Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1

2 RC (UK) Cel i zakres informacji Hipotermia Utonięcie Zatrucie Ciąża Porażenie prądem Anafilaksja Stan astmatyczny Uraz Poznanie odmienności w sposobie resuscytacji w szczególnych okolicznościach, takich jak:

3 RC (UK) Szczególne okliczności Częsta przyczyna nagłego zatrzymania krążenia wśród ludzi młodych Często możliwe zapobiegnięcie nagłemu zatrzymaniu krążenia W niektórych przypadkach konieczny dłuższy okres resuscytacji

4 RC (UK) Hipotermia Definicja: Centralna temperatura < 35 °C (termometr musi mieć odp. skalę) Płytka 32 - 35 °C Umiarkowana 30 - 32 °C Głęboka < 30 °C

5 RC (UK) Szczególnie istotne: Utonięcie Osoby starsze Małe dzieci Urazy/niektóre choroby Leki/alkohol Hipotermia

6 RC (UK) Cechy kliniczne hipotermii Tętno: wolne, nieregularne, słabo wypełnione RR: lub nieoznaczalne Źrenice:rozszerzone OUN:zaburzenia świadomości, śpiączka Pierwotna czy wtórna hipotermia?

7 RC (UK) Ostrożnie Cechy kliniczne hipotermii mogą imitować śmierć Protekcyjny wpływ na OUN Not Dead until Warm and Dead, za wyjątkiem: –obecności oczywiście śmiertelnych urazów –zamrożenia ciała w stopniu uniemożliwiającym resuscytację –oceny klinicznej przeprowadzonej w szpitalu

8 RC (UK) Drogi oddechowe i wentylacja Ciepły (40-46 °C), nawilżony, tlen w wysokim stężeniu Ostrożna intubacja zgodnie z zaleceniami algorytmu ALS Wentylacja powinna skutkować widocznym unoszeniem się klatki piersiowej

9 RC (UK) Krążenie Uwaga na bradykadię Rozważ użycie metody Dopplera Przełykowy czujnik temperatury sztywności ścian klatki piersiowej Dostęp do żył centralnych

10 RC (UK) Zaburzenia rytmu serca towarzyszące hipotermii Zwolniony rytm zatokowy Migotanie przedsionkówTemp Migotanie komór Asystolia

11 RC (UK) Krążenie Defibrylacja może być nieefektywna dopóki temp. Centralna nie wzrośnie powyżej 30°C Pozostałe zaburzenia rytmu ustępują spontanicznie wraz z ocieplaniem organizmu Efektywność działania leków jest mniejsza < 30 °C Bradykardia może być przejawem fizjologicznej reakcji na głęboką hipotermię

12 RC (UK) Ogrzewanie Usuń pacjenta z zimnego środowiska Poruszanie może wywołać zaburzenia rytmu Zapobiegaj dalszej utracie ciepła Szybki transport do szpitala Usuń zimną/mokrą odzież

13 RC (UK) Aktywne ogrzewanie Zewnętrzne Koce elektryczne Wewnętrzne Aparatura do krążenia pozaustrojowego Wentylacja ciepłym wilgotnym 0 2 Ciepłe płyny dożylne(40 ºC) Płukanie żołądka, otrzewnej, opłucnej, pęcherza moczowego Ciągła hemofiltracja żylno-żylna

14 RC (UK) Monitorowanie i ocena kliniczna Ciągłe monitorowanie hemodynamiczne Powtarzalna gazometria krwi tętniczej – nie stosuj korekcji względem temp. Elektrolity – hiperkaliemia podczas ogrzewania Testy tarczycowe (ludzie starsi)

15 RC (UK) Immersion and Submersion Głowa powyżej poziomu wody –hipotermia –niestabilność układu krążenia Głowa zanurzona w wodzie –uduszenie –hipoksja – wtórne zatrzymanie krążenia Utonięcie – zgony w przeciągu 24 godzin od zdarzenia

16 RC (UK) Decyzja o rozpoczęciu resuscytacji Pełne wyzdrowienie możliwe nawet po dłuższym okresie przebywania w wodzie Wysokie ryzyko hipotermii jeżeli temperatura wody < 25ºC Utonięcie jako następstwo ataku padaczkowego lub alkoholu?

17 RC (UK) Wydobywanie z wody Zminimalizować zagrożenie dla ratujących Rozważyć możliwość uszkodzenia rdzenia kręgowego Utrzymywać pacjenta poziomo Nie podejmować prób resuscytacji w wodzie przy braku doświadczenia

18 RC (UK) Drogi oddechowe i wentylacja Ostrożnie: możliwe uszkodzenie rdzenia kręgowego Podawaj 100% tlen Nie próbuj usuwać wody z płuc Często zdarzają się wymioty Wczesna intubacja u nieprzytomnych Wysokie ryzyko ARDS

19 RC (UK) Krążenie Uwaga na bradykardię Hypovolaemia from squeeze effect Płyny dożylne Sonda żołądkowa Słona/słodka woda bez znaczenia

20 RC (UK) Badania Gazometria krwi tętniczej Jonogram Glikemia EKG Radiogram klatki piersiowej

21 RC (UK) Jeżeli nie wystąpiło zatrzymanie krążenia rozważ wypisanie ze szpitala po 6 godzinach TYLKO jeżeli: Nie ma żadnych niepokojących objawów Prawidłowe Pa0 2 podczas wentylacji powietrzem atmosferycznym Brak odchyleń w badaniu rtg klatki piersiowej Występuje małe ryzyko późnego obrzęku płuc. Dalsze postępowanie

22 RC (UK) Zatrucia Główna przyczyna zgonów < 40 r.ż. Najczęściej są wynikiem samozatrucia w konsekwencji zażycia różnego rodzaju leków Zagrożenia przemysłowe i wojenne: – skażenia chemiczne – promieniowanie radioaktywne

23 RC (UK) Resuscytacja: drogi oddechowe Zaburzenia świadomości często skutkują: –niedrożnością dróg oddecchowych –zatrzymaniem oddechu Unikaj wentylacji usta-usta gdy: –cyjanki –siarkowodór –substancje żrące –związki fosfoorganiczne

24 RC (UK) Wentylacja Wysokie stężenia 0 2 Intubacja jeżeli pacjent nieprzytomny Gazometria krwi tętniczej Intubacja jak przy pełnym żołądku (potrzebna wykwalifikowana pomoc)

25 RC (UK) Krążenie Często hipotensja wywołana lekami Wypełnienie płynami +/- leki inotropowe Równowaga kwasowo - zasadowa Kardiowersja w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu serca

26 RC (UK) Specyficzne postępowanie Ograniczenie wchłaniania toksyn z przewodu pokarmowego – < 1 godziny – płukanie żołądka oraz węgiel lekarski Eliminacja toksyn –hemodializa –hemoperfuzja Specyficzne odtrutki

27 RC (UK) Informacje o truciznach Zakłady toksykologii AM Ośrodki Toksykologii TOXBASE ® –Edinburgh NPIS

28 RC (UK) Specyficzne odtrutki Paracetamol- N-acetylocysteina Zw. fosfoorganiczne- Atropina Cyjanki- Azotan sodu - Tiosiarczan sodu - Dicobalt edetate Digoksyna- przeciwciała Fab Opioidy- Nalokson

29 RC (UK) Dalsze postępowanie Przedłużona śpiączka może spowodować rabdomiolisę Elektrolity (K + ) oraz glikemia Gazometria krwi tętniczej Tempertura

30 RC (UK) Pytania?

31 RC (UK) Podsumowanie Szybkie i właściwe postępowanie może zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia Zaawansowane czynności resuscytacyjne wymagają modyfikacji w szczególnych przypadkach nagłego zatrzymania krążenia


Pobierz ppt "RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google