Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym z krajów UE i EFTA
Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Kinga Dawidowicz – specjalista w Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej tel. 91/ , 91/ , 91/ Szczecin, 28 września 2010

2 Podstawy prawne - kraje UE
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (obowiązuje od ); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (obowiązuje od ); załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484). 2

3 Podstawy prawne - kraje EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein)
rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; rozporządzenie Rady EWG nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71; załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484). 3

4 Nie ma katalogu świadczeń niezbędnych
Świadczenia rzeczowe – pobyt poza państwem właściwym (tj. krajem ubezpieczenia) Ubezpieczony i członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe są uprawnieni do świadczeń niezbędnych w czasie pobytu z uwzględnieniem: charakteru tych świadczeń przewidywanego czasu pobytu – art. 19 ust. 1 rozp. 883/2004 emeryt, rencista i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń niezbędnych poza państwem właściwym – art. 27 ust. 1 rozp. 883/2004. Nie ma katalogu świadczeń niezbędnych 4

5 Świadczenia niezbędne ze wskazań medycznych udzielane są z myślą
Decyzja KA nr S 3 Świadczenia niezbędne ze wskazań medycznych udzielane są z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi ubezpieczonego do właściwego państwa członkowskiego przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania niezbędnego leczenia – art. 25 ust. 3 rozp. Nr 987/2009

6 Decyzja KA nr S 3 Świadczenia niezbędne obejmują świadczenia udzielane: w związku z chorobą przewlekłą lub już istniejącą – leczenie niezbędne nie może być interpretowane jako leczenie ograniczające się do przypadków powstałych na skutek nagłego zachorowania w związku z ciążą i narodzinami dziecka Powyższe świadczenia nie są traktowane jako niezbędne, jeżeli otrzymanie tych świadczeń jest celem pobytu w innym państwie członkowskim.

7 Sposób rozliczania kosztów – kraje UE
Rodzaj dokumentu uprawniającego Zakres świadczeń Wybór pozycji w komunikacie XML Sposób rozliczania EKUZ (EHIC) niezbędny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Certyfikat zastępujący EKUZ (REPL) E 112 planowane leczenie E 123 wypadek przy pracy Poświadczenie formularza E 106 pełny Poświadczenie formularza E 109 Poświadczenie formularza E 120 Poświadczenie formularza E 121 7

8 Sposób rozliczania kosztów – kraje EFTA
Rodzaj dokumentu uprawniającego Zakres świadczeń Wybór pozycji w komunikacie XML Sposób rozliczania EKUZ (EHIC) niezbędny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Certyfikat zastępujący EKUZ (REPL) E 112 planowane leczenie E 123 wypadek przy pracy Poświadczenie formularza E 106 pełny Poświadczenie formularza E 109 ubezpieczony zbiorcza faktura Poświadczenie formularza E 120 Poświadczenie formularza E 121 8

9 Załączniki do faktury – kraje UE
kopia lub odpis dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń: EKUZ certyfikat zastępujący EKUZ E 112 E 123 poświadczenie formularza E 106, E 109, E 120, E 121 kalkulacja kosztów rzeczywistych (w przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem). Podstawa prawna: § 19, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) 9

10 Załączniki do faktury – kraje EFTA
kopia lub odpis dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń: EKUZ certyfikat zastępujący EKUZ E 112, E 123 poświadczenie formularza E 106 kalkulacja kosztów rzeczywistych (w przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem). Podstawa prawna: § 19, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484)

11 Najczęściej pojawiające się problemy
błędny wybór kraju (załącznik 2) błędny wybór pozycji dotyczącej tytułu uprawniającego do świadczeń podwójny tytuł do ubezpieczenia nieczytelna kopia dokumentu uprawniającego do świadczeń świadczenia udzielane na rzecz dziecka do 6 miesiąca życia

12 Kod ISO i kod cyfrowy państw członkowskich EOG, w tym państw UE

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google