Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2 - Ustawa z dnia marca 12 marca 2004r.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia marca 12 marca 2004r. o pomocy społeczne (Dz. U. z 2013, poz. 182.) - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz z późn. zm.)

3 Kto może skorzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych?
Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona; osoba, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4 Procedura skompletowanie przez specjalistę pracy socjalnej ds. usług w szczególności dokumentów: zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba wymaga usług opiekuńczych, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenia lekarza psychiatry , kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli dotyczy,

5 Procedura w przypadku osób ubiegających się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez pielęgniarkę, fizjoterapeutę lub specjalistę w zakresie rehabilitacji konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarza o konieczności świadczenia usług w zakresie rehabilitacji fizycznej lub opieki pielęgniarskiej.

6 Indywidualnego Zakresu Usług
Ocena i ustalenie Indywidualnego Zakresu Usług Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, dokonuje oceny diagnozy sytuacji zdrowotnej, życiowej oraz ocenia zasadność przyznania usług opiekuńczych.

7 Indywidualny Zakres Usług
Na podstawie oceny – diagnozy ustalany jest Indywidualny zakres usług opiekuńczych, który jest opracowany z udziałem osoby, członka rodziny wspólnie zamieszkałego. Usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin. 7

8 Ceny usług Usługi opiekuńcze – cena jednostkowa – 11,70 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze – cena jednostkowa – 21,30 zł Opiekunka specjalistyczna - cena jednostkowa – 16,50 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez specjalistów – cena jednostkowa – 21,30 zł.

9 Odpłatność klienta za usługi
Usługi opiekuńcze – zadania własne bezpłatnie: osoby samotnie gospodarujące do kwoty 542 zł osoby w rodzinie do kwoty 456 zł Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi bezpłatnie do kwoty 542 zł.

10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wyszczególnienie 2013 do IX 2012 2011 Liczba osób 71 78 66 Ogólna liczba godzin 16 814 20 372 20 790 Ogólny koszt Średnia liczba godzin dziennie na osobę 0,7  0,7 0,9

11 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi
Wyszczególnienie 2013 – do IX 2012 2011 Liczba osób 80 79 82 Ogólna liczba godzin 24 965 35 523 32 834 Ogólny koszt Średnia liczba godzin dziennie na osobę 0,9 1,2 1,1

12 Realizacja usług w gminie Śrem
Na terenie gminy Śrem organizacją bezpośrednio wykonującą zadanie w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Śremie.

13 Dziękuję za uwagę Alicja Jankowiak


Pobierz ppt "Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google