Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
POLGEOL S.A.

2 Lokalizacja Działalność: od 1949 roku Lokalizacja: 4 zakłady
Zatrudnienie: 110 osób

3 Ochrona środowiska Sporządzamy:
opinie, ekspertyzy o stanie zanieczyszczenia środowiska, projekty gospodarki i składowania odpadów, raporty o oddziaływaniu na środowisko. Prowadzimy: kompleksowy monitoring środowiskowy, badanie zanieczyszczenia gruntowo-wodnego, badania hydrogeochemiczne, rekultywację terenów zdegradowanych, proekologiczne działania konsultacyjne i doradcze.

4 Hydrogeologia Sporządzamy: dokumentacje hydrogeologiczne,
opinie i ekspertyz hydrogeologiczne, bilanse wodno-gospodarcze. Wykonujemy: badania hydrogeologiczne, otworów obserwacyjne (piezometry), studnie – projektowanie, wiercenie.

5 Geologia inżynierska Sporządzamy:
dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje geotechniczne. Wykonujemy badania: zmienności poszczególnych rodzajów gruntów, właściwości fizycznych, chemicznych gruntów, wytrzymałościowych gruntów, warunków hydrogeologicznych, procesów geodynamicznych, oddziaływania budowli na środowisko.

6 Geologia surowcowa Sporządzamy: projekty robót geologicznych,
dokumentacje geologiczne, dokumentacje otworowe, inwentaryzacje złóż kopalin, projekty zagospodarowania złoża, plany ruchu zakładu górniczego. Prowadzimy: wiercenie otworów, ustalanie jakości kopaliny, wydzielanie stref kapitałowych inwestycji górniczych, wnioski koncesyjne na wydobycie kopaliny wnioski na uzyskanie decyzji środowiskowej.

7 Kartografia Sporządzamy: mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
mapy geologiczno-gospodarcze, mapy tematyczne zgodnie z zamówieniem klienta.

8 Badania laboratoryjne
Wykonujemy badania: wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów, ustalanie technologii uzdatniania wody.

9 Geotermia Sporządzamy: studium możliwości pozyskiwania ciepła ziemi,
studium wykonalności inwestycji, projekt robót geologicznych, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację hydrogeologiczną, Prowadzimy: nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów, ustalanie zasobów wód termalnych, wnioski o koncesje na eksploatację, konsultacje podczas eksploatacji instalacji geotermalnych.

10 Geotermia

11 Geotermia

12 OZE Sporządzamy: koncepcje zagospodarowania energii OZE,
studium wykonalności inwestycji, raport o oddziaływaniu na środowisko, program funkcjonalno-użytkowy.

13 Dofinansowanie Pozyskujemy dofinansowanie ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Programów Operacyjnych, Unii Europejskiej.

14 Zapraszamy do współpracy
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.: (0-22) ; fax.: (0-22)


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google