Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie

2 Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich
mieści się przy ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie. Jest małą, kameralną szkołą na Pogodnie, o ciekawej pawilonowej zabudowie, bez barier architektonicznych.

3 Od roku 2001 w szkole funkcjonują klasy
integracyjne. W każdym roku obowiązek szkolny realizuje około 400 uczniów, w 15 – 17 oddziałach. Na każdym poziomie są dwie klasy integracyjne.

4 Uczniowie gimnazjum mogą poszczycić się tytułami laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, jak i konkursów ogólnopolskich.

5 W szkole zatrudnionych jest 54 nauczycieli, wśród nich pracują:
Pedagog psycholog logopeda pedagodzy specjalni

6 Pedagodzy wspomagający posiadają specjalizację z dziedziny:
oligofrenopedagogiki tyflopedagogiki surdopedagogiki

7 Wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r, na terenie szkoły zorganizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów.

8 Zarządzeniem dyrektora powołano w szkole
osobę koordynującą pracę zespołów.

9 Obecnie do szkoły uczęszcza 32 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Gimnazjum nr 18 specjalizuje się w pomocy uczniom z: z niepełnosprawnością ruchową z niepełnosprawnością sprzężoną słabo słyszącym słabo widzącym niewidomym i niesłyszącym

10 Wspieramy również uczniów:
chorych przewlekle z autyzmem Aspergerem z zaburzonym zachowaniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

11 IPET Opracowano 32 Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

12 KIP Dla 53 uczniów, posiadających
opinię psychologiczno – pedagogiczną, założono Karty Indywidualnych Potrzeb.

13 które są wymieniane w opiniach to: dysleksja dysortografia dysgrafia
Najczęstsze problemy, które są wymieniane w opiniach to: dysleksja dysortografia dysgrafia inne specyficzne trudności w nauce.

14 Karta Indywidualnych Potrzeb
zakładana jest również uczniom nie posiadających opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a potrzebujących wsparcia z strony szkoły.

15 Wszystkie zajęcia specjalistyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 18, najczęściej w formie zajęć pozalekcyjnych lub w ramach godzin wynikających z art. 42 ust.2, pkt 2 KN.

16 Zwiększono ofertę zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google