Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

survival in cardiac arrest survivors of non-shockable rhythms”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "survival in cardiac arrest survivors of non-shockable rhythms”"— Zapis prezentacji:

1 survival in cardiac arrest survivors of non-shockable rhythms”
TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA U PACJENTÓW PO ZATRZYMANIU KRĄŻENIA W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH „Therapeutic hypothermia is associated with improved neurologic outcome and survival in cardiac arrest survivors of non-shockable rhythms” RESUSCITATION

2 STATYSTYKA - USA pozaszpitalnych zatrzymań krążenia – przeżycie 0-11% w zależności od mechanizmu NZK 1-5 przypadków NZK na 1000 hospitalizacji 19%-32% wypisanych ze szpitala po NZK ma nieodwracalne deficyty neurologiczne FAKTY 2-4 min tolerancja anoksji przez OUN następnie nieodwracalne uszkodzenie

3 Uszkodzenie OUN POWRÓT SPONTANICZNEGO KRĄŻENA REOKSYGENACJA
TOKSYCZNA KASKADA CHEMICZNA (wolne rodniki, mediatory zapalne) SYNDROM PORESUSCYTACYJNY (niekorzystne zejście)

4 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA
1950 – zmniejszenie uszkodzenia poreperfuzyjnego OUN (badania na psach) zalecana w celu zmniejszenia uszkodzenia OUN u chorych po NZK w rytmach defibrylacyjnych KLASA I (ILCOR, ERC, AHA ) Brak badań oceny skuteczności u chorych po NZK w rytmach niedefibrylacyjnych (KLASA II B)

5 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
Cel badania Ocena skuteczności terapeutycznej hipotermii w redukcji uszkodzeń OUN u chorych po NZK w mechanizmach niedefibrylacyjnych (PEA, asystolia) Metoda

6 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US POPULACJA BADANA

7 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
Kryteria włączenia do badania PEA lub asystolia mechanizm zatrzymania krążenia wiek lat GCS < 8 pkt 5-15 min początek BLS/ALS ROSC nie dłużej niż po 30 min Kryteria wykluczenia z badania brak danych co do mechanizmu NZK GCS > 8 pkt tem. błony bębenkowej poniżej 30 st. C przy przyjęciu ciąża odpowiedź słowna po ROSC przed TH MAP < 60 mmHg przez ponad 30 min po ROSC hipoksemia (SaO2 < 85%) dłużej niż 15 min po ROSC nieuleczalny chory przed NZK

8 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
Procedura tem. docelowa 32-34ºC uzyskana poprzez przetoczenie NaCl 0,9% o tem. 4ºC w czasie min pod ciśnieniem 300 mmHg uzyskanie w/w temperatury w ciągu 4 godzin po ROSC następnie podtrzymanie TH wykorzystując system chłodzenia wewnątrznaczyniowy przez 18 godzin ogrzanie do tem. 37 ºC z prędkością 0,35ºC/h temperatura mierzona sondą w odbytnicy co 15 min przez pierwszą godzinę a następnie co godzinę Ryc. ZOOL Thermogard XP system

9 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
Procedura cd. - system podtrzymania TH poprzez cewniki wprowadzone do żył centralnych monitorowany chory (BP min. co 60 min) co 6 godzin oznaczenie elektrolitów, azotu mocznikowego, kreatyniny, WBC, PLT, HgB, kwasu mlekowego, INR, gazometria krwi tętniczej Ryc. ZOOL Thermogard XP system

10 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
Ocena wyników Skala Pittsburgh (główny punkt końcowy) 1. Bez ubytku neurologicznego wynik korzystny 2. Nieznaczny ubytek neurologiczny 3. Znaczny ubytek neurologiczny 4.Śpiączka wynik niekorzystny 5. Śmierć Wypis ze szpitala (drugorzędowy punkt końcowy)

11 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
WYNIKI /52 pacjentów grupy hipotermii (29%) miało dobry stan neurologiczny w porównaniu z 6/48 chorych z grupy kontrolnej (13%) Po korekcji danych epidemiologicznych grupa poddanych hipotermii terapeutycznej miała lepsze wyniki neurologiczne niż grupa kontrolna

12 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
WYNIKI cd. 2. 20 z 52 chorych (38%) z grupy TH przeżyło do momentu wypisu ze szpitala w porównaniu z 9 z 48 chorych grupy kontrolnej (19%) – przeżycie w grupie TH było 2x większe niż w grupie kontrolnej. 3. W grupie TH mechanizm NZK (PEA, asystolia) nie wpłynął znacząco na dobry wynik neurologiczny 4. Lokalizacja NZK (wewnątrzszpitalne i pozaszpitalne) w grupie TH nie wpłynęła znacząco na dobry wynik neurologiczny lub przeżycie pacjenta do momentu wypisu ze szpitala.

13 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
WNIOSKI TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA ZWIĄZANA JEST Z POPRAWĄ ROKOWANIA DOBREGO EFEKTU NEUROLOGICZNEGO U CHORYCH PO NZK W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH

14 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US
WNIOSKI W odniesieniu do badań wcześniejszych Don‘a i wsp. oraz Odd‘a i wsp. wykazano większą skuteczność TH wewnątrznaczyniowej nad schładzaniem zewnętrznym.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "survival in cardiac arrest survivors of non-shockable rhythms”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google