Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
ALS Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof

2 Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia:
Cztery H: Hipoksja, Hipowolemia, Hipotermia, Hiper/hipokaliemia, hipokalcemia, kwasica i inne zaburzenia metaboliczne.

3 Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia:
Cztery T: Odma prężna (Tension pneumothorax), Tamponada, Toksyny, Thromboembolia (wieńcowa, płucna).

4

5

6 MECHANIZMY Migotanie komór (VF) Częstoskurcz komorowy bez tętna (VT),
Asystolia, Aktywność elektryczna bez tętna (PEA).

7 Migotanie komór

8

9

10 Częstoskurcz komorowy bez tętna

11

12

13 Asystolia

14 Aktywność elektryczna bez tętna

15 ROZPOZNANIE Utrata przytomności, Brak oddechu lub oddech „łapiący”,
Brak tętna na dużych tętnicach, Bladość lub sinica powłok skórnych.

16 POSTĘPOWANIE Potwierdź zatrzymanie krążenia (ABC),
Wezwij pomoc (z defibrylatorem), Rozpocznij RKO 30:2, Zaraz po dostarczeniu defibrylatora rozpoznaj rytm:

17 Postępowanie VF/VT bez tętna:
1 defibrylacja Defibrylator dwufazowy J, Defibrylator jednofazowy 360 J, RKO 30:2 bez ponownej oceny rytmu,

18 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Po 2 minutach RKO oceń rytm, W razie konieczności ponów defibrylację, RKO 30:2,

19 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Po 2 minutach RKO oceń rytm, Gdy VF/VT nadal się utrzymuje podaj 1 mg Adrenaliny, Wykonaj trzecie wyładowanie, Powróć do RKO,

20 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Po 2 minutach RKO oceń rytm, Jeśli VF/VT utrzymuje się, podaj 300 mg Amiodaronu. Wykonaj czwartą defibrylację, Podawaj 1 mg Adrenaliny co 3-5 min (jedna dawka na każde dwie pętle algorytmu),

21 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Powróć do RKO, Po 2 minutach RKO oceń rytm, Gdy rytm zostanie oceniony jako nie do defibrylacji, a jest uporządkowany, zbadaj tętno,

22 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Uderzenie przedsercowe: Mocne uderzenie w dolną połowę mostka z wysokości ok. 20 cm, łokciową stroną, zaciśniętej pięści. Gdy defibrylator nie jest natychmiast dostępny, Wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny, Najczęściej u pacjentów monitorowanych,

23 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Rozważ potencjalne przyczyny, Sprawdź położenie łyżek/elektrod, Zapewnij dobre przewodzenie impulsu, Zabezpiecz drożność dróg oddechowych (intubacja),

24 Postępowanie VF/VT bez tętna:
Wykonuj uciśnięcia klatki piersiowej w sposób ciągły, Wentylacja 10 oddechów/min, Zabezpiecz dostęp i.v.

25 VF/VT bez tętna – leki: Adrenalina Amiodaron
1 mg gdy po 2 wyładowaniu nadal utrzymuje się VF/VT bez tętna, Powtarzać co 3-5min. Amiodaron 300 mg po trzech wyładowaniach, Kolejna dawka mg, Wlew 900 mg/24h.

26 VF/VT bez tętna – leki: Lidokaina Magnez 1mg/kg,
Jeśli Amiodaron jest niedostępny, Nie podawać po wcześniejszym zastosowaniu amiodaronu, Magnez 4 ml 50% MgSO4 – 2g – 8 mmol *, W opornym na leczenie VF (podejrzenie hipomagnezemii), * 10 ml 20% MgSO4

27 VF/VT bez tętna – leki: Wodorowęglan sodu
Nie jest zalecany podczas pozaszpitalnych zabiegów resuscytacyjnych, po powrocie spontanicznego krążenia, Podajemy 50 mmol ZK w przebiegu hiperkaliemii, ZK w przebiegu zatrucia trójcyklicznymi antydepresantami,

28 Postępowanie PEA: RKO 30:2,
Podaj Adrenalinę zaraz po uzyskaniu dostępu i.v. Powtarzaj co 3-5 min, PEA z wolną czynnością serca (<60/min) - podaj 3 mg Atropiny, Po 2 min RKO oceń rytm,

29 Postępowanie Asystolia:
Sprawdź przyleganie elektrod, RKO 30:2, Podaj Adrenalinę zaraz po uzyskaniu dostępu i.v.powtarzaj co 3-5 min, Podaj 3 mg Atropiny, Zastosuj stymulację zewnętrzną gdy występują załamki P, Po 2 min RKO oceń rytm,

30 Pytania?

31 ?

32 Udrożnij drogi oddechowe. Sprawdź oznaki krążenia
NIE REAGUJE Udrożnij drogi oddechowe. Sprawdź oznaki krążenia RKO 30:2 do momentu podłączenia defibrylatora/monitora Oceń rytm Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna) Defibrylacja nie wskazana (PEA/asystolia) 1 Defibrylacja dwufazowa, 360 jednofazowa Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min

33


Pobierz ppt "Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof"

Podobne prezentacje


Reklamy Google