Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTRZĄS W POŁOŻNICTWIE Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTRZĄS W POŁOŻNICTWIE Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 WSTRZĄS W POŁOŻNICTWIE Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie

2 Wstrząs to ostry, złożony zespół zaburzeń krążenia powodujący niedostateczną podaż tlenu i produktów odżywczych do tkanek, powodujący ich uszkodzenie.

3 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Przyczyny wstrząsu 1.utrata krwi krążącej 2.straty płynów i elektrolitów 3.uraz, ból, operacje, oprzenia 4.reakcje anafilaktyczne, zatrucie lekami i substancjami toksycznymi 5.zaburzenia związane z uszkodzeniem pracy serca 6.stany septyczne

4 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Podział wstrząsu zależnie od przyczyny: I.Wstrząs oligowolemiczny a)krwotok b)utrata płynów ustrojowych II.Wstrząs dystrybucyjny a)septyczny b)anafilaktytczny c)neurogenny

5 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Podział wstrząsu zależnie od przyczyny c.d.: III.Wstrząs kardiogenny a)zawał serca b)zaburzenia rytmu c)kardiomiopatia d)zespół małego serca IV.Wstrząs obturacyjny a)tamponada serca b)masywny zator płucny c)ostre nadciśnienie płucne

6 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie W położnictwie najczęściej występują: a)wstrząs krwotoczny (9% zgonów okołoporodowych) b)wstrząs septyczny c)wstrząs wskutek zatoru płynem owodniowym (5% zgonów)

7 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs krwotoczny - przyczyny a)łożysko przodujące b)przedwczesne odklejenie się łożyska prawidłowo usadowionego c)ciąża ektopowa d)pęknięcie macicy e)pęknięcie szyjki macicy f)pęknięcie pochwy i sklepień g)poporodowa atonia macicy h)wynicowanie macicy i)pęknięcie żylaków pochwy

8 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs krwotoczny – reakcja organizmu 1.Faza krwotoku kompensowanego: centralizacja krążenia tachykardia zwiększony opór obwodowy utrzymanie ciśnienia tętniczego krwi napływ płynów ustrojowych z tkanek do łożyska naczyniowego (do 500ml)

9 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs krwotoczny – reakcja organizmu c.d. 1.Faza dekompensacji z hipotensją i bradykardią: napływ krwi do łożyska włośniczkowego ucieczka płynu do tkanek z łożyska naczyniowego spadek rzutu serca

10 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Objawy kliniczne wstrząsu bladość powłok bladość powłok zimna, lepka skóra zimna, lepka skóra omdlenie omdlenie tachykardia tachykardia oliguria oliguria uczucie zimna uczucie zimna zaburzenia świadomości (pobudzenie, splątanie, utrata przytomności) zaburzenia świadomości (pobudzenie, splątanie, utrata przytomności)

11 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs krwotoczny występuje, gdy utrata krwi przekracza 30% objętości krwi krążącej tj >1500 ml Utrata 40% krwi stanowi zagrożenie dla życia. Utrata 50-60% powoduje zatrzymanie krążenia.

12 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Leczenie: 1.Zatrzymanie krwawienia 2.Płyny dożylne 3.Przetoczenie krwi 4.Uzupełnienie brakujących czyników krzepnięcia (świeżo mrożone osocze, masa płytkowa i antytrombina III) 5.Tlenoterapia 6.Antybiotykoterapia

13 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Leczenie ma na celu: 1.przywrócenie objętości krwi krążącej i RR 2.przywrócenie adekwatnej wartości hematokrytu i Hgb 3.zapewnienie właściwego rzutu serca. 4.umożliwienie transportu do tkanek związanego z Hgb tlenu

14 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Monitorowanie leczenia: 1.pomiar RR 2.pomiar tętna i temperatury 3.ocena diurezy godzinowej 4.badanie morfologii, gazometria, układ krzepnięcia, płytki, FDP 5.OCŻ – wypełnienie łożyska naczyniowego 6.pomiar PCPW (ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej)

15 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs krwotoczny leczenie: UtrataPostępowanie 500-700 krystaloidy, skrzyżować krew 750-1000 Podłączyć HES, żelatynę lub Dextran 1000-1500 Prztoczyć HES albo żelatynę. Po skrzyżowaniu przetoczyć krew w proporcji 1:2 1500-2000 Przywrócić jak najszybciej objętość krwi do płynów 1:1 >2000 można toczyć jednoimienną krew bez krzyżówki

16 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Leczenie wstrząsu krwotocznego: KoloidyKrystaloidy szybko uzupełniają objętość śródnaczyniową szybko uzupełniają objętość pozanaczyniową podwyższają ciśnienie koloidoosmotyczne nie wywołują reakcji anafilaktycznej są tańsze HES, Dextran, Albuminy, roztwór żelatyny 0,9% NaCl, Ringer, PWE

17 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs septyczny – rozpoznanie: kliniczne potwierdzenie źródła zakażenia kliniczne potwierdzenie źródła zakażenia temp. ciała >38,5 o lub 38,5 o lub <35,5 o tachykardia >120/min tachykardia >120/min tachypnoe >25/min tachypnoe >25/min zaburzenia funkcji narządów w wyniku zaburzeń przepływu tkankowego zaburzenia funkcji narządów w wyniku zaburzeń przepływu tkankowego zaburzenia psychiczne zaburzenia psychiczne

18 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs septyczny – rozpoznanie c.d.: hipoksemia PaO 2 < 72 mmHg hipoksemia PaO 2 < 72 mmHg oliguria <0,5 ml/kgmc/1h lub <50ml/1h oliguria <0,5 ml/kgmc/1h lub <50ml/1h RR < 90/70 RR < 90/70 Ph< 7,3 (kwasica metaboliczna) Ph< 7,3 (kwasica metaboliczna) objawy niedrożności – również u chorych z pozabrzuszną przyczyną objawy niedrożności – również u chorych z pozabrzuszną przyczyną leukocytoza > 12000/mm 3 lub 12000/mm 3 lub < 3000/mm 3 dreszcze dreszcze dodatnie posiewy krwi, moczu, plwociny, płynu z otrzewnej lub mózgowo-rdzeniowego dodatnie posiewy krwi, moczu, plwociny, płynu z otrzewnej lub mózgowo-rdzeniowego

19 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs septyczny: I faza hiperdynamiczna kliniczne potwierdzenie źródła zakażenia kliniczne potwierdzenie źródła zakażenia skóra różowa, ciepła, sucha skóra różowa, ciepła, sucha RR skurczowe prawidłowe lub RR skurczowe prawidłowe lub RR rozkurczowe < 55 mmHg RR rozkurczowe < 55 mmHg rozszerzone łożysko naczyniowe rozszerzone łożysko naczyniowe opór obwodowy opór obwodowy objętości minutowej serca objętości minutowej serca zasadowica oddechowa zasadowica oddechowa

20 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs septyczny: II faza hipodynamiczna senność, spowolnienie senność, spowolnienie skóra blada, wilgotna, zimna skóra blada, wilgotna, zimna RR skurczowe RR skurczowe obkurczone naczynia obwodowe obkurczone naczynia obwodowe oporu obwodowego oporu obwodowego objętości minutowej serca objętości minutowej serca kwasica metaboliczna kwasica metaboliczna stężenia mleczanów stężenia mleczanów przepływu tkankowego przepływu tkankowego

21 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs septyczny - leczenie: zapewnienie drożności dróg oddechowych, podanie tlenu zapewnienie drożności dróg oddechowych, podanie tlenu zabezpieczenie wkłucia dostępu do żyły, podawanie płynów infuzyjnych zabezpieczenie wkłucia dostępu do żyły, podawanie płynów infuzyjnych antybiotykoterapia dożylna antybiotykoterapia dożylna stabilizacja ciśnienia i układu sercowo- naczyniowego (noradrenalina, dopamina, dobutamina) stabilizacja ciśnienia i układu sercowo- naczyniowego (noradrenalina, dopamina, dobutamina) opróżnienie dolnego odcinka przewodu pokarmowego – profilaktyka wtórnych zakażeń opróżnienie dolnego odcinka przewodu pokarmowego – profilaktyka wtórnych zakażeń

22 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie Wstrząs septyczny – leczenie c.d.: Heparyna 2500-5000jm iv, a następnie we wlewie pod kontrolą układu krzepnięcia 100-200 jm/1h lub heparyna drobnocząsteczkowa 12-40 jm co 12h Heparyna 2500-5000jm iv, a następnie we wlewie pod kontrolą układu krzepnięcia 100-200 jm/1h lub heparyna drobnocząsteczkowa 12-40 jm co 12h monitorowanie EKG, oddychania, diurezy monitorowanie EKG, oddychania, diurezy bad. lab. Hgb, Hct, WBC, PLT, jony, pH krwi, białko, CRP, kreatynina, mocznik, układ krzepnięcia, FDP bad. lab. Hgb, Hct, WBC, PLT, jony, pH krwi, białko, CRP, kreatynina, mocznik, układ krzepnięcia, FDP


Pobierz ppt "WSTRZĄS W POŁOŻNICTWIE Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google