Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze surowce, z których sporz ą dzano w staropolskiej kuchni potrawy, to: ró ż ne gatunki kasz, m ą ka pszenna i ż ytnia, groch, bób, soja, olej konopny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze surowce, z których sporz ą dzano w staropolskiej kuchni potrawy, to: ró ż ne gatunki kasz, m ą ka pszenna i ż ytnia, groch, bób, soja, olej konopny,"— Zapis prezentacji:

1

2 Pierwsze surowce, z których sporz ą dzano w staropolskiej kuchni potrawy, to: ró ż ne gatunki kasz, m ą ka pszenna i ż ytnia, groch, bób, soja, olej konopny, grzyby ś wie ż e, suszone i kiszone, wieprzowina i wo ł owina (solone, w ę dzone), dziczyzna, s ł onina, ser, mas ł o, jaja. Z warzyw stosowano g ł ównie: ogórki kiszone, kapust ę, buraki, marchew, cebul ę, czosnek, rzep ę. Z owoców znano: jab ł ka, wi ś nie, czere ś nie i ś liwy.

3 W dawnej kuczni polskiej stosowano zarówno przyprawy obcego pochodzenia- pieprz, imbir, ga ł k ę i kwiat muszkato ł owy, ziele angielskie i li ś cie laurowe, go ź dziki, cynamon, szafran, papryk ę, jak i zio ł a, zbierane na naszych polach, w lasach i ogrodach. Pospolite przyprawy i zio ł a dawnej kuchni polskiej to: pietruszka, ja ł owiec, kminek, mi ę ta, rozmaryn, majeranek, sza ł wia, tymianek, lubczyk, cz ą ber, koper, chrzan, czosnek, suszone ś liwki, miód, piwo.

4 W kuchni staropolskiej jadano ma ł o zup, podawano je g ł ównie jako danie ś niadaniowe. Tradycyjne polskie zupy to: Ż ur Czernina Rosó ł Barszcz czerwony Kapu ś niak Krupnik Polewka Zupa owocowa Zupa grzybowa Zupa rybna

5

6

7 Potrawy z m ą ki by ł y bardzo popularne. Sporz ą dzano z niej kluski, ł azanki, pierogi i nale ś niki. Z kasz gotowano zupy, jadano je z mlekiem, zapiekano w piecu, kraszono s ł onin ą, przyprawiano grzybami i ś liwkami, podawano je do mi ę s, polewaj ą c je sosem.

8 Ł AZANKI Z KAPUST Ą KOTLETY Z KASZY GRYCZANEJ Z GRZYBAMI

9 Grzyby stanowi ą podstaw ę wielu da ń typowo polskich, dodawano je do ró ż nych potraw- pieczeni, bigosu, dziczyzny, ryb, drobiu, zup. Stosowano takie warzywa jak: pomidory, papryka, kalafiory, kalarepa, fasola, cebula, sa ł ata, Potraw ą cz ę sto sporz ą dzan ą, typow ą dla kuchni staropolskiej by ł bigos.

10 FASOLA PO POLSKU BIGOS STAROPOLSKI

11 Potrawy z mi ę sa charakteryzowa ł y si ę najcz ęś ciej winnym lub winno- s ł odkim smakiem, uzyskiwanym przez dodatek naturalnych kwasów, np. ż uru, serwatki oraz kwa ś nych owoców, octów piwnego i winnego

12

13 Podroby by ł y wykorzystywane w bardzo szerokim zakresie. Sporz ą dzano z nich zupy, drugie dania, dodawano do nadzie ń, farszów, pasztetów. Popularne by ł y zimne zak ą ski i dania zasadnicze.

14 W Ą TRÓBKA Z JAB Ł KAMI GALARETKA Z NÓ Ż EK

15 Drób i dzikie ptactwo zazwyczaj pieczono z ró ż nymi rodzajami nadzienia- z podrobów, kasz, owoców, kapusty, mi ę sa.

16

17 Kuchnia staropolska s ł yn ęł a z potraw rybnych. Bardzo ceniono zup ę rybn ą zaprawiono na kwa ś no octem winnym i miodem. Najstarsze sposoby sporz ą dzania potraw z ryb to pieczenie i gotowanie. Wykorzystywano nast ę puj ą ce ryby: ł ososie, jesiotry, w ę gorze, karpie, szczupaki, ś ledzie, leszcze, liny, okonie, dorsze.

18

19 Desery w kuchni staropolskiej nazywano wetami. Sporz ą dzano mleczka, galaretki, kremy, podawano owoce- jab ł ka, gruszki, ś liwki, wi ś nie, czere ś nie, jagody le ś ne, a od wieku XVII pomara ń cze, cytryny i inne owoce po ł udniowe.

20 STRUCLA MAKOWA P Ą CZKI

21 Powstanie kuchni regionalnej zwi ą zane jest z ró ż norodno ś ci ą klimatu i zró ż nicowaniem jako ś ci gleb. Z tych czynników wynika ł y mo ż liwo ś ci uprawy ró ż nych ro ś lin i hodowli ró ż nych zwierz ą t. Kuchnie poszczególnych regionów Polski ró ż ni ą si ę mi ę dzy sob ą g ł ównie rodzajem stosowanych surowców i metodami sporz ą dzania potraw.

22 Charakterystyczne dla regionu podhala ń skiego s ą potrawy z baraniny, rzadko spotykane w innych kuchniach regionalnych, oraz potrawy m ą czne. Typowe dania to: kwa ś nica, baranina duszona z jarzynami, schab po góralsku, krokiety z oscypkiem, ma ł drzyki, pra ż ucha, kluski scykane.

23

24 W regionie ś l ą skim najcz ęś ciej spo ż ywa si ę g ę ste, t ł uste zupy, sporz ą dzane na wywarach mi ę snych i potrawy mi ę sne w sosach. Cz ę sto podawane s ą ziemniaki odsma ż ane z boczkiem lub s ł onin ą z kwa ś nym mlekiem.

25

26 W regionie ma ł opolskim najbardziej popularne s ą potrawy z m ą ki, kasz i ziemniaków oraz zupy na mleku i jarzynach.

27

28 Podstaw ą kuchni tego regionu s ą potrawy z ziemniaków i m ą ki. Mi ę sa i ryby jada si ę mniej. Do najbardziej znanych da ń tego regionu nale żą : zupa z ziemniaków zwana ś lepe ryby oraz kaczka z pyzami dro ż d ż owymi i modr ą kapust ą.

29

30 Podstaw ą kuchni mazowieckiej s ą : owoce ś wie ż e i przetworzone, stosowane do wypieku ciast i do pieczeni mi ę snych. Z tego regionu pochodzi zupa pomidorowa.

31

32 Region warmi ń sko-mazurski charakteryzuje si ę bogactwem potraw z ryb i ziemniaków.

33

34 Podstaw ą kuchni regionu pomorskiego s ą ryby, które gotowano, pra ż ono, w ę dzono i suszono.

35 KISZKA KASZUBSKA RYBA PO TORU Ń SKU

36 PRZYGOTOWA Ł Y: MAGDALENA PIOCH I MONIKA BRYLOWSKA KLASA II ZSZB


Pobierz ppt "Pierwsze surowce, z których sporz ą dzano w staropolskiej kuchni potrawy, to: ró ż ne gatunki kasz, m ą ka pszenna i ż ytnia, groch, bób, soja, olej konopny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google