Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Lekarz rodzinny Pielęgniarka praktyki PACJENT RODZINA Lekarz specjalista Przychodnie/poradnie specjalistyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Lekarz rodzinny Pielęgniarka praktyki PACJENT RODZINA Lekarz specjalista Przychodnie/poradnie specjalistyczne."— Zapis prezentacji:

1 Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Lekarz rodzinny Pielęgniarka praktyki PACJENT RODZINA Lekarz specjalista Przychodnie/poradnie specjalistyczne Pielęgniarki/położne Inni świadczeniodawcy (np. fizjoterapeuta, rehabilitant, psycholog) Pielęgniarka/ Położna środowiskowa / rodzinna Pielęgniarka w domowej opiece długoterminowej MODEL PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2 Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania PACJENT RODZINA Pielęgniarka POZ Lekarz/pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego Położna POZ Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej Lekarz POZ Pracownik medyczny Obecny model POZ

3 AKTY PRAWNE: 1. Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz ze zm.) 4. Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 5. Zarządzenie nr 91/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

4 Model POZ oczekiwany Inni świadczeniodawcy ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz POZ PACJENT RODZINA Piel ę gniarka gabinetu zabiegowego i punktu szczepie ń (ambulatoryjna) Pielęgniarka ś rodowiskow a/ rodzinna Położna środowiskowa / rodzinna Piel ę gniarka środowiska nauczania i wychowania

5 Wymagania kwalifikacyjne: - prawo wykonywania zawodu. Obowiązkowe: -kurs EKG, szczepień ochronnych, -kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej. Zadania: Planuje i realizuje świadczenia pielęgniarskie nad osobą, rodziną, społecznością w warunkach ambulatoryjnych obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku. Pielęgniarka gabinetu zabiegowego i punktu szczepień

6 1.Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują: rozpoznaje problemy zdrowotne i potrzeby pielęgnacyjne u świadczeniobiorców, prowadzi edukację zdrowotną wykorzystując różne jej formy, monitoruje rozwój dziecka, wykonuje badania przesiewowe, wykonuje szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień, monitorowanie realizacji szczepień ochronnych, realizuje programy zdrowotne i programy w zakresie profilaktyki chorób. 2. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują: wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, Zakres realizowanych świadczeń

7 3.Świadczenia diagnostyczne obejmują: przeprowadzenie wywiadu pielęgniarskiego, wykonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, ich ocena i interpretacja wykonanie EKG i jego wstępna interpretacja, wykonanie badania spirometrycznego i jego interpretacja, ocena stanu ogólnego, wstępne badanie słuchu i wzroku, wykonanie testów diagnostycznych w gabinecie zabiegowym w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonania i odczytania oznaczeń w miejscu, pobieranie materiału do badań diagnostycznych na zlecenie lekarza.

8 4.Świadczenia lecznicze obejmują: podawanie leków różnymi drogami na zlecenie lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej, zakładanie i zmiana opatrunków, cewnikowanie pęcherza, zdejmowanie szwów, wykonywanie inhalacji, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna.

9 5. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: instruktaż w zakresie ćwiczeń ogólnousprawniających 6. Zadania związane z organizacją pracy obejmują: prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z aktami normatywnymi, przygotowanie gabinetu i sprzętu, gospodarka szczepionkami, lekami, materiałami medycznymi, sprzętem, uzgadnianie terminów badań i konsultacji, działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

10 Akty prawne wymagające nowelizacji : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 października 2005r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r. Nr 214, poz. 1816), Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, 1027 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz ze zm.), Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.


Pobierz ppt "Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Lekarz rodzinny Pielęgniarka praktyki PACJENT RODZINA Lekarz specjalista Przychodnie/poradnie specjalistyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google