Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 1 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego oraz aspekty dydaktyczno –metodyczne realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 1 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego oraz aspekty dydaktyczno –metodyczne realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 1 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego oraz aspekty dydaktyczno –metodyczne realizacji programu wojewódzkiego Opracował J. Stryjkowski

2 2 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Miarą efektywności szkoły jest nie to, co uczeń wie, ale jak się zachowuje w życiu Miarą efektywności szkoły jest nie to, co uczeń wie, ale jak się zachowuje w życiu (J. Szczepański)

3 3 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego wychowanie, w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup. wychowanie, w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup. encyklopedia PWN

4 4 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wychowanie komunikacyjne, część procesu wychowania, której zadaniem jest przygotowanie człowieka do uczestniczenia w ruchu drogowym. wychowanie komunikacyjne, część procesu wychowania, której zadaniem jest przygotowanie człowieka do uczestniczenia w ruchu drogowym. Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

5 5 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego Zadania szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego stworzenie warunków do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej przez uczniów, dzięki współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców posiadającymi certyfikat usług w polskim systemie jakości, stworzenie warunków do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej przez uczniów, dzięki współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców posiadającymi certyfikat usług w polskim systemie jakości, pedagogizacja rodziców w zakresie brd oraz współpraca z nimi przy organizacji i prowadzeniu różnych przedsięwzięć na rzecz brd, pedagogizacja rodziców w zakresie brd oraz współpraca z nimi przy organizacji i prowadzeniu różnych przedsięwzięć na rzecz brd, współpraca z władzami samorządowymi, społecznością lokalną oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz brd. współpraca z władzami samorządowymi, społecznością lokalną oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz brd.

6 6 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 1. organizowanie i inspirowanie pracy wychowawców oraz wspieranie i koordynacja oddziaływań wychowawczych szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego, wychowania obywatelskiego oraz wychowania na rzecz środowiska naturalnego i zdrowia; 2. organizowanie i inspirowanie pracy nauczycieli różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych, w ramach których realizowane są treści z zakresu brd. Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

7 7 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego 3. koordynowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie brd i organizowanie różnych form doskonalenia; 4. inspirowanie i koordynowanie działań uczniów na rzecz brd; 5. ocena przydatności materiałów dydaktycznych oraz efektywności działań w których uczestniczy szkoła;

8 8 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego 6. diagnoza jakości pracy szkoły w zakresie brd; 7. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie zajęć prowadzonych dla rodziców w ramach pedagogizacji i współpracy; 8. inspirowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz brd.

9 9 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego 1. Kompetencje specjalistyczne (wiedza i umiejętności): tj. m.in. znajomość stanu i głównych problemów brd, programów i inicjatyw poprawy brd, wyników ich działań, umiejętność wyszukiwania i analizowania danych, tworzenia zestawień, wykresów itp.. tj. m.in. znajomość stanu i głównych problemów brd, programów i inicjatyw poprawy brd, wyników ich działań, umiejętność wyszukiwania i analizowania danych, tworzenia zestawień, wykresów itp.. Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

10 10 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego c.d. 2. Kompetencje pedagogiczne i organizacyjne: tj. m.in. umiejętność tworzenia i ewaluacji programów i materiałów edukacyjnych z zakresu brd, stosowania skutecznych form, metod i środków nauczania i wychowania, kierowania procesami grupowymi, planowania w obszarze WDN itp.. tj. m.in. umiejętność tworzenia i ewaluacji programów i materiałów edukacyjnych z zakresu brd, stosowania skutecznych form, metod i środków nauczania i wychowania, kierowania procesami grupowymi, planowania w obszarze WDN itp.. Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

11 11 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego c.d. 3. Kompetencje psychologiczne: tj. m.in. umiejętność komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, kontrolowania poziomu stresu, zwalczania błędnych poglądów itp.. tj. m.in. umiejętność komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, kontrolowania poziomu stresu, zwalczania błędnych poglądów itp.. Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

12 12 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego Warunki uzyskania kompetencji przez koordynatorów wychowania komunikacyjnego chęć bycia koordynatorem; chęć bycia koordynatorem; odbycie szkolenia lub cyklu szkoleń przy wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony dyrekcji szkoły i władz samorządowych; odbycie szkolenia lub cyklu szkoleń przy wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony dyrekcji szkoły i władz samorządowych; systematyczne doskonalenie oraz stały kontakt z podmiotami zajmującymi się problematyką brd. systematyczne doskonalenie oraz stały kontakt z podmiotami zajmującymi się problematyką brd.

13 13 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Proponowane zamierzenia w celu realizacji fragmentu programu wojewódzkiego dotyczącego wychowania komunikacyjnego Proponowane zamierzenia w celu realizacji fragmentu programu wojewódzkiego dotyczącego wychowania komunikacyjnego 1. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla koordynatorów wychowania komunikacyjnego w okresie od marca do czerwca 2008; 2. wydanie przez PCEN numeru,,Kwartalnika edukacyjnego o tematyce związanej z wychowaniem komunikacyjnym; Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

14 14 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie c.d. c.d. 3. zacieśnienie współpracy z instytucjami pozarządowymi w zakresie organizacji turniejów BRD dla SP i gimnazjów oraz turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych; 4. systematyczne umieszczenie na stronach KO i PCEN informacji związanych z turniejami BRD, motoryzacyjnym oraz wychowaniem komunikacyjnym; 5. pozyskiwanie środków na prenumeratę,,Wychowania komunikacyjnego dla szkół. Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego

15 15 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego Bibliografia: 1. 1. I. Leśnikowska-Matusiak, M. Dąbrowska-Loranc: Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży - poradnik dydaktyczny 2. 2. ITS: Materiały szkoleniowe dla wykładowców nauczycieli wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. 3. Czasopismo Lider Nr 10/2007 4. 4. Czasopismo Wychowanie Komunikacyjne 5. 5. Zasoby Internetu

16 16 Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Prosimy o przesyłanie przykładów dobrej praktyki na adres PCEN lub bezpośrednio na mój adres e-mailowy: jstryjkowski@pcen.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 1 Rola i zadania koordynatora wychowania komunikacyjnego oraz aspekty dydaktyczno –metodyczne realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google