Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmodyfikowana metoda Earned Value EAC nie będzie już funkcją tylko dwóch argumentów (ACWP i BCWP), lecz funkcją czterech argumentów: ACWP BCWP kosztu zaangażowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmodyfikowana metoda Earned Value EAC nie będzie już funkcją tylko dwóch argumentów (ACWP i BCWP), lecz funkcją czterech argumentów: ACWP BCWP kosztu zaangażowanego."— Zapis prezentacji:

1 Zmodyfikowana metoda Earned Value EAC nie będzie już funkcją tylko dwóch argumentów (ACWP i BCWP), lecz funkcją czterech argumentów: ACWP BCWP kosztu zaangażowanego w danej chwili kosztu wynikającego z decyzji w danej chwili Konieczna bardzo dobra organizacja przepływu informacji między uczestnikami projektu!

2 Ryzyko obok EAC należy notować również (wycenione w jednostkach pieniężnych) ryzyko – czyli niepotwierdzone ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów, według stanu wiedzy na daną chwilę wszelkie zmaterializowane ryzyko, czyli potwierdzone zwiększenie kosztów (nawet jeśli będzie ono miało miejsce dopiero w przyszłości), należy włączać do EAC

3 Ilustracja zastosowania zmodyfikowanej metody Earned Value Rozpatrujemy jedno z zadań projektu budowlanego. Polega ono na dostarczeniu okablowania na budowę. Budżet początkowy wynosi 100 $, a rezerwa 50 $. Przyjmujemy, że koszt naliczony to wartość dostarczonych kabli, a koszt zaangażowany to wartość złożonych zamówień. Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000

4 Realizacja zadania (krok 1) Złożenie pierwszego zamówienia o wartości 90 $, odpowiadającemu 80% planowanej długości kabli.

5 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 Tabela kontroli budżetu

6 Realizacja zadania (krok 2) Pojawia się przypuszczenie, że potrzebna będzie długość kabli większa o 20% i że wystąpią dodatkowe koszty w wysokości 2$. Dostarczono 30% planowanej długości kabli (wartość faktury – 33,75$).

7 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 Tabela kontroli budżetu

8 Realizacja zadania (krok 3) Złożenie kolejnego zamówienia o wartości 15 $, odpowiadającemu 10% planowanej długości kabli.

9 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 31005010533,7512026-20 Tabela kontroli budżetu

10 Realizacja zadania (krok 4) Przypuszczenie co do większej długości potrzebnych kabli zostaje potwierdzone. Do tej pory zrealizowano 60% złożonych zamówień (wartość faktur – 63$). Ocenia się, że nadal istnieje (niepotwierdzone) ryzyko dodatkowych kosztów (2$).

11 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 31005010533,7512026-20 410050105631442-44 Tabela kontroli budżetu

12 Realizacja zadania (krok 5) Kierownik projektu akceptuje modyfikację budżetu – powiększenie go o 20$ z rezerwy

13 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 31005010533,7512026-20 410050105631442-44 512030105631442-24 Tabela kontroli budżetu

14 Realizacja zadania (krok 6) Złożenie ostatniego zamówienia o wartości 31 $. Do tej pory zrealizowano 80% złożonych zamówień (wartość faktur – 109 $). Ryzyko kosztów w wysokości 2$ nadal istnieje (niepotwierdzone).

15 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 31005010533,7512026-20 410050105631442-44 512030105631442-24 6120301361091362-16 Tabela kontroli budżetu

16 Realizacja zadania (krok 7) Klient przyznaje, że powiększenie wymaganej długości kabli było jego winą. Zgadza się na dopłatę 22 $, którą to kwotą kierownik projektu postanawia zasilić rezerwę.

17 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 31005010533,7512026-20 410050105631442-44 512030105631442-24 6120301361091362-16 7120521361091362-16 Tabela kontroli budżetu

18 Realizacja zadania (krok 8) Dostawa reszty kabli.

19 Punkt kontrolny BACRezerwa Koszt zaangaż. ACWPEAC Ryzyko (niepotw.) VAC 0 100500010000 1 50900112,50-12,5 2100509033,75112,524,5-12,5 31005010533,7512026-20 410050105631442-44 512030105631442-24 6120301361091362-16 7120521361091362-16 812052136 0-16 Tabela kontroli budżetu

20 EAC – szacowanie przy wykorzystaniu WSZYSTKICH informacji Nie tylko koszty, jakie wystąpiły do tej pory, lecz również koszty utajone: –ceny zakupu wymienione w rozmowie, znalezione w katalogu –koszty związane ze zmianami zakresu –koszty wynikające z mniejszej produktywności –koszty wynikające ze zmian w przydziale i stawkach zasobów

21 Jakie cechy są potrzebne do TAKIEJ kontroli kosztów Trzeba: –bywać wszędzie –rozmawiać z ludźmi –znać i rozumieć dokumenty –krytycznie weryfikować otrzymywane informacje

22 Autentyczne przykłady Zauważenie braków pewnych pozycji w zamówieniu, które i tak by się pojawiły później (transport, ubezpieczenie) Negatywna weryfikacja obliczeń członków zespołu projektowego, który zaproponował korzystne zmiany: make zamiast buy.

23 Warto stosować choćby wybrane elementy, filozofię metody Dzięki temu będziemy widzieć wcześniej i więcej, będziemy mogli zawczasu zareagować


Pobierz ppt "Zmodyfikowana metoda Earned Value EAC nie będzie już funkcją tylko dwóch argumentów (ACWP i BCWP), lecz funkcją czterech argumentów: ACWP BCWP kosztu zaangażowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google