Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU NEFROPATII W CUKRZYCY TYPU 2 WYNIKI PIĘCIOLETNIEGO BADANIA PROSPEKTYWNEGO Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU NEFROPATII W CUKRZYCY TYPU 2 WYNIKI PIĘCIOLETNIEGO BADANIA PROSPEKTYWNEGO Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych,"— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU NEFROPATII W CUKRZYCY TYPU 2 WYNIKI PIĘCIOLETNIEGO BADANIA PROSPEKTYWNEGO Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej Opiekun Pracy: dr n.med. Dariusz Moczulski Kierownik: Prof. dr hab.n.med. Władysław Grzeszczak Hanna Fojcik

2 NEFROPATIA CUKRZYCOWA jest poważnym późnym powikłaniem cukrzycy zarówno typu pierwszego jak i drugiego występuje u około 30% chorych na cukrzycę jest jedną z najczęstszych przyczyn terminalnej niewydolności nerek u pacjentów dializowanych

3 CELE Ocena czynników ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu drugiego podczas pięcioletniej obserwacji

4 METODY 647 pacjentów z cukrzycą typu bez jawnego białkomoczu 57 z jawnym białkomoczem

5 U KAŻDEGO PACJENTA OZNACZONO ciśnienie tętnicze BMI poziom kreatyniny w surowicy hemoglobinę glikowaną HbA1c wiek pacjenta czas trwania cukrzycy

6 PO PIĘCIU LATACH – PONOWNA ANALIZA 647 pacjentów z cukrzycą typu bez jawnego białkomoczu 57 z jawnym białkomoczem 45 z jawnym białkomoczem

7 ANALIZA PRZEŻYCIA Model proporcjonalnego hazardu Coxa Krzywa przeżycia Kaplana-Meiera Test log-rank

8 PROTEINURIA po 5 latach obserwacji pacjenci bez białkomocz u N=545 pacjenci z białkomoczem N=45 p< BMI 29,2 4,427,9 4,1 NS ciśnienie skurczowe [mmHg] ,0001 ciśnienie rozkurczowe [mmHg] ,047 HbA1c [%] 7,8 4,38,7 1,5 NS wiek [lata] 61 8,564 8,5 0,02 czas trwania cukrzycy [lata] 7,7 6,010,8 6,4 0,0009 ANALIZA BIAŁKOMOCZU

9 KRZYWA KAPLANA-MEIERA Test log- rank p<0,0002 Bez nadciśnienia tętniczego Z nadciśnieniem tętniczym

10 ANALIZA BIAŁKOMOCZU REGRESJA PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA PROTEINURIAwykładnik beta p<95%CI BMI [1,0]0,920,040,85-0,99 wiek [1 rok]1,03NS0,98-1,07 ciśnienie skurczowe [10mmHg] 1,170,0021,06-1,3 czas trwania cukrzycy [1 rok] 1,050,021,01-1,1 HbA1c [1%]1,04NS0,99-1,1 płeć [mężczyzna]0,9NS0,48-1,7

11 Test log- rank p<0,002 ANALIZA PRZEŻYCIA KRZYWA KAPLANA-MEIERA W ZALEŻNOŚCI OD OBECNOŚCI BIAŁKOMOCZU NA POCZĄTKU BADANIA Bez białkomoczu Z białkomoczem

12 PRZEŻYCIEwykładnik beta p<95%CI BMI [1,0]0,99NS0,96-1,03 wiek [1rok]1,020,0031,01-1,04 ciśnienie skurczowe [10mmHg] 1,050,041,01-1,09 czas trwania cukrzycy [1 rok] 0,99NS0,97-1,01 HbA1c [1%]1,01NS0,98-1,04 płeć [mężczyzna]1,01NS0,76-1,3 białkomocz1,350,0031,1-1,6 ANALIZA PRZEŻYCIA REGRESJA PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA

13 WNIOSKI Skurczowe ciśnienie tętnicze było najsilniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju jawnego białkomoczu i śmiertelności u badanych pacjentów z cukrzycą typu 2 Prawidłowe leczenie nadciśnienia tętniczego może przyczynić się do zahamowania progresji nefropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 2 i do zmniejszenia śmiertelności


Pobierz ppt "CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU NEFROPATII W CUKRZYCY TYPU 2 WYNIKI PIĘCIOLETNIEGO BADANIA PROSPEKTYWNEGO Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google