Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie

2 Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich mieści się przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie. Jest małą, kameralną szkołą na Pogodnie, o ciekawej pawilonowej zabudowie, bez barier architektonicznych.

3 Od roku 2001 w szkole funkcjonują klasy integracyjne. W każdym roku obowiązek szkolny realizuje około 400 uczniów, w 15 – 17 oddziałach. Na każdym poziomie są dwie klasy integracyjne.

4 Uczniowie gimnazjum mogą poszczycić się tytułami laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, jak i konkursów ogólnopolskich.

5 W szkole zatrudnionych jest 54 nauczycieli, wśród nich pracują: - Pedagog - psycholog - logopeda - pedagodzy specjalni

6 Pedagodzy wspomagający posiadają specjalizację z dziedziny: - oligofrenopedagogiki - tyflopedagogiki - surdopedagogiki

7 Wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r, na terenie szkoły zorganizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów.

8 Zarządzeniem dyrektora powołano w szkole osobę koordynującą pracę zespołów.

9 Obecnie do szkoły uczęszcza 32 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Gimnazjum nr 18 specjalizuje się w pomocy uczniom z: - z niepełnosprawnością ruchową - z niepełnosprawnością sprzężoną - słabo słyszącym - słabo widzącym - niewidomym i niesłyszącym

10 Wspieramy również uczniów: - chorych przewlekle - z autyzmem - Aspergerem - z zaburzonym zachowaniem, - zagrożonych niedostosowaniem społecznym - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

11 IPET Opracowano 32 Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

12 KIP Dla 53 uczniów, posiadających opinię psychologiczno – pedagogiczną, założono Karty Indywidualnych Potrzeb.

13 Najczęstsze problemy, które są wymieniane w opiniach to: - dysleksja - dysortografia - dysgrafia - inne specyficzne trudności w nauce.

14 Karta Indywidualnych Potrzeb zakładana jest również uczniom nie posiadających opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a potrzebujących wsparcia z strony szkoły.

15 Wszystkie zajęcia specjalistyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 18, najczęściej w formie zajęć pozalekcyjnych lub w ramach godzin wynikających z art. 42 ust.2, pkt 2 KN.

16 Zwiększono ofertę zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google