Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leki w NZK. 1. Rytmy do defibrylacji/nie do defibrylacji powodujące NZK 2. Odwracalne p-ny NZK 3. Energia defibrylacji w trzech kolejnych pętlach 4. Energia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leki w NZK. 1. Rytmy do defibrylacji/nie do defibrylacji powodujące NZK 2. Odwracalne p-ny NZK 3. Energia defibrylacji w trzech kolejnych pętlach 4. Energia."— Zapis prezentacji:

1 Leki w NZK

2 1. Rytmy do defibrylacji/nie do defibrylacji powodujące NZK 2. Odwracalne p-ny NZK 3. Energia defibrylacji w trzech kolejnych pętlach 4. Energia defibrylacji u dziecka w J/kg 5. Energia defibrylacji u dziecka 25kg 6. Dawka adrenaliny u dorosłego i u dziecka 25kg 7. Dawka amiodaronu u dorosłego i u dziecka

3 Zatrzymanie krążenia Uderzenie w okolicę przedsercową (jeśli są wskazania) BLS jeśli jest potrzeba Podłączenie Defibrylatora-Monitora Ocena Rytmu +/- Ocena tętna VF/VTNie-VF/VT Defibrylacja CPR 2 min W trakcie CPR Usuń potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia Jeśli nie wykonano wcześniej: Sprawdź podłączenie elektrod, przyłożenie łyżek Zabezpiecz drogi oddechowe, podaj O 2, zapewnij dostęp dożyły Podawaj adrenalinę co 2min Rozważ: amiodaron, atropinę / stymulację dwuwęglany Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia : Hipoksja Hipowolemia Hipo/hiperkalemia, zaburzenia metaboliczne Hipotermia Odma opłucnowa prężna Tamponada Zatrucia, przedawkowanie leków Zator, mechanical obstruction Uniwersalny Algorytm ALS

4 W przypadku NZK zabiegi BLS i wczesna defibrylacja stanowią priorytet wobec farmakoterapii, która ogranicza się do kilku leków. W przypadku NZK zabiegi BLS i wczesna defibrylacja stanowią priorytet wobec farmakoterapii, która ogranicza się do kilku leków.

5 TLEN Jest obowiązkowym elementem w resuscytacji. Jest obowiązkowym elementem w resuscytacji. Stosowany w wysokich stężeniach Stosowany w wysokich stężeniach (FiO2> 95%)u wszystkich pacjentów z NZK oraz po powrocie samoistnego krążenia, a także w trakcie leczenia zagrażających życiu zaburzeń rytmu.

6 Adrenalina Działanie: adrenalina działa na receptory adrenergiczne α i β, adrenalina działa na receptory adrenergiczne α i β, pobudzenie receptorów α-adrenergicznych – powoduje skurcz naczyń obwodowych, wzrost ciśnienia rozkurczowego w aorcie, co wpływa na poprawę perfuzji mózgowej i naczyń wieńcowych, pobudzenie receptorów α-adrenergicznych – powoduje skurcz naczyń obwodowych, wzrost ciśnienia rozkurczowego w aorcie, co wpływa na poprawę perfuzji mózgowej i naczyń wieńcowych, pobudzenie receptorów β1 – powoduje przyśpieszenie czynności serca i poprawę kurczliwości mięśnia sercowego, ale zwiększa to zapotrzebowanie na tlen i nasila niedokrwienie mięśnia sercowego, pobudzenie receptorów β1 – powoduje przyśpieszenie czynności serca i poprawę kurczliwości mięśnia sercowego, ale zwiększa to zapotrzebowanie na tlen i nasila niedokrwienie mięśnia sercowego, wpływ adrenaliny na β-receptory, niezależnie od działania α- receptorów poprawia krążenie mózgowe, wpływ adrenaliny na β-receptory, niezależnie od działania α- receptorów poprawia krążenie mózgowe, ma działanie arytmogenne poprzez nasilenie pobudliwości, zwłaszcza niedotlenionego i niedokrwionego mięśnia sercowego. ma działanie arytmogenne poprzez nasilenie pobudliwości, zwłaszcza niedotlenionego i niedokrwionego mięśnia sercowego.

7 Adrenalina Wskazania: NZK bez względu na jego sercowy mechanizm, NZK bez względu na jego sercowy mechanizm, odczyny anafilaktyczne, odczyny anafilaktyczne, jako drugiego rzutu we wstrząsie kardiogennym. jako drugiego rzutu we wstrząsie kardiogennym.

8 Adrenalina Dawkowanie: U dorosłych podaje się 1mg i.v. lub doszpikowo co 3-5 minut. U dorosłych podaje się 1mg i.v. lub doszpikowo co 3-5 minut. (1 amp= 1ml=0,1% czyli w rozc. 1: 1000). (1 amp= 1ml=0,1% czyli w rozc. 1: 1000). Dotchawiczno (do niedawna) – 2-3mg w 10ml wody do iniekcji. Dotchawiczno (do niedawna) – 2-3mg w 10ml wody do iniekcji. U dzieci 0,01 mg /kg m.c. (czyli w rozc. 1:10000) i.v. lub doszpikowo; zaś dotchawiczo dawka 10x większa= 0,1 mg/kg m.c. U dzieci 0,01 mg /kg m.c. (czyli w rozc. 1:10000) i.v. lub doszpikowo; zaś dotchawiczo dawka 10x większa= 0,1 mg/kg m.c. Adrenalina stosowana jest w dużych dawkach, nie odpowiadających dawkom standardowym nie poprawia odsetka przeżyć chorych. Dawki jednorazowe 5mg iv mogą przyczyniać się do wzrostu późnych powikłań po NZK i nie są aktualnie zalecane. Do spornych należy wielkość dawki optymalnej i dlatego spotyka się różne zalecenia. Nie określono najwyższej dopuszczalnej dawki adrenaliny w NZK, tzn. że należy ją podawać w powtarzających się dawkach 1mg aż do powrotu spontaniczego krążenia lub przerwania zabiegów resuscytacyjnych. Adrenalina stosowana jest w dużych dawkach, nie odpowiadających dawkom standardowym nie poprawia odsetka przeżyć chorych. Dawki jednorazowe 5mg iv mogą przyczyniać się do wzrostu późnych powikłań po NZK i nie są aktualnie zalecane. Do spornych należy wielkość dawki optymalnej i dlatego spotyka się różne zalecenia. Nie określono najwyższej dopuszczalnej dawki adrenaliny w NZK, tzn. że należy ją podawać w powtarzających się dawkach 1mg aż do powrotu spontaniczego krążenia lub przerwania zabiegów resuscytacyjnych.

9 Atropina Działanie: antagonista receptorów muskarynowych układu przywspółczulnego, pobudzających przez acetylocholinę, antagonista receptorów muskarynowych układu przywspółczulnego, pobudzających przez acetylocholinę, przyśpiesza zatokowy lub przedsionkowy ośrodek bodźcotwórczy serca, przyśpiesza zatokowy lub przedsionkowy ośrodek bodźcotwórczy serca, przyśpiesza przewodzenie przedsionkowo-komorowe. przyśpiesza przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Nie ma ostatecznych dowodów, że atropina jest skuteczna w asystolii sreca, ale rokowanie w tej formie zatrzymania krążenia jest w ogóle złe, dlatego nie potwierdziło się, by jej podanie było szkodliwe. Nie ma ostatecznych dowodów, że atropina jest skuteczna w asystolii sreca, ale rokowanie w tej formie zatrzymania krążenia jest w ogóle złe, dlatego nie potwierdziło się, by jej podanie było szkodliwe.

10 Atropina Wskazania: Do niedawna, ale już niezalecana: asystolia, asystolia, aktywność elektryczna bez tętna aktywność elektryczna bez tętna – PEA przy HR ; 60-min. – PEA przy HR ; 60-min. bradykardia zatokowa, przedsionkowa, węzłowa z zaburzoną czynnością hemodynamiczną. bradykardia zatokowa, przedsionkowa, węzłowa z zaburzoną czynnością hemodynamiczną.

11 Atropina Dawkowanie: asystolia – 3mg dożylnie w dawce jednorazowej (bolus), 6mg dotchawiczno, asystolia – 3mg dożylnie w dawce jednorazowej (bolus), 6mg dotchawiczno, PEA – z częstością zespołów QRS PEA – z częstością zespołów QRS < 60/min – 3mg dozylnie w bolusie, < 60/min – 3mg dozylnie w bolusie, Bradykardia z upośledzoną perfuzją i niskim ciśnieniem krwi – 0,5mg iv powtarzane do dawki ogólnej 3mg. Bradykardia z upośledzoną perfuzją i niskim ciśnieniem krwi – 0,5mg iv powtarzane do dawki ogólnej 3mg.

12 Atropina Dawkowanie u dzieci 0,01- 0,03mg kg m.c. Dawkowanie u dzieci 0,01- 0,03mg kg m.c. dotchawiczo dawka potrójna dotchawiczo dawka potrójna

13 Amiodaron Działanie: przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego w mięśniu komór i przedsionka serca, przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego w mięśniu komór i przedsionka serca, wydłuża odstęp Q – T, wydłuża odstęp Q – T, w przypadkach stosowania z innymi lekami wydłużającymi odstęp Q – T może wystąpić paradoksalne działanie arytmogenne amiodaronu, w przypadkach stosowania z innymi lekami wydłużającymi odstęp Q – T może wystąpić paradoksalne działanie arytmogenne amiodaronu, zdarzają się niekiedy objawy uboczne w postaci spadku ciśnienia i zwolnienia pracy serca, co leczy się podażą płynów, leków inotropowych i regulacją szybkości wlewu amiodaronu. zdarzają się niekiedy objawy uboczne w postaci spadku ciśnienia i zwolnienia pracy serca, co leczy się podażą płynów, leków inotropowych i regulacją szybkości wlewu amiodaronu.

14 Amiodaron Wskazania: odporne na defibrylację migotanie komór VF, odporne na defibrylację migotanie komór VF, częstoskurcz komorowy bez tętna VT, częstoskurcz komorowy bez tętna VT, częstoskurcz komorowy VT hemodynamicznie stabilny, częstoskurcz komorowy VT hemodynamicznie stabilny, tachyarytmie oporne na leczenie. tachyarytmie oporne na leczenie.

15 Amiodaron Dawkowanie: VF/VT bez tętna utrzymujące się po trzeciej defibrylacji – 300mg iv rozpuszczone w 20ml 5% glukozy. W przypadku konieczności można powtórzyć 150mg iv. VF/VT bez tętna utrzymujące się po trzeciej defibrylacji – 300mg iv rozpuszczone w 20ml 5% glukozy. W przypadku konieczności można powtórzyć 150mg iv. Jako zabezpieczenie przed nawrotem migotania – wlew dożylny (najkorzystniej do żyły centralnej) 900mg przez 24 godziny. Maksymalna rekomendowana przez producenta dawka – 2g na dobę. W stabilnych tachyarytmiach podajemy dawkę 150mg w 20ml 5% glukozy w ciągu 10 minut. Następnie można podać kolejne 150mg amiodaronu Jako zabezpieczenie przed nawrotem migotania – wlew dożylny (najkorzystniej do żyły centralnej) 900mg przez 24 godziny. Maksymalna rekomendowana przez producenta dawka – 2g na dobę. W stabilnych tachyarytmiach podajemy dawkę 150mg w 20ml 5% glukozy w ciągu 10 minut. Następnie można podać kolejne 150mg amiodaronu

16 UWAGA Amiodaronu nie podaje się dotchawiczo! UWAGA Amiodaronu nie podaje się dotchawiczo! U dzieci: 5 mg/kg mc U dzieci: 5 mg/kg mc


Pobierz ppt "Leki w NZK. 1. Rytmy do defibrylacji/nie do defibrylacji powodujące NZK 2. Odwracalne p-ny NZK 3. Energia defibrylacji w trzech kolejnych pętlach 4. Energia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google