Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Graficzna prezentacja danych Wykład 2 dr Małgorzata Radziukiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Graficzna prezentacja danych Wykład 2 dr Małgorzata Radziukiewicz"— Zapis prezentacji:

1 Graficzna prezentacja danych Wykład 2 dr Małgorzata Radziukiewicz

2 Graficznym obrazem prezentowanych danych są wykresy.
W części I wykładu 2 pokazano, jak bardzo potrzebne jest: - uporządkowanie danych liczbowych - i ich prezentacja w formie ułatwiającej analizę Graficznym obrazem prezentowanych danych są wykresy. Przedstawimy kilka powszechnie używanych wykresów. Rozpatrzmy dane dotyczące wagi (w kg) studentów z tablicy 3.

3 wykres słupkowy Konstrukcję wykresu słupkowego rozpoczynamy od określenia układu współrzędnych: - na osi poziomej (osi odciętych) zaznaczamy odcinki odpowiadające długościom (rozpiętości) kolejnych przedziałów; - oś pionowa (oś rzędnych) odpowiada zaobserwowanym liczebnościom

4 wykres słupkowy dla względnych częstości
Względne częstości są odmierzane na osi rzędnych w procentach, co pokazuje wykres 2.

5 wykres słupkowy ze słupkami poziomymi zamiast pionowych co ilustruje wykres 3. Interpretacja tych wykresów jest prosta. I tak możemy szybko określić najczęściej występującą wagę wśród badanych studentów zawierającą się między 63 a 68 kg.

6 histogram W histogramie luka między 62 a 63 jest zastąpiona zostaje pojedyńczą pionową linią (przyjmuje się umownie, że linia określa wagę 62,5 kg). Tym samym pierwsza pionowa linia odzwierciedla wagę 59,5 kg a ostatnia z prawej linia to 74,5 kg

7 wielobok częstości

8 Powszechną praktyką jest „pociągnięcie” dwóch końców wykresu do osi odciętych. Tworzymy dwie dodatkowe klasy – jedną wyższą, drugą niższą – obie z częstościami równymi zero. Kiedy połączymy te końcowe punkty otrzymamy wielobok częstości, co pokazuje wykres 6.

9 środek przedziału= ( 59,5 + 62,5 ) / 2 = 122 / 2 = 61
Do konstrukcji wieloboku częstości musimy wcześniej określić miary odpowiadające wartościom środkowym przedziałów klasowych. Miarę tę nazywamy środkiem przedziału i definiujemy jako: środek przedziału=(dolna granica + górna granica ) / 2 Tak więc w przedziale klasowym 59,5 – 62,5 środek przedziału wynosi: środek przedziału= ( 59,5 + 62,5 ) / 2 = 122 / 2 = 61 Środki przedziałów wynoszą odpowiednio: 61, 64, 67, 71, 74. Wykreślamy punkty i łączymy je linią, co pokazuje wykres 5.

10 diagram kołowy Jest używany częściej do prezentacji częstości względnych aniżeli rozkładu liczebności. Dane dotyczące wagi studentów sklasyfikowano w 5-ciu klasach. Pierwsza klasa (60-62 kg) liczy 16,7% wszystkich studentów (w przybliżeniu 17%), co odpowiada „plasterkowi” równemu 16,7% koła. Podobnie 2-gi przedział (63-65 kg) liczy 33,3% całej zbiorowości i odpowiada „plasterkowi” 33% koła, itd.


Pobierz ppt "Graficzna prezentacja danych Wykład 2 dr Małgorzata Radziukiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google