Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011
- Leczenie Stomatologiczne- Szkolenie dla Świadczeniodawców Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

2 STOMATOLOGIA– 2011 r. UMOWY w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
obowiązują do !!! W związku z tym podlegają procedurze KONKURSU !!!

3 STOMATOLOGIA– 2011 r. Umowy zawarte od 01.01.2011
- Planowany okres obowiązywania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne: od 2011 r. do 2013 tj. 3 lata. - Warunki finansowe są ustalane na 1 rok.

4 obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. !!!!!!
STOMATOLOGIA– 2011 r. Podstawy prawne: NOWE ZARZĄDZENIE obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. !!!!!! Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

5 STOMATOLOGIA– 2011 r. NOWE ROZPORZĄDZENIE M.Z. !
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U z dnia 16 sierpnia 2010 r. ) Umowy o świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

6 STOMATOLOGIA– 2011 r. NOWE ROZPORZĄDZENIE c.d. Główne zmiany od 2011 r. stanowią de facto powrót do zapisów z lat poprzednich: Leczenie protetyczne –przywrócono zapis o 5 letnim okresie dla wykonywania protez i 2 letnim okresie dla napraw protetycznych Rentgenodiagnostyka - dodano – zastrzeżenie: „do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy, wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych Znieczulenia - miejscowe i przewodowe-dodano –”wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych” Warunki dodatkowe- pozycja o tym tytule został wykreślona, a w związku z tym posiadanie aparatu RTG w gabinecie nie jest wymagane.

7 dla OFERT W RODZAJU STM – określają załączniki do:
STOMATOLOGIA– 2011 r. WARUNKI KONIECZNE dla OFERT W RODZAJU STM – określają załączniki do: - rozporządzenia, - zarządzenia.

8 STOMATOLOGIA– 2011 r. Tabela w Załączniku do rozporządzenia M.Z.
Wskazane w tabeli warunki mają status KONIECZNYCH !!! Brak któregokolwiek skutkuje odrzuceniem oferty !!! Na rok 2011 nie ma określonych „warunków dodatkowych

9 STOMATOLOGIA– 2011 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 55/2010 Prezesa NFZ Wskazane w tabeli „Wymagania podstawowe” mają status KONIECZNYCH !!! Niespełnianie któregokolwiek skutkuje odrzuceniem oferty !!!

10 – liczba punktów stomatologicznych
STOMATOLOGIA– 2011 r. Wymagania określające dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego wg Zarządzenia Prezesa NFZ ETAT PRZELICZENIOWY – liczba punktów stomatologicznych na miesiąc, na 1 lekarza = 15 tys. pkt.

11 STOMATOLOGIA– 2011 r. Wymagania określające dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego – wg załączników nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ czas pracy lekarzy w poradni proporcjonalny do liczby etatów przeliczeniowych wg schematu 1 etat = 30 godzin/tydz.

12 5 dni po 6 godzin dziennie STOMATOLOGIA– 2011 r.
Wymagania określające dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego – wg załączników nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ minimalna liczba dni pracy w tygodniu lekarza w poradni: w przypadku całego etatu przeliczeniowego 5 dni po 6 godzin dziennie

13 liczba dni pracy w poradni każde 0,5 etatu przeliczeniowego
STOMATOLOGIA– 2011 r. Wymagania określające dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego – wg załączników nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ liczba dni pracy w poradni do godziny 18 – 1dzień na każde 0,5 etatu przeliczeniowego

14 STOMATOLOGIA– 2011 r. Wymagania określające dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego – wg załączników nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ - minimalny czas pracy komórki organizacyjnej – gabinetu: 15 godzin/ tydz. - minimalny czas pracy lekarza w komórce organizacyjnej – gabinecie: 15 godzin/ tydz.

15 STOMATOLOGIA– 2011 r. Wymienione wymagania muszą być spełnione
Wymagania określające dostępność do świadczeń leczenia stomatologicznego – wg załączników nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ Wymienione wymagania muszą być spełnione w każdym miejscu udzielania świadczeń, w którym jest realizowana umowa Podstawa § 7, ust.2 Zarządzenia nr 55/2010/DSOZ

16

17 STOMATOLOGIA– 2011 r. INFORMACJE DODATKOWE

18 ETAT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY w roku 2011
STOMATOLOGIA– 2011 r. ETAT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY w roku 2011 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 r. ż. = 1 etat przeliczeniowy pkt /rok

19 STOMATOLOGIA– 2011 r. 1 etat =180 000 pkt /rok
ETAT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY w roku 2011 wymaga złożenia 2 ofert wg poniższego schematu: _ ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE pkt. /rok _ ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 r. ż. pkt. /rok 1 etat = pkt /rok

20 ETAT SPECJALISTYCZNY w roku 2011 w zakresach specjalistycznych
STOMATOLOGIA– 2011 r. ETAT SPECJALISTYCZNY w roku 2011 1 etat w zakresach specjalistycznych 1 etat = pkt /rok

21 STOMATOLOGIA– 2011 r. DOPŁATY do świadczeń stomatologicznych
Podstawy prawne: DOPŁATY do świadczeń stomatologicznych udzielonych z użyciem materiału ponadstandardowego w roku 2011 NIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ !!!

22 STOMATOLOGIA– 2011 r. PROŚBA:
W związku z przygotowaniem ofert uprzejmie prosimy o: - dołączenie wymaganego kompletu dokumentów formalno prawnych do każdej składanej oferty; - uzupełnienie danych o podwykonawcach, w tym dołączenie kopii umów z klauzulą o poddaniu się kontroli. W przypadku samodzielnego wykonywania danego świadczenia (np. zdjęć RTG) należy dołączyć oświadczenie - zwrócenie uwagi na zawarte w ofercie dane o personelu – celem uniknięcia tzw. konfliktu personelu.

23 STOMATOLOGIA– 2011 r. Sekcja POZ, PRO, OPD, STM. Tel. (012) (179)


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google