Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Posiedzenie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa 11 czerwca 2008 Przykłady działań z zakresu wychowania komunikacyjnego w krajach Unii Europejskiej Maria Dąbrowska-Loranc Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut Transportu Samochodowego

2 Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie brd
wszystkie kraje UE kto odpowiada kto finansuje kto realizuje miejsca realizacji

3 Francja edukacja brd obowiązkowa (od 1950 r.) w szkołach podstawowych i średnich programy nauczania opracowywane są centralnie (treści z zakresu brd są realizowane na różnych przedmiotach) współpraca szkoła-instytut centralny dla dzieci lat możliwość nauki jazdy na rowerze (organizuje szkoła niezależnie od zajęć lekcyjnych) i otrzymania „karty rowerowej” po zdaniu egzaminu w rzeczywistym ruchu drogowym

4 Holandia edukacja brd obowiązkowa w szkołach
programy nauczania opracowywane lokalnie współpraca z rodzicami (przedstawiciel rady rodziców ds. brd) współpraca z władzami lokalnymi, stowarzyszeniami

5 Austria 3-6 lat: dziecięce kluby brd dobrowolne
6-18 lat: edukacja brd obowiązkowa w szkołach w ramach przedmiotu żyć bezpiecznie Materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów finansowane centralnie KFV określa programy nauczania, podręczniki

6 Finlandia edukacja brd dzieci obowiązkowa (od 1930 r.)
wychowanie komunikacyjne włączone w system wychowania zdrowotnego programy opracowywane lokalnie współpraca szkoła – rodzice - władze lokalne dofinansowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe

7 Wielka Brytania edukacja komunikacyjna jest obowiązkowa (od 1974 r.)
władze centralne określają minimum programowe władze lokalne: określają programy i zakres nauczania zapewniają środki finansowe na realizację programów współpraca: szkoła – rodzice – władza lokalna

8 ROSE 25 Zamawiany Projekt Komisji Europejskiej
Dobre praktyki w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ROSE 25 Czas realizacji:

9 Cele projektu ROSE 25 zebranie informacji o realizacji działań z zakresu wychowania komunikacyjnego podejmowanych w poszczególnych krajach wybór najlepszych praktyk edukacyjnych sporządzenie europejskiego poradnika zawierającego opis najlepszych z tych działań przedstawienie wytycznych odnośnie skutecznych praktyk wychowania komunikacyjnego w UE

10 Założenia projektu Grupy celowe edukacji:
ROSE 25 Założenia projektu Grupy celowe edukacji: dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia rodzice dzieci młodszych realizatorzy wychowania komunikacyjnego

11 Założenia projektu Rozpatrywane działania:
ROSE 25 Założenia projektu Rozpatrywane działania: przeprowadzane w szkole i poza szkołą (bez szkoleń na kartę rowerową, motorowerową etc.) media Internet TV/radio środki dydaktyczne

12 Założenia projektu KLASYFIKACJA DZIAŁAŃ
ROSE 25 Założenia projektu KLASYFIKACJA DZIAŁAŃ Działania do uczestników ruchu piesi rowerzyści motorowerzyści przyszli kierowcy pasażerowie transportu publicznego pasażerowie autobusów szkolnych desko-, łyżwo-rolkarze Działania na postawy uczestników ruchu praca w różnych grupach

13 Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie brd:
ROSE 25 W N I O S K I Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie brd: jest zagrożona marginalizacją i rutyną wymaga koordynacji na różnych poziomach wymaga stałej ewaluacji i kontroli jakości wymaga standaryzacji

14 Wg ekspertów dobra praktyka powinna:
zawierać elementy teoretyczne i praktyczne skupiać się na wiedzy, umiejętnościach i kształtowaniu postaw uczestników ruchu drogowego być atrakcyjna i nowatorska dla grupy docelowej, wzbudzać zainteresowanie oraz mieć ciekawą formę mieścić się w systemie szkolnym w szerokim kontekście opierać się na współpracy grup osób i instytucji być łatwa do powtórzenia przez innych realizatorów być nowatorska mieć właściwy dobór treści, poprawność instrukcji zawierać treści sformułowane w sposób przystępny dla realizatorów i grupy docelowej być realizowana w odpowiednim miejscu i czasie oraz przy możliwie niewielkich nakładach finansowych

15 Przykłady dobrych praktyk

16 PIESI

17 Działalność „strażników szkolnych” w różnych krajach
Austria – dorośli strażnicy – od lat 60-tych, uczniowskie patrole od r. Belgia – 1987r. – „uprawniony strażnik” – osoba dorosła; dopuszcza się możliwość działania uczniowskich patroli. Dania – od lat 50-tych dorośli strażnicy, funkcjonują też uczniowskie patrole. Holandia – od 1947r. strażnikami byli chłopcy, potem dziewczynki, następnie dorośli. Niemcy – od 1953r. uczniowskie patrole. Szwajcaria – od 1952r. _ pomocnicy ruchu drogowego – uczniowie i dorośli Wielka Brytania – od 1953r. – uczniowskie. patrole

18

19 Dobre praktyki Program Kerbcraft – Wielka Brytania
Cel: bezpieczne zachowania pieszych Zasięg: działania ogólnokrajowe Grupy celowe dzieci 5 – 7 lat rodzice społeczności lokalne

20 Program Kerbcraft CELE PROGRAMU DZIECI RODZICE
rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc na drogach kształtowanie odpowiednich zachowań pieszych uświadamianie ryzyka nawet w miejscach „bezpiecznych” RODZICE nauczanie rodziców jak przekazywać dzieciom zasady brd

21 REALIZATORZY PROGRAMU
Program Kerbcraft REALIZATORZY PROGRAMU lokalni urzędnicy brd odpowiedzialni za akcję, szkolą rodziców trenerów rodzice – trenerzy pracują z dziećmi w małych grupach w wyznaczonym obszarze nauczyciel koordynujący współpracuje z władzami lokalnymi i rodzicami

22 Program Kerbcraft REALIZACJA PROGRAMU dzieci (grupy 3 osobowe) trener
3 moduł moduł (4 – 6 sesji) sesja (30 minut) rozmowa o zasadach brd rozpoznawanie miejsc niebezpiecznych przechodzenie z trenerem sprawdzanie nowych umiejętności dzieci

23 ROWERZYŚCI

24 Bezpieczny Rower dobra praktyka ze Słowenii.
GRUPA CELOWA - dzieci w wieku lat, ich rodzice. ZASIĘG - ogólnokrajowy. CELE - promowanie rowerów wyposażonych w akcesoria brd oraz sprawnych technicznie. ZADANIE - nauka właściwej konserwacji rowerów, przeprowadzenie prostych napraw oraz uświadomienie jak ważne dla bezpieczeństwa jest jego sprawne wyposażenie. CZAS - jeden raz w roku, najczęściej wiosną. MIEJSCE – szkoła DZIAŁANIA - sprawdzenie roweru przez inspektorów technicznych. ORGANIZATORZY - szkoła, władze lokalne i policja.

25 Rowery, które pomyślnie przechodzą kontrolę otrzymują naklejkę Bezpieczny Rower. Każdego roku naklejka ma inny kolor i jest ważna tylko tego roku. W roku następnym, aby ją otrzymać trzeba poddać rower kolejnej kontroli. Jeśli rower nie spełnia wymagań, rodzice dziecka są informowani o usterkach i o konieczności ich naprawy. Następnie rower poddawany jest kolejnej kontroli. Akcja jest łatwa do realizacji Program nie jest realizowany w ramach żadnego szkolnego przedmiotu, choć jest przez te szkoły podejmowany. Badanie rowerów w miejscowych szkołach jest corocznym wydarzeniem; do szkół zapraszani są rodzice, miejscowe władze i przedstawiciele policji. Akcja jest łatwa do powtórzenia, a jej przeprowadzenie jest tanie.

26 PASAŻEROWIE SAMOCHODÓW

27 KAMPANIA EUCHIRES W EUROPIE
realizowana w latach jednocześnie w kilkunastu krajach UE wspólny element kampanii: gadżet – zabawka – pancernik cel – bezpieczne przewożenie dzieci w pojazdach - wychowanie młodego uczestnika ruchu jako obywatela Unii Europejskiej EUCHIRES - European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems

28 KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH
KAMPANIA W POLSCE KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH

29 Instytut Transportu Samochodowego Komisja Europejska
NADAWCY KAMPANII: Organizatorzy: Instytut Transportu Samochodowego Komisja Europejska Instytucje wspierające Ministerstwo Edukacji Policja oraz Rejonowe Komendy Policji Władze lokalne Szkoły

30 TV spot – „PANCERNIK” (kino, radio)
Pancernik pokazuje prawidłowy sposób zapinania dziecka na tylnym siedzeniu samochodu: najpierw z zewnątrz, potem sam siada na podwyższeniu obok dziecka, które siedzi już przypięte w foteliku. Pancernik demonstruje na sobie sposób właściwego przypinania, śpiewając piosenkę na melodię „Czterech Pancernych”. Siedzimy spokojnie, podziwiamy świat I jest bardzo fajnie siedzieć sobie tak do wozu wchodzimy, w siodełku siadamy, zapinamy pas, W klubie pancernika Jeździsz w fotelikach, A nie jeździsz bez.

31 PRODUKTY KAMPANII Ulotki – Gry planszowe

32 Naklejka w miesięczniku DZIECKO
PRODUKTY KAMPANII Naklejka w miesięczniku DZIECKO Internet (materiały dla dzieci, rodziców, nauczycieli, dziennikarzy, linki do innych kampanii)

33 MATERIAŁY EDUKACYJNE Klubu pancernika
Scenariusz zajęć do realizacji w przedszkolach Scenariusz zajęć do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej Scenariusz zajęć do realizacji w klasach IV – VI szkoły podstawowej

34 AKCJE LOKALNE w ramach Klubu pancernika
Kontrola przewożenia dzieci pod szkołami Obserwacja sposobu dojścia dzieci z samochodu do budynku szkoły Przeprowadzenie ankiet Analiza sytuacji Przedstawienie wyników Organizatorzy: szkoła, władze lokalne, policja, dzieci starsze,

35 PASAŻEROWIE AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

36 Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły
VII Ramowy Program Badań Unii Europejskiej Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły SAFEWAY2SCHOOL

37 PROJEKT SAFEWAY2SCHOOL
Cel: opracowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły Metoda: wykorzystanie technologii its, planowanie tras, lokalizacja, systemy pokładowe w autobusach Zadania: zaprojektowanie monitoringu bezpiecznej drogi do szkoły, pilotaż Wynik: zalecenia i wytyczne wprowadzające metody organizacji i monitoringu bezpiecznej drogi do szkoły w życie

38 Edukacja na rzecz BRD, aby była skuteczna musi
mieć charakter długofalowy odbywać się przy współpracy wielu środowisk - szkół, rodziców, władz lokalnych, policji, urzędników BRD itd. mieć charakter praktyczny i odbywać się w rzeczywistym ruchu drogowym mieć charakter prewencyjny być poddawane ewaluacji RZESZÓW maja 2007 r.

39 Dziękuję za uwagę cbr@its.waw.pl


Pobierz ppt "Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google