy średnią próbkową Jak daleko od może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google