Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Konsorcjum LAI Warszawa, 13 grudnia 2002 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Konsorcjum LAI Warszawa, 13 grudnia 2002 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Konsorcjum LAI Warszawa, 13 grudnia 2002 r.

2 Fundusze UE w Polsce 2004-2006 23 miliardy euro

3 Wsparcie UE dla Polski w latach 1990-2006 w mln euro

4 < 30 30-50 50-75 75-100 100-125 125 Brak danych EU=100 PKB per capita wg PPP, 1998

5

6 PROJEKTY

7 Fundusze Strukturalne a fundusze przedakcesyjne EAGGF ESF Fundusz Spójności ERDF PHARE 2 SAPARD ISPA FIFG

8 PHARE ESC 2001 Umowy o wykonanie usług 2002/12/ 13

9 Czym jest kontrakt PHARE 2001? Kontrakt PHARE 2001 to umowa na wykonanie określonych w zamówieniu usług Strony umowy: –Zamawiający: Komisja Europejska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy –Wykonawcy: Samodzielne instytucje lub konsorcja, wyłonione w drodze przetargu Beneficjanci: –Bezrobotni –Władze lokalne (wojewódzkie, powiatowe, gminne) –Organizacje pozarządowe –…

10 O jakie usługi chodzi? Pojedynczy kontrakt obejmuje swym zasięgiem teren całego województwa Podstawowy zakres usług: –Usługi szkoleniowe –Usługi doradcze dla nowotworzonych przedsiębiorstw –Podnoszenie kwalifikacji pracowników MSP –Lokalne partnerstwa na rzecz zatrudnienia Usługi towarzyszące: –Analiza sytuacji w regionie –Kampania promocyjna –Wybór uczestników – beneficjentów –Ocena realizacji zadań

11 Wielkość projektów - przykłady Województwo Warmińsko – Mazurskie –Wartość projektu: 2 909 333 euro –Liczba osób do przeszkolenia: 2 500 Województwo Mazowieckie –Wartość projektu: 2 094 667 euro –Liczba osób do przeszkolenia: 3 470 Województwo Śląskie –Wartość projektu: 3 030 667 euro –Liczba osób do przeszkolenia: 1 480

12 Jak zawrzeć kontrakt? Do zawarcia kontraktu zapraszane są pojedyncze instytucje lub konsorcja, które wyłonione zostały w procedurze przetargowej Procedura przetargowa prowadzona jest zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej

13 Procedura przetargowa ZAPOWIEDŹ Ogłoszenie Krótka lista KwiMajCzeLipSieWrzPaźGruStyLutMarzLis KOMENTARZE: –W pierwszym etapie procedury badana jest zdolność organizacyjna i finansowa kandydatów –Drugi etap przetargu to konkurs ofert: technicznych (metodologicznych) i finansowych Propozycja Rozstrzygnięcie

14 Co zostało zrobione do tej pory? Zbudowanie konsorcjów –Lider: BERNARD BRUNHES INTERNATIONAL –Partnerzy: FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO- EKONOMICZNYCH INNI Złożenie wniosków –Kryteria finansowe (obrót, zysk) –Kryteria organizacyjne (stan zatrudnienia, obszary działalności) –Kryteria merytoryczne (referencje)

15 Co zostało do zrobienia? Analiza dokumentacji przetargowej Stworzenie konkurencyjnej oferty merytoryczno – organizacyjnej oraz finansowej

16 Udział LAI w realizacji projektów USŁUGI SZKOLENIOWE USŁUGI DORADCZE ROZWÓJ MSP PARTNERSTWA ANALIZA SYTUACJI SELEKCJA KAMPANIA PROMOCYJNA OCENA PROJEKTU LAI

17 Konsorcjum LAI... na tle funduszy UE Fundusze programu UE – PHARE 2001. Projekty dotyczące szkoleń bezrobotnych – przetarg publiczny. Konsorcjum LAI (akademie, firmy, Interkl@sa). Komponenty tematyczne szkoleń Komponent szkoleń IT realizowany przez konsorcjum LAI Komponent 2 Komponent 3 Komponent 1

18 Konsorcjum LAI Potencjał programu Młodzież (uczniowie, absolwenci) i osoby poszukujące nowych kwalifikacji zawodowych (bezrobotni) uzyskują certyfikat zawodowy Cisco Certified Networking Associate. Nauczyciele uzyskują kwalifikacje licencjonowanych instruktorów szkoleń. Absolwenci akademii uzyskują poszukiwane na rynku pracy certyfikaty zawodowe świadczące o zaawansowanej znajomości technologii informatycznej. Baza szkoleniowa programu. 15 Akademii Regionalnych ->119 Akademii Lokalnych

19 Usługa realizowana jest w trybie wieczorowych bądź weekendowym w określonym przedziale czasowym (np. pół rocznym). Akademia uczestnicząca w konsorcjum realizuje zlecony kontrakt na wykonanie usługi. Konsorcjum LAI Rola Akademii w konsorcjum Wymagane jest podpisanie umowy powołującej LAI z sekretariatem Interkl@sy Zlecona usługa realizowana jest w akademiach na takich samych zasadach finansowych jak prowadzone już szkolenia. W ten sposób generowane są nadwyżki. Akademie tworzą biznes plan wraz z priorytetami jej rozwoju. Priorytety odnoszą się do zwiększenia potencjału (technologicznego+ merytorycznego= szkoleniowego) akademii. oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów odnośnie bazy szkoleniowej.

20 Konsorcjum LAI Nowe placówki w konsorcjum Warunki dla placówek edukacyjnych chcących przystąpić do konsorcjum: Akademia uczestnicząca w konsorcjum realizuje zlecony kontrakt na wykonanie usługi. Wymagane jest podpisanie umowy powołującej LAI z sekretariatem Interkl@sy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów odnośnie bazy szkoleniowej. 1. Wykazanie możliwości współfinansowania tworzenia akademii, np. samorząd lokalny, inne projekty, itp. 2. Zobowiązanie do udziału w konsorcjum, a tym samym przeszkolenia określonej liczby osób. 3. Spełnienie reszty warunków właściwych dla akademii będącej w konsorcjum: -> poprzedni slajd, mi.in.

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Konsorcjum LAI Warszawa, 13 grudnia 2002 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google