Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Jak rozwija ć Ekonomi ę Spo ł eczn ą ? po pierwsze stworzenie dobrego klimatu i podniesienie w tym zakresie kompetencji pracowników samorządu i jego jednostek organizacyjnych po drugie niezbędne jest partnerskie traktowanie podmiotów ekonomii społeczne podobnie jak przedsiębiorców. po trzecie konieczne jest tworzenie infrastrukturalnych zachęt do uruchamiania i prowadzenia takich podmiotów m.in. poprzez tworzenie lokalnych inkubatorów ekonomii społecznej, udostępnianie lokali na podmioty społeczne

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego DZIAŁAMY NA RZECZ AKTYWIZACJI I ZATRUDNIENIA Od stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy pracę w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES), prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje: Miasto Częstochowę oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego DO CZEGO DĄŻYMY? NASZYM WSPÓLNYM SUKCESEM BĘDZIE UTWORZENIE 5 SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ORAZ EFEKTYWNE WSPARCIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego JAK TO ZROBIMY? GWARANTEM SUKCESU BĘDZIE POŁĄCZENIE SIŁ I WZAJEMNYCH POTENCJAŁÓW: JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i OSÓB FIZYCZNYCH, które nie mogą znaleźć stałej i zadowalającej pracy, a są przedsiębiorczy, chcą pracować w zespole, wspólnie i solidarnie odpowiadać za firmę, dzielić zyski i inwestować w Spółdzielnię Socjalną.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego PO CO TO ROBIMY? ABY POPRAWIĆ DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I WSPIERAĆ ROZWÓJ SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ: PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ takich jak: Spółdzielnie socjalne, Spółdzielnie pracy, Spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe. INSTYTUCJI RYNKU PRACY, POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa; OSÓB FIZYCZNCH wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego PODSTAWOWE FORMY WSPARCIA: Animacja, Informacja i promocja, Szkolenia, Doradztwo, Dotacje na Spółdzielnie Socjalne.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Oferta JOWES zawiera następujące działania : Ekonomia Społeczna od A do Z komplementarny i łączny wachlarz wsparcia obejmujący działania informacyjno – promocyjne, animacyjne, wsparcie szkoleniowo-doradcze, usługi prawne, księgowe, marketingowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i otoczenia;

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego PROMOCJA ES w Subregionie Północnym Stworzenie Jurajskiego Portalu ES dostosowanego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, z możliwością tworzenia i administrowania podstron przez PES, Konferencja inaugurująca i podsumowująca 8 powiatowych spotkań partycypacyjnych "Wokół Gospodarki Społecznej, 8 wizyt studyjnych dla przedstawicieli m.in. PUP, OPS, JST, PES, NGO)

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa ŚląskiegoANIMACJA Usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych dla ES poprzez cykliczne spotkania animacyjne Tworzenie Lokalnych Grup Inicjatywnych PES i Spółdzielni Socjalnych, które będą rekomendowane do wsparcia

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE dla Ekonomii Społecznej i jej otoczenia Funkcjonowanie 4 punktów doradczych w tym 3 mobilne Szkolenia umożliwiające uzyskanie przez 200os. wiedzy i umiejętności prowadzenia działalności w Ekonomii Społecznej dla przedstawicieli Sektora ES Równościowe szkolenia w zakresie zarządzania różnorodnością dla otoczenia PES Świadczenie usług: prawnych, księgowych, marketingowych

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Wprowadzenie usługi Brokera - Doradcy poszukującego zewnętrznych długookresowych źródeł finansowania dla wzmocnienia potencjału PES Akademia Liderów ES – szkolenia rozwijające kompetencje menadżerskie dla liderów lokalnych, Udostępnienie infrastruktury dla podmiotów z SES Dla zapewnienia trwałości projektu po zakończenia finansowania OWES zapewnimy co najmniej 2 formy wsparcia: szkolenia i doradztwo. Działaniem towarzyszącym trwałości będzie promocja ES.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego a)Wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej; b)Przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na założyciela maksymalnie 200 000zł na spółdzielnie; c)Wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Promocja i informacja o możliwościach wsparcia na założenie Spółdzielni Socjalnej, przystąpienie do/lub zatrudnienie w Spół spotkania informacyjno - rekrutacyjne w gminach i dzielnicach Wyłonienie w 2 et.180os (108K)-(120/72K I.et. i 60/36K chętnych do zatrudnienia w Spółdzielni Socjalnej Badania predyspozycji, preferencje i motywacje zawodowe kandydatów do zatrudnienia w Spółdzielni Socjalnej

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Sporządzenie indywidualnych programów wsparcia doradczo- szkoleniowego dla 120; Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej dla 120 osób 8 Wizyt studyjnych, Szkolenia i warsztaty interpersonalne Kompleksowe doradztwo indywidualne i grupowe dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia/prowadzenia Spółdzielni Określenie poziomu motywacji do działań w kierunku samoorganizacji

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Nabór wniosków do Spółdzielni/biznesplanów na działalność oraz wyłonienie 35 rekomendowanych osób do wsparcia szkoleniowo - doradczego i finansowego; Szkolenia zawodowe - dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb osób zamierzających podjąć pracę w Spółdzielni Socjalnej Wypłata jednorazowej dotacji dla 35os do 20.000zł/osoby Wypłata wsparcia pomostowego 35os po 1600 zł przez 6 miesięcy Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego dla 10os 1600złx 6m/c),

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Pomoc indywidualnego opiekuna po założeniu Spółdzielni Socjalnej usługa Asysty/opieki Wsparcie doradcy specjalistycznego dla Spółdzielni Socjalnej po założeniu 10godzin na spółdzielnię socjalną

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania dla Instytucji Wspierającej Ekonomię Społeczną oraz Spółdzielni Socjalnej

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego Przeprowadzenie dwóch badań SPS i OWES, Przeprowadzenie 4 Panelów Ekspertów dla opracowania badania na potrzeby strategii długookresowych źródeł Finansowania. Wybór 1 Spółdzielni Socjalnej na podstawie wyników badań to przetestowania; -Analiza stanu wyjściowego 1 Spółdzielni Socjalnej– wybór rodzaju strategii (min. Marketingowej / fundraisingowej), -Wypracowanie z udziałem ekspertów strategii działania dla Spółdzielni Socjalnej,

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google