Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował J. Stryjkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował J. Stryjkowski"— Zapis prezentacji:

1 Opracował J. Stryjkowski
Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego oraz aspekty dydaktyczno –metodyczne realizacji programu wojewódzkiego Opracował J. Stryjkowski Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

2 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Miarą efektywności szkoły jest nie to, co uczeń wie, ale jak się zachowuje w życiu (J. Szczepański) Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

3 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
wychowanie, w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup. encyklopedia PWN Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

4 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
wychowanie komunikacyjne, część procesu wychowania, której zadaniem jest przygotowanie człowieka do uczestniczenia w ruchu drogowym. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

5 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Zadania szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego stworzenie warunków do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej przez uczniów, dzięki współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców posiadającymi certyfikat usług w polskim systemie jakości, pedagogizacja rodziców w zakresie brd oraz współpraca z nimi przy organizacji i prowadzeniu różnych przedsięwzięć na rzecz brd, współpraca z władzami samorządowymi, społecznością lokalną oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz brd. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

6 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
organizowanie i inspirowanie pracy wychowawców oraz wspieranie i koordynacja oddziaływań wychowawczych szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego, wychowania obywatelskiego oraz wychowania na rzecz środowiska naturalnego i zdrowia; organizowanie i inspirowanie pracy nauczycieli różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych, w ramach których realizowane są treści z zakresu brd. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

7 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
koordynowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie brd i organizowanie różnych form doskonalenia; inspirowanie i koordynowanie działań uczniów na rzecz brd; ocena przydatności materiałów dydaktycznych oraz efektywności działań w których uczestniczy szkoła; Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

8 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
diagnoza jakości pracy szkoły w zakresie brd; inspirowanie, organizowanie i koordynowanie zajęć prowadzonych dla rodziców w ramach pedagogizacji i współpracy; inspirowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz brd. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

9 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego 1. Kompetencje specjalistyczne (wiedza i umiejętności): tj. m.in. znajomość stanu i głównych problemów brd, programów i inicjatyw poprawy brd, wyników ich działań, umiejętność wyszukiwania i analizowania danych, tworzenia zestawień, wykresów itp.. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

10 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego c.d. 2. Kompetencje pedagogiczne i organizacyjne: tj. m.in. umiejętność tworzenia i ewaluacji programów i materiałów edukacyjnych z zakresu brd, stosowania skutecznych form, metod i środków nauczania i wychowania, kierowania procesami grupowymi, planowania w obszarze WDN itp.. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

11 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego c.d. 3. Kompetencje psychologiczne: tj. m.in. umiejętność komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, kontrolowania poziomu stresu, zwalczania błędnych poglądów itp.. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

12 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Warunki uzyskania kompetencji przez koordynatorów wychowania komunikacyjnego chęć bycia koordynatorem; odbycie szkolenia lub cyklu szkoleń przy wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony dyrekcji szkoły i władz samorządowych; systematyczne doskonalenie oraz stały kontakt z podmiotami zajmującymi się problematyką brd. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

13 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Proponowane zamierzenia w celu realizacji fragmentu programu wojewódzkiego dotyczącego wychowania komunikacyjnego przeprowadzenie cyklu szkoleń dla koordynatorów wychowania komunikacyjnego w okresie od marca do czerwca 2008; wydanie przez PCEN numeru ,,Kwartalnika edukacyjnego” o tematyce związanej z wychowaniem komunikacyjnym; Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

14 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
c.d. zacieśnienie współpracy z instytucjami pozarządowymi w zakresie organizacji turniejów BRD dla SP i gimnazjów oraz turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych; systematyczne umieszczenie na stronach KO i PCEN informacji związanych z turniejami BRD, motoryzacyjnym oraz wychowaniem komunikacyjnym; pozyskiwanie środków na prenumeratę ,,Wychowania komunikacyjnego” dla szkół. Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

15 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego
Bibliografia: I. Leśnikowska-Matusiak, M. Dąbrowska-Loranc: Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży - poradnik dydaktyczny ITS: Materiały szkoleniowe dla wykładowców nauczycieli wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach Czasopismo Lider Nr 10/2007 Czasopismo Wychowanie Komunikacyjne Zasoby Internetu Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

16 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Prosimy o przesyłanie przykładów dobrej praktyki na adres PCEN lub bezpośrednio na mój adres owy: Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie


Pobierz ppt "Opracował J. Stryjkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google