Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

2 Podstawa prawna - Ustawa z dnia marca 12 marca 2004r. o pomocy społeczne (Dz. U. z 2013, poz. 182.) - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz z późn. zm.)

3 Kto może skorzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych? Kto może skorzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych? Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona; osoba, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4 Procedura skompletowanie przez specjalistę pracy socjalnej ds. usług w szczególności dokumentów: zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, iż osoba wymaga usług opiekuńczych, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenia lekarza psychiatry, kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli dotyczy,

5 Procedura w przypadku osób ubiegających się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez pielęgniarkę, fizjoterapeutę lub specjalistę w zakresie rehabilitacji konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarza o konieczności świadczenia usług w zakresie rehabilitacji fizycznej lub opieki pielęgniarskiej.

6 Ocena i ustalenie Indywidualnego Zakresu Usług Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, dokonuje oceny diagnozy sytuacji zdrowotnej, życiowej oraz ocenia zasadność przyznania usług opiekuńczych.

7 Indywidualny Zakres Usług Na podstawie oceny – diagnozy ustalany jest Indywidualny zakres usług opiekuńczych, który jest opracowany z udziałem osoby, członka rodziny wspólnie zamieszkałego. Usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin.

8 Ceny usług Usługi opiekuńcze – cena jednostkowa – 11,70 zł Specjalistyczne usługi opiekuńcze – cena jednostkowa – 21,30 zł Opiekunka specjalistyczna - cena jednostkowa – 16,50 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez specjalistów – cena jednostkowa – 21,30 zł.

9 Odpłatność klienta za usługi Usługi opiekuńcze – zadania własne bezpłatnie: osoby samotnie gospodarujące do kwoty 542 zł osoby w rodzinie do kwoty 456 zł Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi bezpłatnie do kwoty 542 zł.

10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wyszczególnienie 2013 do IX Liczba osób Ogólna liczba godzin Ogólny koszt Średnia liczba godzin dziennie na osobę 0,7 0,70,9

11 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi Wyszczególnienie 2013 – do IX Liczba osób Ogólna liczba godzin Ogólny koszt Średnia liczba godzin dziennie na osobę 0,91,21,1

12 Realizacja usług w gminie Śrem Na terenie gminy Śrem organizacją bezpośrednio wykonującą zadanie w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Śremie.

13 Dziękuję za uwagę Alicja Jankowiak


Pobierz ppt "Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google