Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek,"— Zapis prezentacji:

1 Geotermia w Polsce: wybrane zagadnienia z punktu widzenia Głównego Geologa Kraju
Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju

2 Wody termalne-kopaliny
zaliczenie wód termalnych do kopalin - art.5 ust.4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Pgg) Do złóż wód termalnych rozp. RM z dnia 14 lutego 2006 r. zalicza złoża wody podziemnej występujące we wszystkich jednostkach geologicznych, z których wydobywana woda ma na wypływie z ujęcia temperaturę co najmniej 20oC, z wyjątkiem wód z odwadniania czynnych zakładów górniczych i odwadniania nieczynnych wyrobisk (na podstawie art. 5 ust. 5 Pgig).

3 Ciepło Ziemi Od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.) „...pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi” Prace geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu zgłoszonego właściwemu organowi administracji geologicznej Wyniki prac należy przedstawić w dokumentacji geologicznej, opracowanej zgodnie z rozp. MŚ z dnia 23 czerwca 2005 r.( Dz. U. Nr 116,poz. 983)

4 Informacja geologiczna - obecnie
Prawo do informacji uzyskanej w wyniku prac geologicznych przysługuje Skarbowi Państwa Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód leczniczych lub termalnych, stanowi 10 % obliczonej wartości tej informacji

5 Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych, stanowi 5% obliczonej wartości Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych, do dnia 31 grudnia 2010 r. stanowi 1% obliczonej wartości

6 Opłata eksploatacyjna
Zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. z 2006 Nr 214, poz. 1574) stawka opłaty eksploatacyjnej dla wód termalnych wynosi 0 zł

7 Wydane koncesje na wody termalne:
Obecnie w mocy prawnej jest: 6 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych (Białka Tatrzańska, Zakopane, Celejów, Toruń, Gostynin i Stargard Szczeciński) udzielonych w latach: , oraz 7 koncesji na wydobywanie wód termalnych (Bańska – Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Mszczonów, Pyrzyce, Uniejów i Stargard Szczeciński) udzielonych w latach:

8 Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – publikacja wykonana na zamówienie Ministra Środowiska z 2006 r. autorstwa: prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki, prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański, prof. dr hab. inż. Andrzej Sadurski, mgr inż. Marek Hajto, mgr inż. Bartosz Papiernik, mgr inż. MBA Tomasz Kuźniak, mgr inż. MBA Tomasz Kozdra, mgr inż. Jan Soboń, dr Jan Szewczyk, mgr Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. inż. Wojciech Strzetelski, dr inż. Andrzej Haładus, dr inż. Jarosław Kania, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr inż. Marek Capik, dr inż. Tomasz Śliwa, prof. dr hab. inż. Roman Ney, dr inż. Beata Kępińska, dr inż. Wiesław Bujakowski, dr inż. Lucyna Rajchel, prof. dr hab. inż. Jacek Banaś, dr inż. Wojciech Solarski, dr inż. Bogusław Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, dr hab. inż. Stanisław Nagy, dr hab. inż. Krzysztof Szamałek, prof. dr hab. inż. Andrzej Sadurski, dr Anna Feldman-Olszewska, prof. dr hab. Ryszard Wagner, Aneta Sapińska-Śliwa, mgr inż. Anna Sowiżdżał, mgr inż. Jarosław Kotyza, dr Krzysztof P. Leszczyński zrealizowana przy współpracy z: dr inż. Paweł Kosakowski, mgr inż. Barbara Masłowska-Kuśnierz, mgr inż. Ewa Zubel, mgr inż. Grzegorz Machowski, mgr inż. Izabela Zych, mgr inż. Marzena Gancarz, mgr inż. Joanna Ciągło Atlasy geotermalne (dla formacji mezozoicznej i dla formacji paleozoicznej) Niżu Polskiego, stanowią podsumowanie istniejącego rozpoznania oraz oceny możliwości praktycznego wykorzystania wód i energii geotermalnej do różnorodnych celów praktycznych, w tym między innymi do: lecznictwa, rekreacji, ogrzewnictwa i ciepłownictwa, rolnictwa i innych zastosowań Stanowią one źródło ogólnodostępnej informacji o możliwościach wykorzystania geotermii na Niżu Polskim dla organów administracji rządowej i samorządowej, a także dla przedsiębiorców planujących działalność inwestycyjną związaną z praktycznym wykorzystaniem wód termalnych

9 Lokalizacja zakładów geotermalnych i balneologicznych
1 – działające instalacje geotermalne 2 – instalacje planowane do uruchomienia 3 – uzdrowiska wykorzystujące wody termalne p – koncesje udzielone na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych w – koncesje udzielone na wydobywanie wód termalnych

10

11

12 ZADANIA PSG prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji polityki państwa w dziedzinie geologii, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów złóż kopalin, odpowiedzialność za właściwe rozpoznawanie budowy geologicznej kraju wraz z koordynacją w tym zakresie wykonywanie zadań państwowej służby hydrogeologicznej w rozumieniu ustawy Prawo wodne, Geoinformacja w tym rozporządzanie informacją geologiczną, prowadzenie centralnego archiwum geologicznego, prowadzenie centralnego banku danych geologicznych i hydrogeologicznych, prowadzenie rejestru obszarów górniczych, przygotowywanie bilansu zasobów kopalin, wykonywanie prac kartografii geologicznej, wykonywanie zadań w zakresie ochrony georóżnorodności, prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę z zakresu geologii zwalczanie nielegalnej eksploatacji, współpraca z geologami wojewódzkimi i powiatowymi (szkolenia, mapy, poradniki, wsparcie prawne) i organami nadzoru górniczego, nadzór nad realizacją prac geologicznych zamawianych przez MŚ-GGK i finansowanych ze środków NFOŚiGW, poszerzanie bazy surowcowej Polski poza granicami kraju (np. eksploracja dna oceanicznego), Identyfikacja nowych zadań (np. wsparcie polityki zagranicznej: surowce poza granicami Polski, CCS, pyły, Bałtyk, ratownictwo geologiczne


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google