Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki dopuszczenia motorowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki dopuszczenia motorowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym."— Zapis prezentacji:

1 Warunki dopuszczenia motorowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym.
mgr inż. Ewa Lorek

2 Motorowerem mogą kierować osoby, które ukończyły 13 lat
Motorowerem mogą kierować osoby, które ukończyły 13 lat. Dokumentem uprawniającym do kierowania tym pojazdem przez osoby od 13 do 18 roku życia jest karta motorowerowa. Kartę taka może uzyskać osoba, która wykazała się odpowiednia wiedzą i umiejętnościami, czyli zdała egzaminy teoretyczny i praktyczny. Sprawdzenia kwalifikacji może dokonać wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, uczący wychowania komunikacyjnego, policjant oraz posiadający specjalne przeszkolenie egzaminator.

3 Przebieg egzaminu na kartę motorowerową
Egzamin na kartę motorowerową składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny polega na sprawdzeniu wiedzy z zakresu znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Do egzaminu praktycznego można przystąpić po uzyskaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej. Przebiega on na przygotowanym do tego placu, na którym są sprawdzane umiejętności jazdy na motorowerze: - poruszanie się po wyznaczonym pasie ruchu, - zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu, korzystanie ze świateł pojazdu. Egzaminator sprawdza również, czy zdający prawidłowo przygotowuje się do jazdy, prawidłowo posługuje się sprzęgłem, hamulcem i gazem.

4 Wzór karty motorowerowej

5 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie następujące dokumenty : dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; - dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia. Motorower musi być zarejestrowany w Wydziale Komunikacji właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

6 Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie:
Stwierdzenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu szczególności po wypadku drogowy, w którym zostały uszkodzone najważniejsze elementy konstrukcji pojazdu; stwierdzenia, iż pojazd zagraża porządkowi ruchu; narusza wymagania ochrony środowiska; stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie; zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność; uzasadnionego podejrzenia o przerobieniu dowodu rejestracyjnego; stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

7 Przed wyruszeniem w trasę zawsze sprawdzaj, czy twój pojazd posiada:
dostateczną ilość paliwa, prawidłowy poziom oleju, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy, sprawne światła, prawidłowy stan ogumienia, właściwie ustawione lusterka, prawidłowo pracujący silnik.

8 QUIZ

9 Gr. A Która z niżej wymienionych osób przeprowadza egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę motorowerową? policjant, nauczyciel wychowania komunikacyjnego, dyrektor szkoły.

10 Gr. B Które z wymienionych dokumentów musi posiadać przy sobie motorowerzysta, aby móc prowadzić motorower? dowód rejestracyjny, kartę motorowerową, - OC.

11 Gr. A 2. Czy uczeń może przystąpić do egz. praktycznego, jeżeli nie zdał egzaminu teoretycznego?

12 Gr. B 2. W którym z wymienionych organów musi być zarejestrowany motorower: Urząd Miasta Krakowa; Wydział Komunikacji; Urząd Marszałkowski.

13 Gr. A 3. Które informacje znajdują się na karcie motorowerowej:
a) pseudonim motorowerzysty, data urodzenia, zdjęcie, adres zamieszkania motorowerzysty; b) adres zamieszkania motorowerzysty, dane nauczyciela wychowania komunikacyjnego, dane szkoły; c) dane motorowerzysty, dane szkoły, zdjęcie.

14 Gr. B 3. Czy policjant ma prawo odebrać motorowerzyście dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli jest on nieczytelny?

15 Gr. A 4. Ile lat musi mieć uczeń, aby móc otrzymać kartę motorowerową?

16 Gr. B 4. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić czy pojazd posiada: dostateczną ilość paliwa, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy, nic nie trzeba sprawdzać sprawne światła.

17 Gr. A 5. Egzaminator w czasie trwania egzaminu sprawdza, czy:
a) zdający prawidłowo przygotowuje się do jazdy, b) wszystkie światła działają, c) zdający prawidłowo posługuje się sprzęgłem, hamulcem i gazem.

18 Gr. B 5. W przypadku nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, policjant ma prawo: zabrać motorower; zatrzymać motorowerzystę; zatrzymać dowód rejestracyjny.

19 Zwycięzcom serdecznie gratuluję 
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warunki dopuszczenia motorowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google