Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raporty Postępów Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raporty Postępów Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Raporty Postępów Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius Raporty Postępów

2 Wyniki oceny raportów postępów Raport postępów
Załącznik V do Umowy Finansowej (Artykuł I.7 - Monitoring, Ewaluacja i Kontrola) Obowiązek przesłania wersji polskiej pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną dotyczył wszystkich koordynatorów projektu oraz partnerów, którzy rozpoczęli realizację projektu w roku 2009. Termin przysłania raportu - 30 czerwca 2010 Raport przesłany został przez szkoły, które otrzymały dofinansowanie w 2009 roku. PROGRAM COMENIUS

3 Wyniki oceny raportów postępów
Liczba wszystkich raportów - 422 Nadesłane raporty - 422 Ocenione raporty - 421 Nieocenione raporty – 1* * powód: źle wypełniony raport/ konieczność nadesłania dodatkowych dokumentów

4 Wyniki oceny raportów postępów
Skala ocen raportów postępu: - zadowalająca - 25 – dobra – bardzo dobra – 228 – przykład dobrej praktyki – 60 Raporty wyznaczone do: - wizyty monitorującej – 1* *powód: podanie w raporcie postępów błędnej liczby mobilności/podejmowane działania nie w pełni odzwierciedlają założenia projektu

5 Wyniki oceny raportów postępów
Wybrane powody, dla których projekt został oceniony jako Dobra Praktyka: Wiele różnorodnych produktów, np.: ciekawa maskotka projektu, prezentacje multimedialne, założenie szkolnego radia internetowego Aktywne uczestnictwo uczniów: tworzenie gier, filmów na temat historii regionu, opracowanie tras turystycznych samodzielne skomponowanie hymnu projektu przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych lekcji dla rówieśników

6 Wyniki oceny Raportów postępu
Aktywność zarówno uczniów jak i nauczycieli (job shadowing) Bieżąca ewaluacja projektu Bardzo dobra współpraca między nauczycielami i rodzicami podczas trwania projektu Bliska współpraca ze środowiskiem lokalnym (mediami, muzeum, władzami lokalnymi) Praca z młodzieżą przy wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania, np. e-learningu Projekt silnie zintegrowany z programem nauczania, uzupełniający i pogłębiający działania realizowane w ramach zajęć szkolnych

7 Runda selekcyjna 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Runda selekcyjna 2011

8 Partnerskich Projektów Szkół w 2011 roku
Narodowe priorytety administracyjne dla Partnerskich Projektów Szkół w 2011 roku Jedna szkoła/placówka może złożyć maksymalnie jeden wniosek W jednym projekcie może uczestniczyć maksymalnie jedna szkoła/placówka 3. Jedna szkoła/placówka polska może realizować jeden projekt w tym samym czasie. Jeżeli polska szkoła/placówka realizuje projekt, kolejny wniosek może złożyć wyłącznie w drugim roku realizacji projektu, w innym przypadku będzie on odrzucony formalnie. PROGRAM COMENIUS

9 PARTNERSKIE PROJEKTY COMENIUS Wysokość dofinansowania - rok 2011
Kwota dofinansowania została określona na podstawie minimalnej liczby mobilności, jakie beneficjent zamierza zrealizować w okresie trwania umowy. Partnerstwa Wielostronne 8 tys. EUR dla projektów z obowiązkową liczbą wyjazdów równą 4 10 tys. EUR dla projektów z obowiązkową liczbą wyjazdów równą 8 15 tys. EUR dla projektów z obowiązkową liczbą wyjazdów równą 12 20 tys. EUR dla projektów z obowiązkową liczbą wyjazdów równą 24 Partnerstwa Dwustronne zawierającą jednorazową/ co najmniej 10 uczniów/wymianę klas zawierającą jednorazową/ co najmniej 20 uczniów/wymianę klas


Pobierz ppt "Raporty Postępów Program Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google