Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym z krajów UE i EFTA Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym z krajów UE i EFTA Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym z krajów UE i EFTA Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Kinga Dawidowicz – specjalista w Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej tel. 91/425-11-91, 91/425-11-95, 91/425-11-79 Szczecin, 28 września 2010 1

2 2 Podstawy prawne - kraje UE Podstawy prawne - kraje UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (obowiązuje od 01.05.2010); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (obowiązuje od 01.05.2010); załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484). 2

3 3 Podstawy prawne - kraje EFTA Podstawy prawne - kraje EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein) rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; rozporządzenie Rady EWG nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71; załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484). 3

4 4 Świadczenia rzeczowe – pobyt poza państwem właściwym (tj. krajem ubezpieczenia) Świadczenia rzeczowe – pobyt poza państwem właściwym (tj. krajem ubezpieczenia) Ubezpieczony i członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe są uprawnieni do świadczeń niezbędnych w czasie pobytu z uwzględnieniem: charakteru tych świadczeń przewidywanego czasu pobytu – art. 19 ust. 1 rozp. 883/2004 emeryt, rencista i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń niezbędnych poza państwem właściwym – art. 27 ust. 1 rozp. 883/2004. Nie ma katalogu świadczeń niezbędnych 4

5 5 Decyzja KA nr S 3 Świadczenia niezbędne ze wskazań medycznych udzielane są z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi ubezpieczonego do właściwego państwa członkowskiego przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania niezbędnego leczenia – art. 25 ust. 3 rozp. Nr 987/2009

6 6 Decyzja KA nr S 3 Świadczenia niezbędne obejmują świadczenia udzielane: w związku z chorobą przewlekłą lub już istniejącą – leczenie niezbędne nie może być interpretowane jako leczenie ograniczające się do przypadków powstałych na skutek nagłego zachorowania w związku z ciążą i narodzinami dziecka Powyższe świadczenia nie są traktowane jako niezbędne, jeżeli otrzymanie tych świadczeń jest celem pobytu w innym państwie członkowskim.

7 7 Sposób rozliczania kosztów – kraje UE Sposób rozliczania kosztów – kraje UE 7 Rodzaj dokumentu uprawniającego Zakres świadczeń Wybór pozycji w komunikacie XML Sposób rozliczania EKUZ (EHIC)niezbędny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Certyfikat zastępujący EKUZ (REPL) niezbędny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura E 112 planowane leczenie ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura E 123 wypadek przy pracy ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Poświadczenie formularza E 106pełny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Poświadczenie formularza E 109pełny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Poświadczenie formularza E 120pełny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Poświadczenie formularza E 121pełny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura

8 8 8 Sposób rozliczania kosztów – kraje EFTA Sposób rozliczania kosztów – kraje EFTA Rodzaj dokumentu uprawniającego Zakres świadczeń Wybór pozycji w komunikacie XML Sposób rozliczania EKUZ (EHIC)niezbędny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Certyfikat zastępujący EKUZ (REPL) niezbędny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura E 112 planowane leczenie ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura E 123 wypadek przy pracy ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Poświadczenie formularza E 106pełny ubezpieczony na podstawie przepisów o koordynacji odrębna faktura Poświadczenie formularza E 109pełnyubezpieczonyzbiorcza faktura Poświadczenie formularza E 120pełnyubezpieczonyzbiorcza faktura Poświadczenie formularza E 121pełnyubezpieczonyzbiorcza faktura

9 9 Załączniki do faktury – kraje UE kopia lub odpis dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń: o EKUZ o certyfikat zastępujący EKUZ o E 112 o E 123 o poświadczenie formularza E 106, E 109, E 120, E 121 kalkulacja kosztów rzeczywistych (w przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem). Podstawa prawna: § 19, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) 9

10 10 Załączniki do faktury – kraje EFTA kopia lub odpis dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń: o EKUZ o certyfikat zastępujący EKUZ o E 112, E 123 o poświadczenie formularza E 106 kalkulacja kosztów rzeczywistych (w przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem). Podstawa prawna: § 19, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484)

11 11 Najczęściej pojawiające się problemy błędny wybór kraju (załącznik 2) błędny wybór pozycji dotyczącej tytułu uprawniającego do świadczeń podwójny tytuł do ubezpieczenia nieczytelna kopia dokumentu uprawniającego do świadczeń świadczenia udzielane na rzecz dziecka do 6 miesiąca życia

12 Kod ISO i kod cyfrowy państw członkowskich EOG, w tym państw UE

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym z krajów UE i EFTA Edyta Malinowska - kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google