Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii. Likwidacja mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii. Likwidacja mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii. Likwidacja mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Listopad 2009r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Zgodnie z wytycznymi Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 oraz Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010, w okresie do 2010r. winny zostać zlikwidowane wszystkie mogilniki zawierające przeterminowane środki ochrony roślin.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego do likwidacji pozostało 16 mogilników: 1. Bożacin, gm. Rogowo 2. Płocicz, gm. Kamień Krajeński 3. Dąbrówka, gm. Kamień Krajeński 4. Sokołowo, gm. Golub-Dobrzyń 5. Jankowo, gm. Lipno 6. Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski 7. Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia 8. Lubania-Lipiny, gm. Świekatowo 9. Góry Witowskie, gm. Bytoń 10. Małocin, gm. Nakło nad Notecią 11. Puszcza Miejska, gm. Rypin 12. Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie 13. Grębocin, gm. Lubicz 14. Rogowo, gm. Lubicz 15. Małe Pułkowo, gm. Dębowa Łąka 16. Lisie Kąty, gm. Grudziądz

4 Mogilniki do likwidacji zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

5 Mogilniki do likwidacji zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

6 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Oszacowano, iż : w mogilnikach zdeponowanych jest ponad 1900 Mg odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin trwała infrastruktura mogilników w postaci konstrukcji betonowych stanowi ponad 2000 Mg zanieczyszczony grunt z likwidacji mogilników stanowić będzie ok. 3500 Mg.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował w roku 2008 wnioski o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania pod nazwą: Likwidacja przeterminowanych środków ochrony roślin oraz innych odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych w mogilnikach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.160,00 tys zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 4.548,00 tys zł

8 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii 29 lipca 2009r. Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Likwidacja przeterminowanych środków ochrony roślin oraz innych odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych w mogilnikach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Dokonano wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: SEGI-AT Sp. z o.o., ul.Baletowa 30, 02-867 Warszawa i Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce z ceną 14.999.795,00 zł

9 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Likwidacja mogilników obejmować będzie następujące działania: Wykonanie badań gruntów przed przystąpieniem do likwidacji oraz po likwidacji mogilnika. Prace przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza logistycznego i tymczasowych punktów składowania odpadów oraz opracowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi przez starostów właściwych dla lokalizacji poszczególnych mogilników.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Wydobycie odpadów zgromadzonych w mogilnikach, przepakowanie do atestowanych pojemników, przetransportowanie do miejsca termicznego unieszkodliwiania odpadów (spalarnia odpadów niebezpiecznych). Unieszkodliwienie odpadów w spalarni odpadów niebezpiecznych. Badania gruntów i infrastruktury betonowej na zawartość pestycydów, opracowanie dokumentacji rekultywacyjnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem oraz uzyskanie decyzji uzgadniających warunki rekultywacji terenu (zakres, sposób i kierunek rekultywacji), wydanymi przez starostów właściwych dla lokalizacji poszczególnych mogilników. Wydobycie, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych trwałej infrastruktury mogilników.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Rekultywacja i zagospodarowanie ha terenu po usunięciu odpadów niebezpiecznych z 16-tu mogilników; przywrócenie funkcji terenów do stanu wymaganego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Zaprojektowanie i wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych- zainstalowanie piezometrów, wykonanie serii badań monitoringowych, polegających na oznaczeniu w akredytowanym laboratorium pestycydów. Opracowanie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i realizacji przedsięwzięcia.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Harmonogram likwidacji mogilników (zgodnie z SIWZ zamówienia) Lp.Mogilnik / Miejscowość GminaPowiatKolejność likwidacji mogilników 1Bożacin Rogowożniński do 30.11.2009r. 2 Płocicz Kamień Krajeńskisępoleński 3 Dąbrówka Kamień Krajeńskisępoleński 4. Sokołowo Golub-Dobrzyńgolubsko-dobrzyński do 28.02. 2010r. 5. Jankowo Lipnolipnowski 6. Otłoczyn Aleksandrów Kuj.aleksandrowski 7. Stanomin Dąbrowa Biskupiainowrocławski

13 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Harmonogram likwidacji mogilników (zgodnie z SIWZ zamówienia) Lp.Mogilnik / Miejscowość GminaPowiatKolejność likwidacji mogilników 8. Lubania-Lipiny Świekatowoświecki do 31.05.2010r. 9. Góry Witowskie Bytońradziejowski 10. Małocin Nakło nad Noteciąnakielski 11. Puszcza Miejska Rypinrypiński 12Piątkowo Kowalewo Pomorskiegolubsko-dobrzyński do 31.08.2010r. 13 Rogowo Lubicztoruński 14 Grębocin Lubicztoruński 15 Małe Pułkowo Dębowa Łąkawąbrzeski do 30.11. 2010r. 16 Lisie Kąty Grudziądzgrudziądzki

14 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Tel. 56 62 18 400 Fax: 56 61 18 404 e.mail: srodowisko@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska i Geologii. Likwidacja mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google