Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Zastosowanie pozycji na brzuchu (prone position) w leczeniu ciężkiego uszkodzenia płuca Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Zastosowanie pozycji na brzuchu (prone position) w leczeniu ciężkiego uszkodzenia płuca Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Zastosowanie pozycji na brzuchu (prone position) w leczeniu ciężkiego uszkodzenia płuca Małgorzata Myć

2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Prone position Ułożenie pacjenta i wentylacja na brzuchu w celu poprawy oksygenacji. Metoda ta znalazła zastosowanie w leczeniu chorych z ciężkim uszkodzeniem płuca.

3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Następstwa ułożenia na brzuchu w warunkach fizjologii - układ krążenia zastój żylny, obejmujący naczynia twarzy, szyi, mózgowia. spadek powrotu żylnego, spadek rzutu i wskaźnika sercowego, wzrost oporu naczyniowego w krążeniu płucnym i systemowym, brak wpływu na średnie ciśnienie tętnicze (MAP), ciśnienie w prawym przedsionku (RAP), ciśnienie zaklinowania (PCWP).

4 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Następstwa ułożenia na brzuchu w warunkach fizjologii - układ oddechowy zmniejszenie rozmiarów płuc w wymiarze AP, a w przypadku ucisku na brzuch również wzdłuż osi długiej. Prowadzi to do spadku podatności płuc i konieczności stosowania wyższych ciśnień wdechowych, w przypadku braku ucisku na brzuch– spadek FRC mniejszy niż w pozycji na wznak i na boku, pod wpływem ciężaru trzewi spada ciśnienie w jamie brzusznej, co ułatwia fazę wdechową,

5 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Wpływ ruchomości przepony na dystrybucję wentylacji: Podczas spontanicznego oddychania - większa ruchomość zależnej od grawitacji (grzbietowej)części przepony, czemu towarzyszy lepsza wentylacja tej części płuc Podczas mechanicznej wentylacji zarówno ruchomość przepony jak i wentylacja jest lepsza w niezależnych od grawitacji (brzusznych)częściach płuc.

6 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Gradient ciśnienia transpulmonarnego w wymiarze strzałkowym powoduje: W ułożeniu na plecach - zmniejszenie regionalnej inflacji w partiach grzbietowych, Ciśnienie transpulmonarne jest niższe w grzbietowych partiach płuc a wyższe w brzusznych. W ułożeniu na brzuchu rozkład ciśnienia opłucnowego jest bardziej jednolity. Mniejszy gradient ciśnienia transpulmonarnego powoduje bardziej jednolitą regionalną inflację.

7 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Gradient ciśnienia transpulmonarnego w wymiarze strzałkowym : W pozycji na plecach część płuc pozostaje nie wentylowana z powodu niemożności przekroczenia przez ciśnienie transpulmonarne w końcu wdechu wartości niezbędnych do otwarcia dróg oddechowych. To zjawisko poprawia się w ułożeniu na brzuchu, kiedy obserwuje się mniejszą ilość zapadniętych pęcherzyków.

8 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Następstwa ułożenia na brzuchu w warunkach fizjologii - układ oddechowy Całe płuco jest perfundowane jak strefa 3 Westa.

9 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa P. Pelosi, L. DAndrea i wsp. Vertical gradient of regional lung inflation in adult respiratory distress syndrome.

10 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Następstwa ułożenia na brzuchu w ARDS ucisku zdrowych pęcherzyków przez obrzęknięte płuca, serce lepsza wentylacja grzbietowych partii płuc lepsza ewakuacja wydzieliny produkcji surfaktantu V/ Q FRC przylegania płuc do klatki piersiowej gradientu ciśnienia transpulmonarnego regionalnej inflacji zapadania się pęcherzyków VILI przecieku śródpłucnego Poprawa oksygenacji średniego ciśnienia i plateau przecieku przez foramen ovale Niewielki podatności

11 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Prone position - wskazania W naszym OIT stosujemy prone position u pacjentów wymagających wentylacji FiO 2 >0,7, PEEP>5 cm, nie reagujących poprawą utlenowania na zwiększanie FiO 2 czy PEEP.

12 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Prone position Chorego układa się na brzuchu na 2 - 12 godzin. W przypadku braku korzystnych efektów, odwraca się go z powrotem na plecy. Procedurę tę powtarza się codziennie.

13 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Prone position Obowiązuje monitorowanie parametrów hemodynamicznych, gazometrii krwi tętniczej w pozycji na plecach, po 30 min od ułożenia na brzuchu, po 120 minutach, po odwróceniu na plecy, Za korzystny efekt można uznać wzrost współczynnika PaO 2 / FIO 2 > 15% w ciągu 120 minut.

14 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Uwaga! Zmiana pozycji pacjenta w stanie krytycznym, usypianego, często zwiotczanego nie jest zabiegiem obojętnym.

15 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Powikłania prone position obrzęk twarzy, utrata dostępów naczyniowych, zastój w żołądku mogący upośledzać prowadzenie żywienia enteralnego przypadkowa ekstubacja, owrzodzenia na skórze w miejscu zwiększonego ucisku, uszkodzenia nerwów obwodowych, uszkodzenie spojówki, rogówki oka,

16 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Prone position

17 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Pozycjoner VOLLMAN

18 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Dlaczego niektórzy pacjenci bardzo dobrze i szybko odpowiadają na wentylację na brzuchu, inni zaś reagują tylko niewielką i krótkotrwałą poprawą i mają o wiele gorsze rokowanie?

19 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa M.K. l 19 zator tłuszczowy

20 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa W.P. l 30 śródmiąższowe zapalenie płuc

21 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Responders w porównaniu z grupą non-responders 2/3 pacjentów stanowi grupę responders Chorzy ci mają bardziej nasiloną hipoksję Chorzy ci mają bardziej nasiloną hiperkapnię Upłynęło mniej czasu od rozpoznania ARDS do odwrócenia na brzuch. K. M. Vollman, J. J. Bander Improved oxygenation utilizing in patients with ARDS, L. Blanch, M. Mancebo i wsp. : Short-term effects of prone position in critically ill patients with ARDS..

22 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Zastosowanie NO w inhalacji jak i ułożenie pacjentów na brzuchu zwiększa skuteczność wentylacji mechanicznej w leczeniu ARDS.

23 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Podsumowując, uważamy, że metoda prone position – odwracania chorych na brzuch - słusznie zyskuje sobie coraz powszechniejsze uznanie jako prosty sposób poprawy utlenowania krwi. Wyniki licznych prac potwierdzają nasze obserwacje, poczynione na pacjentach z ciężkim uszkodzeniem płuc o rozmaitej etiologii.

24 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa

25 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa T.R. l 24 zaczadzenie, oparzenie twarzy, dróg oddechowych


Pobierz ppt "Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Zastosowanie pozycji na brzuchu (prone position) w leczeniu ciężkiego uszkodzenia płuca Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google