Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA U PACJENTÓW PO ZATRZYMANIU KRĄŻENIA W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH Therapeutic hypothermia is associated with improved neurologic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA U PACJENTÓW PO ZATRZYMANIU KRĄŻENIA W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH Therapeutic hypothermia is associated with improved neurologic."— Zapis prezentacji:

1 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA U PACJENTÓW PO ZATRZYMANIU KRĄŻENIA W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH Therapeutic hypothermia is associated with improved neurologic outcome and survival in cardiac arrest survivors of non- shockable rhythms RESUSCITATION 11.08.2011

2 STATYSTYKA - USA 200000 pozaszpitalnych zatrzymań krążenia – przeżycie 0-11% w zależności od mechanizmu NZK 1-5 przypadków NZK na 1000 hospitalizacji 19%-32% wypisanych ze szpitala po NZK ma nieodwracalne deficyty neurologiczne FAKTY 2-4 min tolerancja anoksji przez OUN następnie nieodwracalne uszkodzenie

3 Uszkodzenie OUN POWRÓT SPONTANICZNEGO KRĄŻENA REOKSYGENACJA TOKSYCZNA KASKADA CHEMICZNA (wolne rodniki, mediatory zapalne) SYNDROM PORESUSCYTACYJNY (niekorzystne zejście)

4 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA 1950 – zmniejszenie uszkodzenia poreperfuzyjnego OUN (badania na psach) zalecana w celu zmniejszenia uszkodzenia OUN u chorych po NZK w rytmach defibrylacyjnych KLASA I (ILCOR, ERC, AHA ) Brak badań oceny skuteczności u chorych po NZK w rytmach niedefibrylacyjnych (KLASA II B)

5 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US Cel badania Ocena skuteczności terapeutycznej hipotermii w redukcji uszkodzeń OUN u chorych po NZK w mechanizmach niedefibrylacyjnych (PEA, asystolia) Metoda

6 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US POPULACJA BADANA

7 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US Kryteria włączenia do badania - PEA lub asystolia mechanizm zatrzymania krążenia - wiek 18-75 lat - GCS < 8 pkt - 5-15 min początek BLS/ALS - ROSC nie dłużej niż po 30 min Kryteria wykluczenia z badania - brak danych co do mechanizmu NZK - GCS > 8 pkt - tem. błony bębenkowej poniżej 30 st. C przy przyjęciu - ciąża - odpowiedź słowna po ROSC przed TH - MAP < 60 mmHg przez ponad 30 min po ROSC - hipoksemia (SaO 2 < 85%) dłużej niż 15 min po ROSC - nieuleczalny chory przed NZK

8 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US Procedura - tem. docelowa 32-34ºC uzyskana poprzez przetoczenie NaCl 0,9% o tem. 4ºC w czasie 20- 30 min pod ciśnieniem 300 mmHg - uzyskanie w/w temperatury w ciągu 4 godzin po ROSC - następnie podtrzymanie TH wykorzystując system chłodzenia wewnątrznaczyniowy przez 18 godzin - ogrzanie do tem. 37 ºC z prędkością 0,35ºC/h - temperatura mierzona sondą w odbytnicy co 15 min przez pierwszą godzinę a następnie co godzinę Ryc. ZOOL Thermogard XP system

9 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US Procedura cd. - system podtrzymania TH poprzez cewniki wprowadzone do żył centralnych - monitorowany chory (BP min. co 60 min) - co 6 godzin oznaczenie elektrolitów, azotu mocznikowego, kreatyniny, WBC, PLT, HgB, kwasu mlekowego, INR, gazometria krwi tętniczej Ryc. ZOOL Thermogard XP system

10 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US Ocena wyników Skala Pittsburgh (główny punkt końcowy) 1. Bez ubytku neurologicznego wynik korzystny 2. Nieznaczny ubytek neurologiczny 3. Znaczny ubytek neurologiczny 4.Śpiączka wynik niekorzystny 5. Śmierć Wypis ze szpitala (drugorzędowy punkt końcowy)

11 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US WYNIKI 1. 15/52 pacjentów grupy hipotermii (29%) miało dobry stan neurologiczny w porównaniu z 6/48 chorych z grupy kontrolnej (13%) Po korekcji danych epidemiologicznych grupa poddanych hipotermii terapeutycznej miała lepsze wyniki neurologiczne niż grupa kontrolna

12 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US WYNIKI cd. 2. 20 z 52 chorych (38%) z grupy TH przeżyło do momentu wypisu ze szpitala w porównaniu z 9 z 48 chorych grupy kontrolnej (19%) – przeżycie w grupie TH było 2x większe niż w grupie kontrolnej. 3. W grupie TH mechanizm NZK (PEA, asystolia) nie wpłynął znacząco na dobry wynik neurologiczny 4. Lokalizacja NZK (wewnątrzszpitalne i pozaszpitalne) w grupie TH nie wpłynęła znacząco na dobry wynik neurologiczny lub przeżycie pacjenta do momentu wypisu ze szpitala.

13 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US WNIOSKI TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA ZWIĄZANA JEST Z POPRAWĄ ROKOWANIA DOBREGO EFEKTU NEUROLOGICZNEGO U CHORYCH PO NZK W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH

14 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA badanie Hartford Hospital US WNIOSKI W odniesieniu do badań wcześniejszych Dona i wsp. oraz Odda i wsp. wykazano większą skuteczność TH wewnątrznaczyniowej nad schładzaniem zewnętrznym.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA U PACJENTÓW PO ZATRZYMANIU KRĄŻENIA W RYTMACH NIEDEFIBRYLACYJNYCH Therapeutic hypothermia is associated with improved neurologic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google