Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
KONKURS OFERT 2013r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

2 PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

3 Świadczenia Pielęgnacyjne
i Opiekuńcze Materiały informacyjne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń  pielęgnacyjnych i opiekuńczych  w ramach opieki długoterminowej z dnia sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1147) Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 8 grudnia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z  2009 r. Nr 217, poz. 1688) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719) Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

4 Świadczenia Pielęgnacyjne
i Opiekuńcze Materiały informacyjne Zarządzenie Nr 78/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zmiany dotyczą tylko wykreślenia certyfikatów CMJ z dodatkowo ocenianych wymagań; stosuje się je do postępowań o zawarcie umów od 2013 roku.

5 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Wymagania dotyczące personelu: Wymagane: Ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa: -przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub -zachowawczego, lub -rodzinnego, lub -pielęgniarstwa środowiskowego, lub -pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub -pielęgniarstwa pediatrycznego, lub -pielęgniarstwa geriatrycznego, lub -pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub ukończony kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie w/w specjalizacji lub kursów. Dodatkowo oceniane: ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w w/w dziedzinie co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki

6 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Wymagania dotyczące sprzętu: Wymagane: Neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki wyposażony zgodnie z Załącznikiem nr 3 część III pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719). Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń. Dodatkowo oceniane: samochód osobowy – gwarantowana gotowość użytkowania

7 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Warunki lokalowe: pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem; 2) pomieszczenie na leki, materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny; 3) telefon komórkowy.

8 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Inne warunki udzielania świadczeń: 1) dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00; 2) dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach; 3) wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu; 4) Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej nie może realizować jednocześnie zadań pielęgniarki POZ oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej

9 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Inne warunki udzielania świadczeń c.d.: 5) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami. 6) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.

10 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Inne warunki udzielania świadczeń c.d.:

11 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Dziękujemy za uwagę Życzymy powodzenia Sekcja ds. POZ, PRO, OPD i STM Joanna Boroń Agnieszka Rebizant - Filarska


Pobierz ppt "Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google