Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego Urszula Kurek Monika Hanula Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu, maj 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego Urszula Kurek Monika Hanula Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu, maj 2009."— Zapis prezentacji:

1 Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego Urszula Kurek Monika Hanula Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu, maj 2009

2 Przyrządy, które zastosowano Przyrządy, które zastosowano Czujnik natężenia światła podłączony do komputera przez konsolę coachlab Laser półprzewodnikowy

3 Wahadło

4 Metoda pomiaru Metoda pomiaru Okres drgań wahadła T jest zależny od długości l wahadła i od przyspieszenia grawitacyjnego g. Aby wyznaczyć przyspieszenie grawitacyjne g wystarczy zmierzyć długość wahadła i okres jego drgań Chcemy bardzo dokładnie wyznaczyć okres drgań wahadła, dlatego użyjemy wiązki lasera, którą będzie przecinać drgające wahadło, a momenty przejścia wahadła przez wiązkę będą rejestrowane przez czujnik podłączony do komputera przez konsole coachlab

5 Rezultaty pomiarów Rezultaty pomiarów Długość nitki: d = (90,5 +- 0,5) cm Długość nitki: d = (90,5 +- 0,5) cm Promień kulki wahadła: r = (1,51 +- 0,01) cm Promień kulki wahadła: r = (1,51 +- 0,01) cm Długość wahadła: Długość wahadła: l = d+r = (92,01 +- 0,51) cm Wyniki pomiaru okresu drgań przedstawia poniższy wykres: Wyniki pomiaru okresu drgań przedstawia poniższy wykres:

6 Do obliczenia okresu drgań wahadła przyjęto środkowe momenty przesłonięcia wiązki światła w odstępie dwóch wahnięć. Chwile początku i końca przesłonięcia wzięto z tabeli danych (następny slajd), które rejestrował program. Częstotliwość pomiarów wynosiła 100 pomiarów na sekundę.

7 Fragmenty tabeli z danymi zarejestrowanymi przez komputer. Fragmenty odpowiadają przedziałom czasu, które wzięto do obliczeń.

8 Obliczenia g=4 π ² l / T² g max = (4 π ² l max ) / T 2 min g min =(4 π ²l min ) / T 2 max l = (0,9201 +- 0,0051) mT= (1,93 +- 0,01) s l max = 0,9227 mT max = 1,935 s L min = 0,9176 mT min = 1,925 s g max = 9,8301 m/s² g = (9,75 +- 0,16) m/s² g min = 9,6750 m/s² g = 0,16 m/s² Wartość g dla szerokości geograficznej Niedźwiedzia równej 50 ° i wysokości 400 m n.p.m wynosi 9,809461 m/s 2 (według: WELMEC 2 Dyrektywa 90/384/EWG Ujednolicone postępowanie, p. 3.3 Strefy grawitacyjne, wyd. 3 z października 2000)

9 Autorzy: Urszula Kurek Monika Hanula


Pobierz ppt "Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego Urszula Kurek Monika Hanula Publiczne Gimnazjum w Niedźwiedziu, maj 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google