Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turcja 20-27.09.2013r.. Było to czwarte spotkanie w ramach projektu Comenius. Wzi ę li w nim udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z pi ę ciu szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turcja 20-27.09.2013r.. Było to czwarte spotkanie w ramach projektu Comenius. Wzi ę li w nim udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z pi ę ciu szkół."— Zapis prezentacji:

1 Turcja 20-27.09.2013r.

2 Było to czwarte spotkanie w ramach projektu Comenius. Wzi ę li w nim udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z pi ę ciu szkół partnerskich. Bardzo atrakcyjnym punktem programu było zwiedzenie samego miasta, jego muzeów, meczetów i innych historycznych budowli. Uczestnicy zwiedzili te ż staro ż ytne miasto Sille, przepi ę kn ą Kapadocj ę i Çatalhöyük. Uczniowie polscy i tureccy nawi ą zali bardzo ś cisłe i przyjacielskie kontakty.

3

4

5 Grupa nauczycieli

6 Przyjaciele z Turcji.

7 Tradycyjny taniec ły ż ek- kasik oyunu, wykonywany przy d ź wi ę kach uderze ń drewnianych ły ż ek. Mo ż na go podziwia ć w regionie poło ż onym pomi ę dzy miejscowo ś ciami Konya i Silifke.

8 Wielki kanion, poło ż ony nieopodal miejscowo ś ci Ihlara, o długo ś ci 16 kilometrów, wzdłu ż górskiego potoku. W stromych ś cianach kanionu wykute s ą liczne ko ś cioły i staro ż ytne mieszkania.

9 Derwisze-tancerze w białych płaszczach, którzy mog ą ta ń czy ć kr ę c ą c si ę wkoło nawet przez 2 godziny, nale żą do muzułma ń skiego bractwa religijnego o charakterze mistycznym.

10 Tradycyjne potrawy. Najpopularniejsze s ą : meze – przystawki podawane z alkoholami, börek – rodzaj pierogów z ciasta z farszem mi ę snym, serowym lub warzywnym, dolma – warzywa z farszem lub li ś cie winogron w które zawija si ę ry ż z mi ę sem, köfte – gotowane lub pieczone mi ę so.

11 Kapadocja, rozci ą ga si ę tam cudowny krajobraz pochodzenia wulkanicznego. Oprócz dzieł natury w Kapadocji mo ż emy podziwia ć działalno ść człowieka, który w mi ę kkiej skale wydr ąż ył domy, tunele, chrze ś cija ń skie ko ś cioły oraz rozbudowane podziemne miasta.

12 Na tureckim bazarze mo ż na znale źć bogactwo niedrogich warzyw i owoców, ryb i innych artykułów ż ywno ś ciowych, a tak ż e ubrania, buty i artykuły gospodarstwa domowego.

13 Çatalhöyük- stanowisko archeologiczne w Anatolii. Jest najwi ę kszym i najstaranniej przebadanym o ś rodkiem neolitu ceramicznego Anatolii na płaskowy ż u Konya. Uznaje si ę je za najwi ę ksze znane stanowisko bliskowschodnie z tego okresu.

14

15

16

17 Uczestnicy projektu z naszej szkoły i koordynatorka spotkania w Turcji.

18 Zako ń czenie projektu.


Pobierz ppt "Turcja 20-27.09.2013r.. Było to czwarte spotkanie w ramach projektu Comenius. Wzi ę li w nim udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z pi ę ciu szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google