Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) OPIEKA PORESCYTACYJNA. RC (UK) Cel i zakres informacji Ważnym jest aby zrozumieć: Potrzebne jest kontynuowanie resuscytacji także po powrocie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) OPIEKA PORESCYTACYJNA. RC (UK) Cel i zakres informacji Ważnym jest aby zrozumieć: Potrzebne jest kontynuowanie resuscytacji także po powrocie."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) OPIEKA PORESCYTACYJNA

2 RC (UK) Cel i zakres informacji Ważnym jest aby zrozumieć: Potrzebne jest kontynuowanie resuscytacji także po powrocie krążenia Pacjent wymaga monitorowania i dalszych badań Jak zapewnić bezpieczny transport Jak poprawić funkcję poszczególnych narządów i układów Dalsze rokowanie

3 RC (UK) Powrót spontanicznego krążenia jest dopiero pierwszym krokiem w ciągłym procesie resuscytacji

4 RC (UK) Opieka poresuscytacyjna Cel: Normalne funkcjonowanie OUN Stabilny rytm serca Odpowiedni przepływ narządowy

5 RC (UK) Kontynuacja resuscytacji: drogi oddechowe i wentylacja Cel: zapewnienie drożności dróg oddechowych, utlenowania i wentylacji Rozważ kontynuowanie intubacji, sedacji oraz mechanicznej wentylacji u pacjentów z obniżonym stopniem świadomości Unikaj hiperwentylacji

6 RC (UK) Drogi oddechowe i wentylacja Oceń ruchy klatki piersiowej Słuchaj odgłosów oddychania Intubacja dotchawicza Otwarta/prężna odma opłucnowa Niedodma/stłuczenie płuca Obrzęk płuc

7 RC (UK) Cel: utrzymanie normalnego rytmu zatokowego i rzutu serca zapewniającego dostateczny przepływ przez ważne dla życia narządy Kontynuowanie resuscytacji: krążenie

8 RC (UK) Krążenie Tętno i ciśnienie tętnicze Przepływ obwodowy Niewydolność prawokomorowa –poszerzone żyły szyjne Niewydolność lewokomorowa –obrzęk płuc Pomiar OCŻ +/- ciśnienia w tętnicy płucnej

9 RC (UK) Kontynuacja resuscytacji: ocena neurologiczna Glasgow Coma Scale Źrenice Napięcie i ruchy kończyn Położenie ciała

10 RC (UK) Dalsza ocena Wywiad dotyczący przeszłości Stan zdrowia przed nagłym zatrzymaniem krążenia Czas pomiędzy zatrzymaniem krążenia a rozpoczęciem akcji reanimacyjnej Czas trwania resuscytacji Przyczyna zatrzymania krążenia

11 RC (UK) Dalsza ocena Monitorowanie EKG Pulsoksymetria Ciśnienie tętnicze Kapnografia Diureza Temperatura ciała

12 RC (UK) Dalsza ocena Badania Morfologia pełna Badania biochemiczne 12-odprowadzeniowe EKG Radiogram klatki piersiowej Gazometria krwi tętniczej

13 RC (UK)

14 Opieka poresuscytacyjna Radiogram klatki piersiowej Złamane żebra, odma opłucnowa, cechy zachłyśnięcia, obecność gazu pod przeponą Rurka intubacyjna Centralne wkłucie Dreny w jamie opłucnej Sonda żołądkowa Elektroda stymulatora

15 RC (UK) Gazometria krwi tętniczej Kwasica metaboliczna –niskie pH (acydemia), niedobór zasad –postępowanie zwiększenie rzutu serca (płyny +/- leki inotropowe) Kwasica oddechowa –niskie pH, wysokie PaCO 2 –postępowanie zwiększenie wentylacji

16 RC (UK) Transport pacjenta Cel: zapewnienie bezpiecznego transportu pacjenta pomiędzy miejscem resuscytacji a odpowiednim miejscem dla kontynuowania opieki (Oddziałem Intensywnej Terapii)

17 RC (UK) Uprzedzić personel oddziału docelowego Zabezpieczyć wkłucia, dreny, rurkę intubacyjną, sondę itp. Drenaż opłucnowy Monitorowanie Historia choroby Powtórna ocena przed wyruszeniem Transport pacjenta

18 RC (UK) Zapewnienie optymalnej funkcji narządów Serce Niewydolność krążenia pomimo właściwego wypełnienia łożyska naczyniowego: –zasięgnij pomocy specjalisty –leki iniotropowo dodatnie i/lub mechaniczne wspomaganie krążenia Uszkodzenie reperfuzyjne: –zaburzenia rytmu serca –ogłuszenie mięśnia sercowego

19 RC (UK) Zapewnienie optymalnej funkcji narządów Mózg Przekrwienie po niedokrwieniu Brak autoregulacji przepływu mózgowego Utrzymuj normalne ciśnienie tętnicze Kontroluj drgawki Utrzymuj normoglikemię Nie ogrzewaj pacjenta w przypadkach płytkiej hipotermii (>33°C)

20 RC (UK) Rokowanie Brak cech neurologicznych, na podstawie których można by przewidzieć dalsze rokowanie już w pierwszych godzinach po powrocie spontanicznego krążenia Poziom białka S-100 w osoczu Potencjały wywołane Za złym rokowaniem przemawiają utrzymujące się przez 3 dni: –brak reakcji źrenic na światło –brak odpowiedzi ruchowej na ból

21 RC (UK) Pytania?

22 RC (UK) Podsumowanie Powrót spontanicznego krążenia nie oznacza końca resuscytacji Jakość opieki poresuscytacyjnej ma wpływ na dalsze rokowanie Istotne jest właściwe monitorowanie, bezpieczny transport i wspomaganie funkcji narządów Rokowanie jest trudne do przewidzenia


Pobierz ppt "RC (UK) OPIEKA PORESCYTACYJNA. RC (UK) Cel i zakres informacji Ważnym jest aby zrozumieć: Potrzebne jest kontynuowanie resuscytacji także po powrocie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google